Thông tư 2585/1998/TT-CHK

Thông tư 2585/1998/TT-CHK hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi trên các đường bay nội địa cho một số đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài do Cục hàng không dân dụng Việt Nam ban hành

Thông tư 2585/1998/TT-CHK hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi đường bay nội địa người Việt Nam định cư nước ngoài đã được thay thế bởi Luật hàng không dân dụng Việt Nam 2006 66/2006/QH11 và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 2585/1998/TT-CHK hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi đường bay nội địa người Việt Nam định cư nước ngoài


CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2585/1998/TT-CHK

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 1998

 

THÔNG TƯ

CỦA CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM SỐ 2585/1998/TT-CHK NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG GIÁ CƯỚC HÀNH KHÁCH ƯU ĐÃI TRÊN CÁC ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA CHO MỘT SỐ ĐỐI TƯỢNG LÀ NGƯỜI VIỆT NAM ĐỊNH CƯ Ở NƯỚC NGOÀI

Căn cứ Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 1991 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 1995;
Căn cứ Nghị định số 68/CP ngày 25/10/1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Cục hàng không dân dụng Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 818/TTg ngày 13/12/1995 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý cước hàng không dân dụng Việt Nam;
Căn cứ Quyết định số 767/TTg ngày 17/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài;
Căn cứ ý kiến thống nhất của Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài tại Công văn số 237/NVN-NN ngày 26/8/1998,
Cục trưởng Cục hàng không dân dụng Việt Nam hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách trên các đường bay nội địa cho một số đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG

Thông tư này hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi trên các đường bay nội địa (sau đây gọi tắt là giá cước nội địa ưu đãi) cho một số đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài mua vé máy bay tại Việt Nam theo Quyết định số 767/TTg ngày 17/9/1997 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương chính sách đối với cộng đồng người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

II. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG GIÁ CƯỚC NỘI ĐỊA ƯU ĐÃI

Các đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài được hưởng giá cước nội địa ưu đãi bao gồm:

1. Người có công với nước bao gồm:

- Người được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ tặng huân chương, huy chương, bằng khen;

- Người được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng ban hành ngày 29/8/1994;

2. Cán bộ lãnh đạo các tổ chức của kiều bào có quan hệ với trong nước thông qua Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký; người được bầu vào Ban chấp hành Trung ương của các Tổ chức chính trị - xã hội của Việt Nam như: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Hội liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội phụ nữ Việt Nam, Hội nông dân Việt Nam...;

3. Các chuyên gia, tư vấn được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước mời;

4. Các đối tượng khác bao gồm: Chuyên gia, tư vấn và đối tượng đặc biệt khác do Thủ trưởng các Bộ, các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương mời; đoàn thanh niên, thiếu nhi, vận động viên thể thao do Uỷ Ban người Việt Nam ở nước ngoài, Uỷ ban Thể dục thể thao mời về tham gia các hoạt động giao lưu, thi đấu cấp Quốc gia trở lên; giáo viên do Bộ Giáo dục và đào tạo mời về giảng dạy tại các Trường Đại học trong nước.

III. MỨC GIÁ CƯỚC NỘI ĐỊA ƯU ĐÃI

1. Các đối tượng nêu tại các điểm 1, 2 và 3 Phần II của Thông tư này được hưởng giá cước nội địa ưu đãi bằng mức giá cước áp dụng cho công dân Việt Nam trên các đường bay nội địa.

2. Các đối tượng nêu tại điểm 4 Phần II của Thông tư này được hưởng giá cước nội địa ưu đãi theo thoả thuận cụ thể giữa Cục Hàng không dân dụng Việt Nam và Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài.

IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

1. Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm lập và cung cấp cho Cục Hàng không dân dụng Việt Nam danh sách các đối tượng được hưởng giá cước nội địa ưu đãi nêu tại Phần II của Thông tư. Trên cơ sở danh sách này, Cục Hàng không dân dụng Việt Nam xem xét và cấp Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng giá cước nội địa ưu đãi. Giấy chứng nhận sẽ được sử dụng khi mua vé và làm thủ tục tại sân bay kèm các giấy tờ tuỳ thân khác theo quy định.

Mẫu Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng giá cước nội địa ưu đãi được đính kèm Thông tư này.

2. Trong trường hợp đối tượng được hưởng giá cước nội địa ưu đãi không còn đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Phần II của Thông tư này, Uỷ ban về người Việt Nam ở nước ngoài có trách nhiệm thông báo cho Cục Hàng không dân dụng Việt Nam để làm thủ tục huỷ bỏ Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng giá cước nội địa ưu đãi trước thời hạn.

3. Các doanh nghiệp vận chuyển hàng không Việt Nam có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức bán vé cho các đối tượng được hưởng giá cước nội địa ưu đãi theo quy định của Thông tư này.

4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nguyễn Hồng Nhị

(Đã ký)

 

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN

CỤC HKDD VIỆT NAM

Số ......./CHK-GCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày.... tháng.... năm....

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG GIÁ CƯỚC ƯU ĐÃI TRÊN CÁC ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA

CỤC TRƯỞNG

CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

CHỨNG NHẬN

Điều 1. Ông (Bà) ...........................................................................

Quốc tịch: ........................... Năm sinh: ...............................................

Số hộ chiếu:................... được hưởng giá cước ưu đãi trên các đường bay nội địa.

Điều 2. Người mang Giấy chứng nhận này được hưởng giá cước ưu đãi bằng....

Điều 3. Giấy chứng nhận này được sử dụng kèm với các giấy tờ tuỳ thân khác theo quy định khi mua vé và làm thủ tục tại sân bay.

Điều 4. Giấy chứng nhận này có giá trị kể từ ngày.... cho đến hết ngày........

CỤC TRƯỞNG
CỤC HÀNG KHÔNG DÂN DỤNG VIỆT NAM

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VP, KT-KV

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2585/1998/TT-CHK

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu2585/1998/TT-CHK
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/09/1998
Ngày hiệu lực18/09/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2585/1998/TT-CHK

Lược đồ Thông tư 2585/1998/TT-CHK hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi đường bay nội địa người Việt Nam định cư nước ngoài


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 2585/1998/TT-CHK hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi đường bay nội địa người Việt Nam định cư nước ngoài
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu2585/1998/TT-CHK
        Cơ quan ban hànhCục Hàng không dân dụng Việt Nam
        Người kýNguyễn Hồng Nhị
        Ngày ban hành18/09/1998
        Ngày hiệu lực18/09/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 2585/1998/TT-CHK hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi đường bay nội địa người Việt Nam định cư nước ngoài

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 2585/1998/TT-CHK hướng dẫn áp dụng giá cước hành khách ưu đãi đường bay nội địa người Việt Nam định cư nước ngoài