Thông tư 28/2005/TT-BNN

Thông tư 28/2005/TT-BNN sửa đổi Thông tư 63/2004/TT-BNN hướng dẫn Nghị định 139/2004/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 28/2005/TT-BNN xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng lâm sản sửa đổi 63/2004/TT-BNN


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 28/2005/QĐ-BNN

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2005 

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỂM CỦA THÔNG TƯ SỐ 139/2004/NĐ-CP">63/2004/TT-BNN NGÀY 11/11/2004 CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HƯỚNG DẪN MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 139/2004/NĐ-CP NGÀY 25/6/2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN

Ngày 1l/11/2004, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Thông tư số 139/2004/NĐ-CP">63/2004/TT-BNN hướnê. dẫn một số nội dung của Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chỉnh phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng yà quản 1ý 1âm sản. Qua một thời gian thực hiện, Thông tư số 139/2004/NĐ-CP">63/2004/TT-BNN đã phát huy tác dụng, đáp ứng yêu cầu cơ bản của việc xử lý các hành vi vi phạm về quản 1ý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản. Tuy nhiên,. việc xử lý tịch thu đối với phương tiện vận chuyển lâm sản trái phép còn một số vướng mắc, nên việc áp đụng thiếu thống nhất. Để thống nhất trong việc áp dụng pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm dưới đây:

I. SỬA ĐỔI, BỒ SUNG NỘI DUNG CỦA GẠCH ĐẦU DÒNG THỨ NHẤT THUỘC TIẾT A, ĐIỂM 2, PHẦN B, MỤC II NHƯ SAU:

l) Phương tiện vận chuyển lâm sản gồm:

a) Phương tiện vận chuyển đường bộ gồm: các loại ôtô, máy kéo, xe công nông, xe gắn máy, xẹ đạp, xe thô sơ và súc vật kéo, các phương tiện khác tham-gia giao thông đường bộ

b) Phương tiện vận chuyển đường thuỷ: tàu, canô, bè mảng, thuyền, các phương tiện khác tham gia giao thông đường nội thuỷ.

2) Phương tiện được coi là bị chiếm đoạt trái phép khi: Phương tiện của chủ sở hữu hợp pháp bị lấy cắp, bị cướp, bị cưỡng đoạt, lợi dụng chủ tài sản không có điều kiện ngăn cản để công khai chiếm đoạt tài sản (công nhiên chiếm đoạt) hoặc bị các hành vi trái pháp luật khác tước đoạt quyền chiếm hữu, quản lý, sử dụng của chủ sở hữu phương tiện đó.

3) Phương tiện được coi là bị sử dụng trái phép để thực hiện hành vi vi phạm hành chính thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Chủ sở hữu hợp pháp cho người khác thuê, cho mượn phương tiện hoặc thuê người khác điều khiển phương tiện của mình, để sử dụng vào mục đích chính đáng, nhưng người được thuê, được mượn phương tiện, hoặc người được thuê điều khiền phương tiện đó đã tự ý sử dựng vào việc vận chuyển lânl sản trái phép.

Việc cho thuê, cho mượn, hoặc thuê ,người điều khiển phương tiện theo quy định tại điểm này, phải được giao kết bằng văn bản theo quy định của pháp luật, có sự ký kết giữa chủ sở hữu hợp pháp và người được thuê, được mượn trước khi hành vi vi phạm xảy ra. Nội dung bản giao kết phải ghi rõ nội dung sử dụng phương tiện cho thuê, cho mượn, hoặc thuê người điều khiển và trong thời hạn 24 giờ kể từ khi phương tiện bị tạm giữ, người có hành vi vận chuyển lâm sản trái phép phải xuất trình văn bản giao kết đó cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền đang giải quyết vụ việc đó.

b) Tổ chức có, tư cách pháp nhân giao phương tiện cho người lao động thuộc đơn vị mình để quản lý, điều khiển, sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh hợp pháp nhưng người lao động đã tự ý sử dụng các phương tiện đó vào việc vận chuyển lâm sản trái phép.

II. HIỆU LỰC THI HÀNH:

1) Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các nội dung khác của Thông tư số 139/2004/NĐ-CP">63/2004/TT-BNN vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

2) Các trường hợp vận chuyển lâm sản trái phép xảy ra trước khi Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa ra quyết định xử phạt thì việc xử lý đối với phương tiện quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 32 cùa . Nghi định số 139/2004/NĐ-CP áp dụng theo quy định tại Thông tư số 139/2004/NĐ-CP">63/2004/TT-BNN ngày 1l/11/2004 cửa Bộ Nông nghiệp và phát triển nông .thôn hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 139/2004/NĐ-CP ngày 25/6/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh:vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề gì vướng mắc, các đơn vị kịp thời báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để được hướng dẫn.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  



 
Hứa Đức Nhị

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2005/TT-BNN

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 28/2005/TT-BNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 26/05/2005
Ngày hiệu lực 02/07/2005
Ngày công báo 17/06/2005
Số công báo Số 21
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật 13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2005/TT-BNN

Lược đồ Thông tư 28/2005/TT-BNN xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng lâm sản sửa đổi 63/2004/TT-BNN


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 28/2005/TT-BNN xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng lâm sản sửa đổi 63/2004/TT-BNN
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 28/2005/TT-BNN
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Hứa Đức Nhị
Ngày ban hành 26/05/2005
Ngày hiệu lực 02/07/2005
Ngày công báo 17/06/2005
Số công báo Số 21
Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật 13 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 28/2005/TT-BNN xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng lâm sản sửa đổi 63/2004/TT-BNN

Lịch sử hiệu lực Thông tư 28/2005/TT-BNN xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng lâm sản sửa đổi 63/2004/TT-BNN

 • 26/05/2005

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 17/06/2005

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 02/07/2005

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực