Thông tư 31/2009/TT-BXD

Thông tư 31/2009/TT-BXD ban hành tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 31/2009/TT-BXD tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 31/2009/TT-BXD

Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/10/2009.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kiến trúc, Quy hoạch xây dựng và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo);
- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ;
- Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng thí điểm nông thôn mới;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL, Bộ Tư pháp;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Kiến trúc Quy hoạch TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh;
- Các Cục, Vụ, Viện, Văn phòng, Thanh tra XD;
- Công báo, Website của Chính phủ, Website của Bộ Xây dựng;
- Lưu: VP, PC, KHCN&MT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 31/2009/TT-BXD

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu31/2009/TT-BXD
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/09/2009
Ngày hiệu lực25/10/2009
Ngày công báo27/09/2009
Số công báoTừ số 457 đến số 458
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 31/2009/TT-BXD

Lược đồ Thông tư 31/2009/TT-BXD tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 31/2009/TT-BXD tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu31/2009/TT-BXD
        Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
        Người kýCao Lại Quang
        Ngày ban hành10/09/2009
        Ngày hiệu lực25/10/2009
        Ngày công báo27/09/2009
        Số công báoTừ số 457 đến số 458
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 31/2009/TT-BXD tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 31/2009/TT-BXD tiêu chuẩn quy hoạch xây dựng nông thôn

            • 10/09/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 27/09/2009

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/10/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực