Thông tư 26-TT

Thông tư 26-TT-1976 hướng dẫn thực hiện chế độ sinh hoạt phí cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dưỡng tập trung do Bộ Giáo dục ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 26-TT hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí giáo viên cán bộ quản lý giáo dục bồi dướng tập trung


BỘ GIÁO DỤC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 26/TT

Hà Nội, ngày 20 tháng 9 năm 1976

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC SỐ 26/TT NGÀY 20-9-1976 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ CHO GIÁO VIÊN VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC ĐI BỒI DƯỠNG TẬP TRUNG

Quyết định 291/CP ngày 30-12-1974 của Hội đồng Chính phủ đã quy định: Hàng năm cần bảo đảm từ 5% đến 10% giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dưỡng tập trung. Những giáo viên và cán bộ quản lý này được hưởng sinh hoạt phí bằng 100% lương chính và phụ cấp (nếu có)".

Sau khi có sự thoả thuận của Bộ Lao động tại công văn số 1419/LĐ-LHSN ngày 11-9-1975 và của Bộ Tài chính tại công văn số 169 TC/HCVX ngày 17-4-1976, nay Bộ Giáo dục hướng dẫn thi hành quyết định trên của Hội đồng Chính phủ như sau:

I- NGUYÊN TẮC CHUNG

1- Chế độ sinh hoạt phí bằng 100% lương chính và phụ cấp (nếu có) chỉ áp dụng đối với giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dưỡng tập trung theo tinh thần quyết định số 291/CP ngày 30-12-1974 của Hội đồng Chính phủ, do Uỷ ban kế hoạch Nhà nước giao chỉ tiêu và Bộ giáo dục quy định về nội dung chương trình và thời gian bồi dưỡng.

2- Những giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được cử đi học các lớp bổ túc chuyên môn, nghiệp vụ khác ngoài phạm vi quyết định số 291/CP, hoặc được cử đi học đào tạo dài hạn thì vẫn hưởng theo chế độ sinh hoạt phí của cán bộ đi học hiện hành.

3- Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được cử đi học bồi dưỡng tập trung theo quyết định số 291/CP không tính trong chỉ tiêu biên chế quỹ lương của cơ quan, đơn vị cử đi học, mà tính vào chỉ tiêu quỹ đào tạo bồi dưỡng mỗi cấp học của ngành giáo dục.

II- ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ VÀ CHẾ ĐỘ SINH HOẠT PHÍ

1- Đối tượng cụ thể:

a) Giáo viên các cấp 1, 2, 3 (không kể giáo viên tập sự) các ngành học phổ thông, bổ túc văn hoá, giáo viên các trường trung học sư phạm (kể cả giáo viên ở các trường sư phạm sơ cấp ở miền núi nếu có) không kể đã có thời gian công tác nhiều hay ít được cử đi bồi dưỡng tập trung ở các trường sư phạm và trường bồi dưỡng các cấp nhằm thực hiện tiêu chuẩn đã ghi trong quyết định 291/CP: "Giáo viên cấp 1 lên cấp trình độ trung học sư phạm hoàn chỉnh, giáo viên cấp 2 lên trình độ cao đẳng sư phạm, giáo viên cấp 3 lên trình độ đại học sư phạm hoàn chỉnh".

b) Cán bộ quản lý giáo dục đi bồi dưỡng tập trung ở các trường bồi dưỡng cán bộ quản lý nhằm nâng cao trình độ, năng lực quản lý lãnh đạo và chỉ đạo, thực hiện tiêu chuẩn hoá chức vụ đang đảm nhiệm, bao gồm:

- Giám đốc, phó giám đốc, trưởng ty, phó ty giáo dục.

- Trưởng phòng, phó phòng giáo dục huyện (quận, khu phố, thị xã); trưởng phòng, phó phòng các phòng nghiệp vụ chuyên môn giáo dục (phòng phổ thông cấp 1, cấp 2, cấp 3, bổ túc văn hoá, mẫu giáo, đào tạo bồi dưỡng, ban thanh tra giáo dục) thuộc các Sở, Ty giáo dục.

- Hiệu trưởng, hiệu phó các trường học cấp 1, 2, 3 phổ thông, bổ túc văn hoá, vừa học vừa làm, các trường mẫu giáo, các trường trung học sư phạm (kể cả sơ cấp ở miền núi), cao đẳng sư phạm, đại học sư phạm.

- Cán bộ và giáo viên làm công tác nghiên cứu và chỉ đạo nghiệp vụ chuyên môn giáo dục ở các cơ quan giáo dục các cấp (Bộ, Sở, Ty, Phòng giáo dục) và trường sư phạm.

2- Chế độ sinh hoạt phí:

Trong thời gian tập trung bồi dưỡng, những đối tượng nói ở điểm 1 a, 1b trên được hưởng sinh hoạt phí bằng 100% lương chinh và phụ cấp (nếu có). Phụ cấp nói ở đây là phụ cấp chức vụ và phụ cấp giảng dạy trong ngành giáo dục mà đương sự đang được hưởng hàng tháng, như phụ cấp hiệu trưởng, hiệu phó, giảng dạy thể dục thể thao, phụ cấp đề bạt dạy cấp trên (đã được tính thành lương chính giáo viên không toàn cấp).

Ngoài ra những người đi bồi dưỡng tập trung vẫn được hưởng các chế độ như khi đang công tác: bảo hiểm xã hội, phúc lợi tập thể, trợ cấp khó khăn, trợ cấp đông con và phụ cấp khu vực theo quy định hiện hành.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Lương và các khoản phụ cấp của giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục được cử đi bồi dưỡng tập trung theo kế hoạch hàng năm quy định trong thông tư này do quỹ đào tạo của ngành giáo dục đài thọ. Giáo viên do ngành khác quản lý được cử đi bồi dưỡng tập trung do quỹ đào tạo của ngành đó đài thọ.

2- Chế độ sinh hoạt phí hướng dẫn tại Thông tư này, thống nhất áp dụng từ năm học 1975 - 1976 trở đi. Những giáo viên và cán bộ quản lý được cử đi học bồi dưỡng tập trung từ trước mà còn tiếp tục học trong năm học 1975 - 1976 cũng được hưởng chế độ sinh hoạt phí này từ năm học 1975 - 1976".

3- Để bảo đảm việc thực hiện tốt chế độ sinh hoạt phí mới, công tác bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục cần có quy hoạch dài hạn và kế hoạch hàng năm một cách cụ thể, ổn định theo thời hạn đã quy định tại quyết định 291/CP ngày 30-12-1974 của Hội đồng Chính phủ.

4- Trong khi thực hiện có gì vướng mắc, các ngành, các địa phương cần kịp thời phản ánh để Bộ giáo dục nghiên cứu giải quyết.

 

Nguyễn Cảnh Toàn

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26-TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu26-TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/1976
Ngày hiệu lực05/10/1976
Ngày công báo30/10/1976
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 26-TT hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí giáo viên cán bộ quản lý giáo dục bồi dướng tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 26-TT hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí giáo viên cán bộ quản lý giáo dục bồi dướng tập trung
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu26-TT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục
        Người kýNguyễn Cảnh Toàn
        Ngày ban hành20/09/1976
        Ngày hiệu lực05/10/1976
        Ngày công báo30/10/1976
        Số công báoSố 8
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 26-TT hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí giáo viên cán bộ quản lý giáo dục bồi dướng tập trung

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 26-TT hướng dẫn chế độ sinh hoạt phí giáo viên cán bộ quản lý giáo dục bồi dướng tập trung

              • 20/09/1976

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/10/1976

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/10/1976

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực