Thông tư 274-TTg

Thông tư 274-TTg-1973 về việc xét duyệt trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 1973 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 274-TTg xét duyệt trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 1973


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 274-TTg

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 1973 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT TRÍCH QUỸ KHEN THƯỞNG VÀ PHÚC LỢI NĂM 1973

Trong năm 1973, miền Bắc nước ta bước đầu khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh, tình hình kinh tế tài chính đã có chuyển biến nhưng chưa thật ổn định; để khuyến khích các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 1973 về khôi phục, ổn định sản xuất và đời sống công nhân, viên chức và động viên phong trào lao động sản xuất và tiết kiệm trong năm 1974, Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ tạm thời trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 1973 như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện trích quỹ khen thưởng và phúc lợi:

Việc xét trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 1973 cho các đơn vị kinh tế cơ sở căn cứ vào kết quả hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch pháp lệnh được giao (cả về hiện vật và tài chính) và kết quả công tác quản lý kinh tế tài chính và bảo vệ tài sản của Nhà nước, theo đúng thông tư số 247-TTg ngày 22-11-1973 của Thủ tướng Chính phủ.

Nội dung và phương pháp tính toán các chỉ tiêu cho các đơn vị kinh tế cơ sở trong từng ngành đã được quy định cụ thể trong các quyết định của Chính phủ.

Kế hoạch dùng làm căn cứ để xét duyệt đối với đơn vị kinh tế cơ sở là kế hoạch chính thức năm 1973 mà các Bộ, Tổng cục, Ủy ban hành chính các tỉnh và thành phố đã giao từ tháng 8 trở về trước (những kế hoạch giao vào tháng 9 và trong quý IV- 1973 không được dùng làm căn cứ để xét). Những chỉ tiêu mà ngành chủ quản cấp trên giao cho xí nghiệp không được thấp hơn chỉ tiêu kế hoạch của Nhà nước.

Khi xét duyệt hoàn thành kế hoạch không đặt vấn đề loại trừ các yếu tố khách qua. Những đơn vị ở vùng bị bão lụt cũng xét duyệt như các trường hợp khác, nếu không hoàn thành kế hoạch mà có thành tích xuất sắc về mặt bảo vệ tài sản thì được xem xét cụ thể và khen thưởng thích đáng về mặt này.

Nếu đơn vị có nhiệm vụ khôi phục cơ sở sản xuất bằng cách tự làm và được cấp trên giao chỉ tiêu thì phải xét cả việc hoàn thành các chỉ tiêu đó. Việc xét duyệt phải làm toàn diện các mặt sản xuất kinh doanh, khôi phục sản xuất cũng như mặt chấp hành các chính sách, chế độ quản lý.

Các Bộ, Tổng cục, Ủy ban Hành chính các tỉnh và thành phố trực tiếp xét duyệt, phải thẩm tra kỹ báo cáo tình hình và số liệu của đơn vị kinh tế cơ sở, bảo đảm việc xét duyệt khen thưởng được chính xác và công bằng, hợp lý giữa các ngành, các đơn vị, không để xảy ra hiện tượng báo cáo thiếu trung thực.

2. Mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi

Mức trích quỹ khen thưởng và phúc lợi năm 1973 được tính theo kế hoạch lao động bình quân điều chỉnh theo sản lượng thực tế thực hiện (thuộc quỹ lương sản xuất, kinh doanh, kiến thiết cơ bản tự làm của đơn vị) như sau:

Đối tượng được trích

Mức trích tính theo bình quân đầu người

Xí nghiệp trung ương

Xí nghiệp địa phương

Loại I: Đơn vị hoàn thành vượt mức tất cả chỉ tiêu kế hoạch, có thành tích xuất sắc nhất trong từng ngành:

Loại II: Đơn vị hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch, có thành tích xuất sắc về từng mặt:

Loại III: Đơn vị hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch, còn lại 1 chỉ tiêu nào đó không hoàn thành, nhưng cũng đạt khá (từ 90% trở lên)

Loại IV: Đơn vị không hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch:

 

 

45đ

 

 

 

40đ

 

 

 

 

30đ

 

10đ

 

 

40đ

 

 

 

35đ

 

 

 

 

25đ

 

Riêng đối với một số xí nghiệp địa phương quan trọng (chủ yếu là ở Hà Nội và Hải phòng), có quy mô sản xuất và tăng năng suất lao động như xí nghiệp trung ương thì Ủy ban hành chính địa phương xét quy định mức trích quỹ ngang với các xí nghiệp trung ương. Trước khi quyết định mức trích quỹ cho các xí nghiệp này, Ủy ban hành chính địa phương phải bàn bạc thống nhất với Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê.

3. Nguồn vốn trích quỹ và thanh toán tiền tạm trích quỹ

Sau khi được xét duyệt chính thức, các đơn vị sản xuất kinh doanh có lãi được trích từ phần lợi nhuận xí nghiệp. Nếu không có lãi (theo kế hoạch đã được duyệt) để trích quỹ thì phải lập dự toán xin ngân sách cấp phát (xí nghiệp trung ương do ngân sách trung ương cấp phát, xí nghiệp địa phương do ngân sách địa phương cấp phát) .

Những đơn vị nào đã tạm trích trước quỹ khen thưởng và phúc lợi, hoặc quỹ xí nghiệp năm 1973 đều phải thanh toán lại theo đúng với mức được trích quy định trong thông tư này.

Đối với quỹ khuyến khích phát triển sản xuất hoặc kinh doanh đã trích trong năm 1973 mà chưa đúng các điều kiện quy định thì phải nộp trả lại hết cho ngân sách Nhà nước.

4. Phân phối sử dụng quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Căn cứ vào tổng số tiền được trích, các đơn vị kinh tế cơ sở dành 50% để chi về khen thưởng, 50% còn lại chi về phúc lợi và trợ cấp khó khăn. Quỹ khen thưởng chủ yếu dành để chi vào đợt tổng kết hoàn thành kế hoạch cuối năm. Quỹ phúc lợi cần dành ưu tiên giải quyết các vấn đề cấp bách về ổn định đời sống sau chiến tranh, sau bão lụt.

Giám đốc xí nghiệp chịu trách nhiệm đề ra kế hoạch và hướng dẫn việc sử dụng quỹ khen thưởng, có sự tham gia ý kiến của Ban chấp hành công đoàn, Ban chấp hành công đoàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng quỹ phúc lợi có sự tham gia ý kiến của giám đốc (theo đúng điều 35 trong nghị định số 236-CP).

5. Thủ tục xét duyệt trích quỹ khen thưởng và phúc lợi.

Thủ trưởng các ngành chịu trách nhiệm tổ chức xét duyệt quỹ khen thưởng và phúc lợi cho các đơn vị cơ sở thuộc ngành. Để làm việc này, ngành chủ quản phải tập hợp đầy đủ và thẩm tra trước tình hình và số liệu thống kê, quyết toán thực hiện kế hoạch của các đơn vị cơ sở. Ngành chủ quản lập dự kiến về số đơn vị cũng như về mức trích quỹ theo từng loại, trao đổi ý kiến với công đoàn ngành dọc; ở địa phương thì bàn bạc với Liên hiệp công đoàn tỉnh. Để đảm bảo việc xét duyệt được khách quan, đảm bảo quan hệ cân đối tốt giữa các ngành, trước khi quyết định, ngành chủ quản phải bàn bạc thống nhất với cơ quan tài chính và cơ quan thống kê cung cấp.

Thông tư này được thi hành thống nhất cho các đơn vị hạch toán kinh tế độc lập thuộc các ngành trung ương cũng như của địa phương, để xét duyệt và trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 1973.

Riêng đối với 3 xí nghiệp thí điểm cải tiến quản lý của trung ương (xí nghiệp cơ khí Trần Hưng Đạo, dệt 8-3, rượu Hà nội) thì vẫn tiếp tục thi hành chế độ 3 quỹ được vận dụng thích hợp trong điều kiện mới. Các Bộ chủ quản thích hợp trong điều kiện mới. Các Bộ chủ quản phối hợp với Ban nghiên cứu quản lý kinh tế ở trung ương, Bộ Tài chính và Tổng cục Thống kê để xét duyệt việc trích quỹ cho 3 xí nghiệp này.

 

 

K. T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG


 

Lê Thanh Nghị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 274-TTg

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu274-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/12/1973
Ngày hiệu lực15/01/1974
Ngày công báo31/12/1973
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 274-TTg xét duyệt trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 1973


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 274-TTg xét duyệt trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 1973
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu274-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýLê Thanh Nghị
        Ngày ban hành31/12/1973
        Ngày hiệu lực15/01/1974
        Ngày công báo31/12/1973
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 274-TTg xét duyệt trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 1973

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 274-TTg xét duyệt trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 1973

              • 31/12/1973

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1973

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 15/01/1974

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực