Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT

Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT bổ sung, sửa đổi Thông tư 15/2009/TT-BNN ban hành danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT sửa đổi 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm hạn chế sử dụng đã được thay thế bởi Thông tư 10/2016/TT-BNNPTNT thuốc thú y được phép lưu hành cấm sử dụng ở Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 16/07/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT sửa đổi 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm hạn chế sử dụng


BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 29/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 15/2009/TT-BNN NGÀY 17/3/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, HÓA CHẤT, KHÁNG SINH CẤM SỬ DỤNG, HẠN CHẾ SỬ DỤNG

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Pháp lệnh Thú y;
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Thông tư số: 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng như sau:

Điều 1. Rút Tylosin phosphate ra khỏi Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng trong thú y tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số: 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

Điều 2. Bổ sung Tylosin phosphate và các sản phẩm có chứa hoạt chất Tylosin phosphate bao gồm Tylan 40 số đăng ký EC-01; Tylan 40 sufa G số đăng ký EC-02; Tylan 100 số đăng ký EC-19 của công ty Elanco Animal Health-Mỹ vào Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh hạn chế sử dụng trong thú y tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2009/TT-BNN ngày 17/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT ban hành Danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm sử dụng, hạn chế sử dụng.

Điều 3. Gia hạn lưu hành các sản phẩm có chứa hoạt chất Gentian violet (Crystal violet) được bào chế dưới dạng xịt dùng cho động vật trên cạn đến 31/12/2009.

Điều 4. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc thú y bao gồm thuốc thú y thủy sản chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ (Phòng công báo, Website CP);
- Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, Cục Thú y.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 29/2009/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu29/2009/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/06/2009
Ngày hiệu lực04/06/2009
Ngày công báo17/06/2009
Số công báoTừ số 297 đến số 298
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 29/2009/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT sửa đổi 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm hạn chế sử dụng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT sửa đổi 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm hạn chế sử dụng
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu29/2009/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýDiệp Kỉnh Tần
       Ngày ban hành04/06/2009
       Ngày hiệu lực04/06/2009
       Ngày công báo17/06/2009
       Số công báoTừ số 297 đến số 298
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/07/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT sửa đổi 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm hạn chế sử dụng

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 29/2009/TT-BNNPTNT sửa đổi 15/2009/TT-BNN danh mục thuốc, hóa chất, kháng sinh cấm hạn chế sử dụng