Thông tư 25/2007/TT-BQP

Thông tư 25/2007/TT-BQP thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với sĩ quan kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác do Bộ Quốc phòng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 25/2007/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm sĩ quan kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị khác


BỘ QUỐC PHÒNG
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 25/2007/TT-BQP

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2007 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM ĐỐI VỚI SĨ QUAN KIÊM NHIỆM CHỨC DANH LÃNH ĐẠO ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN, ĐƠN VỊ KHÁC

Căn cứ khoản 2 Điều 6 Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Thực hiện khoản 3 Mục IV Thông tư số 78/2005/TT-BNV ngày 10 tháng 8 năm 2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác; sau khi có ý kiến nhất trí của Bộ Nội vụ (Công văn số 194/BNV-TL ngày 19/01/2007), Bộ Tài chính (Công văn số 07/BTC-V1 ngày 02/01/2007) và Bộ Tư pháp (Công văn số 138/BTP-PLHSHC ngày 12/01/2007), Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với sĩ quan kiêm chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác như sau:

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

1. Sĩ quan đang giữ chức danh lãnh đạo ở một cơ quan, đơn vị; đồng thời được bầu cử hoặc được bổ nhiệm kiêm nhiệm một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác mà cơ quan, đơn vị khác này được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.

Cơ quan, đơn vị khác nêu trên là cơ quan, đơn vị được thành lập đúng thẩm quyền, đúng trình tự pháp luật, có biên chế trả lương và kinh phí hoạt động riêng, có con dấu và có tài khoản tại ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước.

Ví dụ 1: Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt ; kiêm chức Cục trưởng Cục Quân huấn - Bộ Tổng Tham mưu. Đồng chí Phó Tổng Tham mưu trưởng được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kể từ tháng Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có hiệu lực thi hành.

2. Sĩ quan đang giữ chức danh lãnh đạo đứng đầu ở một cơ quan, đơn vị trong quân đội; đồng thời được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm kiêm chức danh lãnh đạo ở một cơ quan, đơn vị ngoài quân đội.

Ví dụ 2: Đồng chí Viện trưởng Viện Kiểm sát quân sự TW; được Chủ tịch nước bổ nhiệm kiêm chức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kể từ tháng Quyết định bổ nhiệm của Chủ tịch nước có hiệu lực thi hành

II. MỨC PHỤ CẤP

1. Các đối tượng quy định tại Mục I Thông tư này được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 10% mức lương cấp hàm cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng.

2. Mức phụ cấp được xác định bằng công thức sau:

Mức tiền phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác

=

Hệ số lương cấp hàm cộng với hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo hiện hưởng

x

Mức lương tối thiểu chung

x

10%

III. NGUYÊN TẮC VÀ CÁCH TÍNH TRẢ

1. Đối tượng quy định tại Mục I Thông tư này chỉ hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm trong suốt thời gian giữ một hoặc nhiều chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm đó. Khi thôi kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo thì thôi hưởng phụ cấp kiêm nhiệm kể từ tháng sau liền kề với tháng thôi giữ chức danh lãnh đạo kiêm nhiệm.

2. Đối tượng quy định tại Mục I Thông tư này thuộc biên chế trả lương của cơ quan, đơn vị nào thì cơ quan, đơn vị đó chi trả tiền phụ cấp kiêm nhiệm cho người đó kể từ tháng được cấp có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác có hiệu lực thi hành, từ nguồn kinh phí của cơ quan, đơn vị theo chế độ tài chính hiện hành.

3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

2. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác quy định tại Thông tư này được tính hưởng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

Trường hợp kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác sau ngày 01 tháng 10 năm 2004, thì hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo hướng dẫn tại Thông tư này kể từ tháng được cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử hoặc quyết định bổ nhiệm kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo cơ quan, đơn vị khác có hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị phản ánh về Bộ để nghiên cứu, giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Thượng tướng Nguyễn Văn Được

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/2007/TT-BQP

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu25/2007/TT-BQP
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2007
Ngày hiệu lực13/03/2007
Ngày công báo26/02/2007
Số công báoTừ số 105 đến số 106
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/2007/TT-BQP

Lược đồ Thông tư 25/2007/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm sĩ quan kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị khác


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 25/2007/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm sĩ quan kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị khác
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu25/2007/TT-BQP
     Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng
     Người kýNguyễn Văn Được
     Ngày ban hành12/02/2007
     Ngày hiệu lực13/03/2007
     Ngày công báo26/02/2007
     Số công báoTừ số 105 đến số 106
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật13 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 25/2007/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm sĩ quan kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị khác

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 25/2007/TT-BQP hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm sĩ quan kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan đơn vị khác

           • 12/02/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 26/02/2007

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/03/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực