Thông tư 24-TT

Thông tư 24-TT-1965 quy định việc khen thưởng các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất về bổ túc văn hóa do Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 24-TT quy định khen thưởng đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bổ túc văn hóa


BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24-TT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 1965 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VIỆC KHEN THƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH 5 NĂM LẦN THỨ NHẤT VỀ BỔ TÚC VĂN HÓA

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Bộ đã ra thông tư quy định tiêu chuẩn việc xét duyệt công nhận các đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch bổ túc văn hóa trong kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất cho cả địa bàn nông thôn và cơ quan xí nghiệp.

Hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm về bổ túc văn hóa mà Bộ đã quy định cụ thể trong các thông tư nói trên đòi hỏi cán bộ và nhân dân các địa phương phải có những nỗ lực phấn đấu nhất định mới giành được thắng lợi.

Để biểu dương khen thưởng kịp thời và thích đáng những đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch, có chất lượng tốt, Bộ quy định việc khen thưởng như sau:

I. MỨC ĐỘ VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Được công nhận là đơn vị hoàn thành.

Đơn vị nào hoàn thành các tiêu chuẩn quy định trước ngày 30-6-1966 (theo năm học phổ thông) sẽ được công nhận là “đơn vị hoàn thành kế hoạch bổ túc văn hóa 5 năm lần thứ nhất”.

Đơn vị nào hoàn thành với mức độ cao và thời gian sớm hơn (trước ngày 31-12-1965) sẽ được công nhận là đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch bổ túc văn hóa 5 năm thứ nhất”.

Đối với các đơn vị cơ sở (xã, xí nghiệp…) và huyện, thì Bộ ủy nhiệm cho các Ủy ban hành chính tỉnh, thành ra quyết định công nhận sau khi kiểm tra xác nhận.

Đối với tỉnh, thành phố trực thuộc, Bộ Giáo dục xét duyệt và ra quyết định công nhận.

2. Được đề nghị Chính phủ khen thưởng.

Những đơn vị vượt tiêu chuẩn quy định với mức thấp sẽ do Ủy ban hành chính địa phương khen thưởng.

Những đơn vị vượt tiêu chuẩn quy định với mức cao sẽ do Chính phủ khen thưởng từ bằng khen của Bộ Giáo dục đến huân chương lao động.

Những đơn vị được đề nghị tặng thưởng huân chương là những đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua: đạt trên 90% về tiêu chuẩn.

1. (cán bộ có trình độ lớp 4) và trên 80% về tiêu chuẩn.

2. (nhân dân có trình độ lớp 2); về mặt chất lượng đảm bảo được kiến thức vững chắc và thấy rõ tác dụng của việc học đối với đời sống, sản xuất, phục vụ quốc phòng.

Mức khen thưởng dành cho các đơn vị xã, thị trấn và đơn vị tương đương là những lá cờ đầu có thể đề nghị tới mức huân chương lao động hạng hai.

Huyện, thị xã, khu phố xuất sắc của tỉnh, thành và tỉnh xuất sắc trong phong trào thi đua kế hoạch 5 năm bổ túc văn hóa sẽ được đề nghị Chính phủ khen thưởng thích đáng, mức đề nghị cao nhất có thể lên đến huân chương lao động hạng nhất. Trong khi đề nghị, xét duyệt khen thưởng còn cần chú ý cân nhắc đến các mặt khác như tính chất liên tục của phong trào học, những bài học kinh nghiệm về tổ chức lãnh đạo, giảng dạy ở địa phương có giá trị phổ biến, những khó khăn khách quan ở vùng núi, vùng trọng điểm phòng không đã vượt qua v.v…

Những đơn vị được đề nghị Chính phủ khen thưởng phải được Ủy ban hành chính tỉnh, thành thẩm tra lại trước khai đề nghị và cũng cần báo cáo rõ những vấn đề còn tồn tại.

3. Trao giải thưởng và tặng phẩm.

Hoàn thành kế hoạch 5 năm về bổ túc văn hóa trước thời hạn là một cuộc phấn đấu đầy gian khổ của cán bộ và nhân dân; nó cũng là thành quả của những năm trước cộng lại. Do đó Bộ đề nghị các địa phương trao giải thưởng và tặng phẩm cho những đơn vị đoàn thể, cá nhân có nhiều thành tích và đóng góp trong phong trào này.

Ban lãnh đạo bổ túc văn hóa và thanh toán nạn mù chữ trung ương và Bộ sẽ dành một số giải thưởng cho các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch, quy định như sau:

- Một số giải cho tỉnh xuất sắc (miền xuôi và miền núi) trị giá 2.000đ00;

- Một số giải cho huyện xuất sắc (miền xuôi và miền núi) trị giá 1.000đ00;

- Một số giải cho đơn vị xã, khu phố, thị trấn xuất sắc (miền xuôi và miền núi) trị giá 1.000đ00;

- Một số giải cho đơn vị xí nghiệp, công, nông, lâm trường xuất sắc trị giá 1.000đ00.

Những đơn vị dự giải phải được các khu, tỉnh, thành xét và đề nghị về Bộ sớm để Bộ có thời gian thẩm tra xét chọn.

II. THỦ TỤC ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

Việc đề nghị khen thưởng các đơn vị hoàn thành kế hoạch bổ túc văn hóa 5 năm lần thứ nhất vẫn tiến hành theo những thủ tục đã quy định trước của Bộ.

Các đơn vị từ huyện, thị, khu phố trở xuống do Ủy ban hành chính tỉnh, thành xét và đề nghị thẳng lên Phủ Thủ tướng đồng gửi Bộ Giáo dục một bản. Kèm theo đề nghị có bản báo cáo thành tích, quyết định công nhận, và các số liệu cần thiết cho việc xét duyệt.

Đối với tỉnh, thành thì do Bộ xét và đề nghị.

Đợt khen ngày 2-9-1965 và khai giảng năm học mới phải gửi đề nghị khen thưởng về Bộ và Phủ Thủ tướng trước ngày 15-7-1965

Đợt khen ngày 01-5-1966 đề nghị phải gửi trước ngày 15-2-1966.

Ngoài hai đợt khen thưởng lớn có ý nghĩa chính trị trên, những đơn vị đạt thành tích đột xuất cần động viên kịp thời thì gửi ngay đề nghị khen thưởng lên Phủ Thủ tướng và Bộ Giáo dục để xét.

Phong trào thi đua thực hiện kế hoạch 5 năm bổ túc văn hóa đang có khí thế sôi nổi. Việc khen thưởng kịp thời sẽ có tác dụng cổ vũ phong trào thi đua tiến lên đi vào thế ổn định và nâng cao chất lượng.

Bộ mong các cấp chính quyền địa phương, các Sở, Ty Giáo dục chú trọng làm tốt các đợt khen thưởng sắp đến về công tác bổ túc văn hóa.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
 


 
Nguyễn Văn Huyên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 24-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu24-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/1965
Ngày hiệu lực12/06/1965
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 24-TT

Lược đồ Thông tư 24-TT quy định khen thưởng đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bổ túc văn hóa


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 24-TT quy định khen thưởng đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bổ túc văn hóa
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu24-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýNguyễn Văn Huyên
        Ngày ban hành28/05/1965
        Ngày hiệu lực12/06/1965
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 24-TT quy định khen thưởng đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bổ túc văn hóa

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 24-TT quy định khen thưởng đơn vị hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch 5 năm lần thứ nhất bổ túc văn hóa

              • 28/05/1965

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/06/1965

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực