Thông tư 23/2016/TT-BCT

Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 37/2015/TT-BCT quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may do Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ 37/2015/TT-BCT mức giới hạn formaldehyt amin thơm thuốc nhuộm azo


BỘ CÔNG THƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2016/TT-BCT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ THÔNG TƯ SỐ 37/2015/TT-BCT NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ MỨC GIỚI HẠN VÀ VIỆC KIỂM TRA HÀM LƯỢNG FORMALDEHYT VÀ AMIN THƠM CHUYỂN HÓA TỪ THUỐC NHUỘM AZO TRONG SẢN PHẨM DỆT MAY

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư bãi bỏ Thông tư số 37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Điều 1. Bãi bỏ Thông tư s37/2015/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về mức giới hạn và việc kiểm tra hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 11 năm 2016.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn ph
òng TW và các Ban của Đảng;
- Văn ph
òng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Ch
ủ tịch nước;
- Viện kiểm s
át NDTC, Tòa án NDTC;
- Ki
ểm toán Nhà nước;
- C
ác Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND tỉnh, th
ành phố trực thuộc TW;
- Ph
òng Thương mại và công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư ph
áp);
- C
ục Hải quan tỉnh, thành phố;
- C
ông báo;
- Website: Chính ph
ủ, BCT;
- Lưu: VT, Vụ KHCN.

BỘ TRƯỞNG
Tr
ần Tuấn Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2016/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu23/2016/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/10/2016
Ngày hiệu lực26/11/2016
Ngày công báo05/11/2016
Số công báoTừ số 1155 đến số 1156
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2016/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ 37/2015/TT-BCT mức giới hạn formaldehyt amin thơm thuốc nhuộm azo


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ 37/2015/TT-BCT mức giới hạn formaldehyt amin thơm thuốc nhuộm azo
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu23/2016/TT-BCT
      Cơ quan ban hànhBộ Công thương
      Người kýTrần Tuấn Anh
      Ngày ban hành12/10/2016
      Ngày hiệu lực26/11/2016
      Ngày công báo05/11/2016
      Số công báoTừ số 1155 đến số 1156
      Lĩnh vựcThương mại
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật4 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ 37/2015/TT-BCT mức giới hạn formaldehyt amin thơm thuốc nhuộm azo

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 23/2016/TT-BCT bãi bỏ 37/2015/TT-BCT mức giới hạn formaldehyt amin thơm thuốc nhuộm azo

          • 12/10/2016

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 05/11/2016

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 26/11/2016

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực