Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT về danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật đã được thay thế bởi Thông tư 28/2013/TT-BNNPTNT danh mục thuốc thú ý được phép lưu hành tại Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC VẮC XIN, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HOÁ CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM.

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29 tháng 4 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

1. Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

2. Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam đến 31/12/2011.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký, thay thế Thông tư số 19/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế-Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục Thú y.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2011/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu32/2011/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2011
Ngày hiệu lực05/06/2011
Ngày công báo13/05/2011
Số công báoTừ số 279 đến số 280
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2011/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu32/2011/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýDiệp Kỉnh Tần
       Ngày ban hành21/04/2011
       Ngày hiệu lực05/06/2011
       Ngày công báo13/05/2011
       Số công báoTừ số 279 đến số 280
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2013
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 32/2011/TT-BNNPTNT danh mục vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật