Thông tư 27/2017/TT-BCT

Thông tư 27/2017/TT-BCT về sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa


BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2017/TT-BCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 28/2015/TT-BCT NGÀY 20 THÁNG 8 NĂM 2015 CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG QUY ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TỰ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA TRONG HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ASEAN

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu t chức của B Công Thương:

Căn cứ Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa;

Thực hiện Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN ký ngày 26 tháng 02 năm 2009 tại Hội nghị cấp cao lần thứ 14, tại Cha-am, Vương quốc Thái Lan giữa các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Bn ghi nhớ ký ngày 29 tháng 8 năm 2012 giữa các nước Cộng hòa dân ch nhân dân Lào, Cộng hòa Phi-líp-pin, Cộng hòa In-đô-nê-xi-a tại Xiêm-Riệp, Vương quốc Cam- pu-chia về thực hiện dự án thí điểm tự chứng nhận xuất xứ s 2;

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về việc gia nhập Bn ghi nhớ thực hiện dự án thí điểm tự chng nhận xuất xứ số 2 trong khuôn kh ASEAN;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khu,

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư sa đi, bổ sung Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 của Bộ Công Thương quy định việc thực hiện thí điểm tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khon 2, Điều 1 như sau:

“2. Ngoài các quy định liên quan đến tự chứng nhận xuất xứ quy định tại Thông tư s 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 và Thông tư này, thương nhân và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải tuân thủ quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ ng Thương thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN.

2. Sa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 2 như sau:

“2. Thương nhân được Bộ Công Thương lựa chọn tham gia thí đim tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 và Thông tư này vẫn có quyền đề nghị cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mu D (sau đây gọi tt là C/O mu D) theo quy định tại Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03 tháng 10 năm 2016.”

3. Sửa đổi, bổ sung khon 3 và khoản 4, Điều 4 như sau:

“3. Là doanh nghiệp nhvà vừa tr lên.

4. Có cán bộ được đào tạo, được cấp chứng nhận hoặc chứng chvề xuất xhàng hóa do đơn vị đào tạo đã được Bộ Công Thương chỉ định theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 hoặc được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chđịnh cấp.”

4. Bãi bmục d, khoản 3, Điều 5.

5. Sa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 3 và khoản 5, Điều 7 như sau:

“1. Thương nhân được lựa chọn ...

“Signature over Printed Name of the Authorized Signatory” là tên và chữ ký của người được thương nhân ủy quyền đã đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

3. Hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ phải được ký bằng tay, nội dung tại khoản 1 Điều này phải ghi bằng tiếng Anh và ghi tên người được thương nhân ủy quyền ký đã đăng ký với Bộ Công Thương.

5. Trong trường hợp trên hóa đơn thương mại có nội dung khai báo xuất xứ không đủ chỗ để kê khai tất cả các mặt hàng, có thđính kèm các tờ bổ sung ghi mã HS, tiêu chí xuất xứ, tên và chữ ký của người được thương nhân ủy quyền.”

6. Bổ sung khon 6, Điều 7 như sau:

“6. Thương nhân được lựa chọn không được tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với những lô hàng do cơ quan hi quan phân loại vào luồng vàng hoặc luồng đkhi khai báo xuất khẩu.”

7. Bổ sung mục c, khon 1 và sửa đổi khoản 2, Điều 12 như sau:

“1. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) có trách nhiệm:

e) Chỉ định đơn vị đào tạo có đủ năng lực đào tạo về lĩnh vực xuất xứ hàng hóa và cấp chứng nhận hoặc chứng chcho học viên.

2. Đơn vị đào tạo đã được Bộ Công Thương chđịnh theo quy định tại Thông tư số 28/2015/TT-BCT ngày 20 tháng 8 năm 2015 hoặc được Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) chđịnh có trách nhiệm:”

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Trưng hợp các văn bản được dn chiếu trong Thông tư này bị thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc văn bản đã được sa đổi, bổ sung.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06 tháng 12 năm 2017./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các t
nh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Ch
tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Viện KSND tối cao;
- T
òa án ND tối cao;
- Cơ quan TW của các Đoàn thể;
- Bộ
Tư pháp (Cục Kiểm tra Văn bản);
- Công báo;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng; các Thứ trưởng; Vụ Pháp chế; các Vụ
, Cục;
- Lưu: VT, XNK.

BỘ TRƯỞNG
Trần Tuấn Anh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 27/2017/TT-BCT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu27/2017/TT-BCT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/12/2017
Ngày hiệu lực06/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 27/2017/TT-BCT

Lược đồ Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu27/2017/TT-BCT
      Cơ quan ban hànhBộ Công thương
      Người kýTrần Tuấn Anh
      Ngày ban hành06/12/2017
      Ngày hiệu lực06/12/2017
      Ngày công báo...
      Số công báo
      Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật6 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản gốc Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 27/2017/TT-BCT sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-BCT tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa

       • 06/12/2017

        Văn bản được ban hành

        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

       • 06/12/2017

        Văn bản có hiệu lực

        Trạng thái: Có hiệu lực