Thông tư 30/2013/TT-BYT

Thông tư 30/2013/TT-BYT về Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 30/2013/TT-BYT Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi bình ổn giá


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 30/2013/TT-BYT

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI THUỘC HÀNG HÓA THỰC HIỆN BÌNH ỔN GIÁ

Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20 tháng 06 năm 2012;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 06 năm 2010 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Bộ Y tế;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 8119/VPCP-KTTH ngày 29 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá.

Điều 1. Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 15 Luật Giá bao gồm:

1. Sản phẩm dinh dưỡng công thức cho trẻ đến 36 tháng tuổi theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Y tế ban hành.

2. Sữa và các sản phẩm dinh dưỡng có chứa sữa động vật dưới dạng bột hoặc dạng lỏng có công bố sử dụng cho trẻ em dưới 06 tuổi nhưng không theo các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quy định tại Khoản 1 Điều này.

Điều 2. Danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này là cơ sở để Bộ Tài chính thực hiện quản lý giá theo quy định của pháp luật về giá.

Điều 3. Định kỳ hằng tháng, Cục An toàn thực phẩm – Bộ Y tế có trách nhiệm công bố danh mục chi tiết sữa quy định tại Điều 1 Thông tư này.

Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Điều 5. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 20 tháng 11 năm 2013.

Điều 6. Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan hướng dẫn triển khai và tổ chức việc thực hiện Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (Công báo, CTTĐTCP);
- Bộ Tư pháp (Cục KTVBQPPL);
- Các Bộ: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- CTTĐT Bộ Y tế;
- Trang TTĐT của Cục ATTP;
- Lưu: VT, PC, ATTP.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 30/2013/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu30/2013/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/10/2013
Ngày hiệu lực20/11/2013
Ngày công báo18/10/2013
Số công báoTừ số 663 đến số 664
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 30/2013/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 30/2013/TT-BYT Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi bình ổn giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 30/2013/TT-BYT Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi bình ổn giá
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu30/2013/TT-BYT
       Cơ quan ban hànhBộ Y tế
       Người kýNguyễn Thị Kim Tiến
       Ngày ban hành04/10/2013
       Ngày hiệu lực20/11/2013
       Ngày công báo18/10/2013
       Số công báoTừ số 663 đến số 664
       Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Thương mại, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 30/2013/TT-BYT Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi bình ổn giá

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 30/2013/TT-BYT Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi bình ổn giá

           • 04/10/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/10/2013

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/11/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực