Thông tư 300-TTg

Thông tư 300-TTg năm 1958 về việc tăng cường lãnh đạo công tác xóa mù chữ do Phủ Thủ Tướng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 300-TTg tăng cường lãnh đạo công tác xóa mù chữ


PHỦ THỦ TƯỚNG
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 300-TTg

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC XÓA MÙ CHỮ

Kính gửi: Ủy ban hành chính các liên khu, thành phố và các tỉnh miền xuôi.

Trung ương Đảng, Chính phủ và Quốc hội đã quyết định cuối năm nay, nạn mù chữ phải được thanh toán về căn bản ở miền Bắc, không kể vùng đồng bào thiểu số.

Kiểm điểm thực hiện quyết nghị đó, Thủ tướng phủ nhận thấy cuộc phát động phong trào diệt dốt năm 1958 đã có những tiến bộ mới, các cấp bộ chính quyền nói chung đã chú ý lãnh đạo công tác này hơn trước, các lực lượng quần chúng đã được sử dụng khá, cán bộ, giáo viên bình dân học vụ đã phấn khởi, cố gắng đi vận động và đi dậy. Do đó mà phong trào đã tiến mạnh ở nhiều nơi và số người đi học ở các lớp bình dân học vụ sơ cấp đã lên tới gần 80 vạn. Đó là những thành tích bước đầu cần được phát huy hơn nữa.

Tuy vậy, phong trào xóa nạn mũ chữ lên chưa được thật mạnh và chưa tiến đều. Đến nay đã gần hết nửa năm mà có nơi phong trào còn yếu, thậm chí còn hàng nghìn xóm có điều kiện mở lớp bình dân học vụ mà đến nay vẫn chưa mở, do đó số người đi học còn chưa đạt được yêu cầu của kế hoạch.

Nguyên nhân chính làm cho phong trào xóa nạn mù chữ ở một số địa phương còn yếu hoặc tiến chậm là do các cấp lãnh đạo ở những nơi đó chưa thấu suốt ý nghĩa của việc xóa nạn mù chữ năm nay, cho nên lãnh đạo còn thiếu khẩn trương, thiếu quyết tâm. Có nơi Ủy ban hành chính điều động cán bộ chuyên môn và ủy viên phụ trách văn hóa đi công tác khác giữa lúc phong trào xóa nạn mù chữ đang cần đẩy mạnh. Những hiện tượng tương tự lại càng phổ biến hơn ở cấp xã. Ngoài ra, chỉ thị số 576-TTg ngày 26/11/1957 của Thủ tướng phủ và thông tư số 478-LĐTĐ ngày 14/3/1958 của Ban Thi đua Trung ương cũng không được chấp hành một cách nghiêm chỉnh. Đến nay nhiều xã chưa nhận được các chỉ thị trên hoặc có nhận được mà cán bộ chưa nghiên cứu. Ở những xã đó, do cấp lãnh đạo chưa chú ý, cho nên các tổ chức quần chúng cũng thiếu sốt sắng tham gia, và cán bộ, giáo viên cũng thiếu phấn khởi. Tình trạng này nếu không sớm chất dứt thì phong trào xóa nạn chữ khó đẩy mạnh, do đó mà kế hoạch khó bảo đảm thực hiện được.

Vì vậy, Thủ tướng phủ yêu cầu các Ủy ban hành chính các cấp phải có biện pháp tích cực để đẩy mạnh phong trào hơn nữa; đối với những địa phương mà nhân dân đã tạm nghỉ học để gặt chiêm thì phải có kế hoạch khôi phục phong trào ngay sau khi gặt xong. Ngoài ra, trong thời gian tới, nhân dân bận rộn nhiều về việc chuẩn bị vụ mùa và các công tác khác, Ủy ban hành chính các cấp cần có kế hoạch cụ thể kết hợp chặt chẽ các công tác đó với công tác xoá nạn mù chữ.

Muốn vậy, các Ủy ban sau khi nhận được thông tư này, sẽ cùng với Ban lãnh đạo thanh toán nạn mù chữ cấp tương đương, kiểm điểm một cách sâu sắc sự lãnh đạo thực hiện kế hoạch xóa nạn mù và tìm nguyên nhân vì sao đến nay còn có những nơi chưa có phong trào hoặc phong trào còn kém, rồi trên cơ sở nhận định đó đề ra kế hoạch bổ cứu kịp thời.

Đối với những nơi phong trào qúa kém. Ủy ban hành chính các tỉnh, huyện phải cử cán bộ có thẩm quyền về tại chỗ kiểm tra, có kế hoạch giúp đỡ thiết thực và giúp địa phương kiểm điểm để thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc chấp hành nghiêm các chỉ thị về xóa mù chữ, đặng đẩy mạnh công tác đó.

Nhận được thông tư, Ủy ban hành chính các cấp có kế hoạch cụ thể thi hành và báo cáo việc thi hành thông tư này cho Thủ tướng phủ, hạn báo cáo chậm nhất là ngày 15/7/1958.

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trường Chinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 300-TTg

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu300-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/06/1958
Ngày hiệu lực01/07/1958
Ngày công báo02/07/1958
Số công báoSố 24
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 300-TTg tăng cường lãnh đạo công tác xóa mù chữ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 300-TTg tăng cường lãnh đạo công tác xóa mù chữ
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu300-TTg
        Cơ quan ban hànhPhủ Thủ tướng
        Người kýTrường Chinh
        Ngày ban hành16/06/1958
        Ngày hiệu lực01/07/1958
        Ngày công báo02/07/1958
        Số công báoSố 24
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 300-TTg tăng cường lãnh đạo công tác xóa mù chữ

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 300-TTg tăng cường lãnh đạo công tác xóa mù chữ

             • 16/06/1958

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 02/07/1958

              Văn bản được đăng công báo

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 01/07/1958

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực