Thông tư 312-TTg

Thông tư 312-TTg năm 1958 bổ sung và hướng dẫn thi hành thể lệ miễn đi dân công đối với gia đình quân nhân được tặng thưởng Bảng vàng danh dự và Huân chương Kháng chiến do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 312-TTg

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH THỂ LỆ MIỄN ĐI DÂN CÔNG ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH QUÂN NHÂN ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG BẢNG VÀNG DANH DỰ VÀ HUÂN CHƯƠNG KHÁNG CHIẾN

Trong bản điều lệ khen thưởng gia đình có người tòng quân, ban hành theo nghị định số 17-TTg ngày 9-1-1958, có quy định ở mục IV, việc miễn đi dân công cho những gia đình được tặng thưởng Bảng vàng danh dự và Huân chương Kháng chiến như sau:

“Người chủ gia đình được tặng thưởng Bảng vàng danh dự và Huân chương Kháng chiến, nếu còn tuổi đi dân công thì được miễn đi dân công”.

Nay Thủ tướng phủ bổ sung vào mục IV của bản điều lệ nói trên, và quy định những trường hợp cụ thể được miễn đi dân công như sau đây:

… “Việc miễn này là để bù đắp phần nào những thiệt thòi về sức lao động của những gia đình vì có người hy sinh hay thương tật, hoặc những gia đình vì có nhiều người đang còn tại ngũ, mà phải gặp nhiều khó khăn trong sản xuất.

Vậy những chủ gia đình được thưởng Bảng vàng danh dự và Huân chương Kháng chiến sẽ được miễn dân công nếu là:

1) Gia đình có từ hai liệt sĩ, tử sĩ, biệt tin, mất tích trở lên

2) Gia đình có từ ba thương binh thương tật hạng ba trở lên

3) Gia đình có ba quân nhân tại ngũ trở lên

4) Gia đình vừa có liệt sĩ, vừa có thương binh, vừa có quân nhân tại ngũ thì phải có ít nhất là ba người thuộc các hạng kể trên.

5) Trường hợp đặc biệt: những gia đình dù được ban tặng bảng Gia đình vẻ vang, Bảng vàng danh dự hay Huân chương Kháng chiến, mà chỉ có một tử sĩ, liệt sĩ, hoặc một thương binh, thuộc hạng tàn phế, nếu chủ gia đình thiếu sức lao động sản xuất, thì của gia đình đó cũng được miễn đi dân công.

Thương binh nói ở điểm 4 là những người bị thương tật hạng 3 và quân nhân tại ngũ là những chiến sĩ đã tòng quân theo chế độ tình nguyện trong thời kỳ kháng chiến”

Quy định trên đây cũng bổsung vào điểm A, điều 2, chương I của bản điều lệ huy động và sử dụng dân công, số 339-TTg ngày 27-7-1957 (phần miễn đi dân công)

Công tác dân công là nghĩa vụ chung của tất cả công dân Việt nam, Ủy ban Hành chính các khu, các thành phố, các tỉnh cần giải thích và hướng dẫn thi hành thông tư này để cho việc miễn đi dân công được thi hành đúng với ý nghĩa nêu trên.

 

TL.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
THỨ TRƯỞNG THỦ TƯỚNG PHỦ

Phạm Văn Bạch

 

Thuộc tính văn bản 312-TTg
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 312-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/06/1958
Ngày hiệu lực 10/07/1958
Ngày công báo 09/07/1958
Số công báo Số 25
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 312-TTg hướng dẫn thể lệ miễn đi dân công gia đình quân nhân được tặng thưởng Bảng vàng danh dự Huân chương Kháng chiến


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 312-TTg hướng dẫn thể lệ miễn đi dân công gia đình quân nhân được tặng thưởng Bảng vàng danh dự Huân chương Kháng chiến
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 312-TTg
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phạm Văn Bạch
Ngày ban hành 25/06/1958
Ngày hiệu lực 10/07/1958
Ngày công báo 09/07/1958
Số công báo Số 25
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 25/06/1958

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/07/1958

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 10/07/1958

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực