Thông tư 26/2011/TT-BCT

Thông tư 26/2011/TT-BCT sửa đổi thủ tục hành chính tại Thông tư 01/2007/TT-BCN hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, ưu tú do Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 26/2011/TT-BCT sửa đổi thủ tục hành chính tại Thông tư 01/2007/TT-BCN


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2011/TT-BCT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI THÔNG TƯ SỐ 01/2007/TT-BCN NGÀY 11 THÁNG 01 NĂM 2007 CỦA BỘ CÔNG NGHIỆP HƯỚNG DẪN TIÊU CHUẨN, QUY TRÌNH, THỦ TỤC VÀ HỒ SƠ XÉT TẶNG DANH HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN, NGHỆ NHÂN ƯU TÚ

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 10 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ;
Bộ trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN ngày 11 tháng 01 năm 2007 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục và hồ sơ xét tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú như sau
:

Điều 1. Sửa đổi và bổ sung thủ tục hành chính tại Thông tư số 01/2007/TT-BCN như sau:

1. Sửa đổi quy định về số lượng bộ hồ sơ được liệt kê tại khoản 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 mục III Thông tư số 01/2007/TT-BCN thành 03 (ba) bộ, mỗi bộ gồm 01 (một) bản tài liệu được liệt kê tại các điểm thuộc các khoản đó.

2. Sửa quy định về “bản sao hợp lệ” của các văn bản chứng nhận giải thưởng trong nước và quốc tế tại điểm c khoản 5.1 Mục III Thông tư số 01/2007/TT-BCN thành “bản sao có chứng thực đối với trường hợp nộp hồ sơ qua đường bưu điện, hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp, hoặc bản scan từ bản gốc nếu thủ tục hành chính áp dụng nộp hồ sơ qua mạng thông tin điện tử”.

3. Sửa tên mục “I. Sơ yếu lý lịch” tại Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN thành “I. Thông tin chung”.

4. Bỏ nội dung của gạch đầu dòng số 9 và số 10 tại mục I Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN thay bằng nội dung “Thời gian trực tiếp làm nghề (các chức danh nghề từ năm …. đến năm …)”.

5. Bỏ từ “gia đình” tại gạch đầu dòng thứ 12 tại mục I Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN.

6. Sửa từ “thoát ly” thành từ “đi làm” tại mục II Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN.

7. Sửa tên mục “V. Những thành tích chủ yếu” tại Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN thành “V. Phần tự đánh giá về năng lực và phẩm chất đạo đức”.

8. Bỏ điểm 4 tại mục V Biểu 1 của Phụ lục kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BCN.

9. Đối với nội dung lấy xác nhận của thủ trưởng đơn vị, nghệ nhân có thể lấy xác nhận của tổ chức nơi nghệ nhân công tác, sinh hoạt hoặc là thành viên, ví dụ: doanh nghiệp, hợp tác xã, hiệp hội,…… Trường hợp không tham gia tổ chức nào, thì lấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nghệ nhân cư trú.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 25 tháng 8 năm 2011./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Website BCT;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng và các Vụ, Cục;
- Lưu: VT, PC, TĐKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Thị Kim Thoa

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2011/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu26/2011/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/07/2011
Ngày hiệu lực25/08/2011
Ngày công báo30/09/2011
Số công báoTừ số 513 đến số 514
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2011/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 26/2011/TT-BCT sửa đổi thủ tục hành chính tại Thông tư 01/2007/TT-BCN


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 26/2011/TT-BCT sửa đổi thủ tục hành chính tại Thông tư 01/2007/TT-BCN
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu26/2011/TT-BCT
       Cơ quan ban hànhBộ Công thương
       Người kýHồ Thị Kim Thoa
       Ngày ban hành11/07/2011
       Ngày hiệu lực25/08/2011
       Ngày công báo30/09/2011
       Số công báoTừ số 513 đến số 514
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 26/2011/TT-BCT sửa đổi thủ tục hành chính tại Thông tư 01/2007/TT-BCN

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 26/2011/TT-BCT sửa đổi thủ tục hành chính tại Thông tư 01/2007/TT-BCN

           • 11/07/2011

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2011

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 25/08/2011

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực