Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Kiểm dịch và Bảo vệ thực


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 26/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM DỊCH VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;
Căn cứ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật:

1. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trị bệnh phòng trừ bệnh bạc lá (Xanthomonas oryzae Swings et al) hại lúa

Ký hiệu: QCVN 01-14 : 2010/BNNPTNT.

2. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ bọ xít hại lúa

Ký hiệu: QCVN 01-15 : 2010/BNNPTNT.

3. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình kiểm dịch côn trùng có ích nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật

Ký hiệu: QCVN 01-16 : 2010/BNNPTNT.

4. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình điều tra theo dõi sinh vật gây hại trên giống cây có múi nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật

Ký hiệu: QCVN 01-17 : 2010/BNNPTNT.

5. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Qui trình giám định rệp sáp vảy ốc đen (Diaspidiotus perniciosus (comstock)) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam

Ký hiệu: QCVN 01-18 : 2010/BNNPTNT.

6. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Qui trình kỹ thuật xông hơi khử trùng

Ký hiệu: QCVN 01-19 : 2010/BNNPTNT.

7. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình xây dựng danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh

Ký hiệu: QCVN 01-20 : 2010/BNNPTNT.

8. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Phương pháp kiểm tra củ, quả xuất nhập khẩu và quá cảnh

Ký hiệu: QCVN 01-21 : 2010/BNNPTNT.

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp kiểm tra cây xuất nhập khẩu và quá cảnh

Ký hiệu: QCVN 01-22 : 2010/BNNPTNT.

10. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Phương pháp kiểm tra các loại hạt xuất nhập khẩu và quá cảnh

Ký hiệu: QCVN 01-23 : 2010/BNNPTNT.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Bộ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo, Website Chính phủ, VP Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2010/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu26/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/04/2010
Ngày hiệu lực27/10/2010
Ngày công báo24/05/2010
Số công báoTừ số 242 đến số 243
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2010/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Kiểm dịch và Bảo vệ thực


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Kiểm dịch và Bảo vệ thực
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu26/2010/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành27/04/2010
        Ngày hiệu lực27/10/2010
        Ngày công báo24/05/2010
        Số công báoTừ số 242 đến số 243
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Kiểm dịch và Bảo vệ thực

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 26/2010/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Kiểm dịch và Bảo vệ thực

            • 27/04/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/05/2010

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/10/2010

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực