Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 32/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 14 tháng 6 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KIỂM DỊCH VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 36/2001/PL-UBTVQH10 ngày 25/7/2001.

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 1 năm 2008 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường và Cục trưởng Cục Bảo vệ Thực vật;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành 12 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định sâu cánh cứng hại khoai tây Leptinotarsa decemlineata (Say).

Ký hiệu: QCVN 01-135 : 2013/BNNPTNT.

2. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định mọt đục hạt lớn Prostephanus truncatus (Horn.) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam.

Ký hiệu: QCVN 01-136 : 2013/BNNPTNT.

3. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đối với kẻ thù tự nhiên sử dụng trong phòng trừ sinh học nhập khẩu vào Việt Nam

Ký hiệu: QCVN 01-137 : 2013/BNNPTNT.

4. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình phòng trừ bệnh thán thư (Colletotrichum sp.) hại ớt trên đồng ruộng.

Ký hiệu: QCVN 01-138 : 2013/BNNPTNT.

5. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật phối trộn và xử lý chất nền trồng cây trong khu cách ly kiểm dịch thực vật.

Ký hiệu: QCVN 01-139 : 2013/BNNPTNT.

6. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình điều tra, thu thập, xử lý và bảo quản mẫu bệnh virus hại lúa.

Ký hiệu: QCVN 01-140 : 2013/BNNPTNT.

7. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật.

Ký hiệu: QCVN 01-141 : 2013/BNNPTNT.

8. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc kích thích sinh trưởng đối với cây vải.

Ký hiệu: QCVN 01-142 : 2013/BNNPTNT.

9. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc kích thích sinh trưởng đối với cây lúa.

Ký hiệu: QCVN 01-143 : 2013/BNNPTNT.

10. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc phòng trừ bệnh Sương mai [Phytophthora infestans (Mont.) de Bary] hại cà chua.

Ký hiệu: QCVN 01-144 : 2013/BNNPTNT.

11. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực của các thuốc trừ cỏ trên đất không trồng trọt.

Ký hiệu: QCVN 01-145 : 2013/BNNPTNT

12. Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Khảo nghiệm trên đồng ruộng hiệu lực phòng trừ bệnh Thán thư (Colletotrichum gloesporioides Penz.) hại vải.

Ký hiệu: QCVN 01-146 : 2013/BNNPTNT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 8 năm 2013.

Điều 3. Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để Bộ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- BT Cao Đức Phát (để B/c);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các Tỉnh, TP trực thuộc TƯ;
- Các Cục, Vụ, Viện, Trường Đại học thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo, Website Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- Lưu VT, KHCN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Xuân Thu

 

 

FILE ĐÍNH KÈM VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32/2013/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu32/2013/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/06/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo06/07/2013
Số công báoTừ số 393 đến số 394
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32/2013/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu32/2013/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýNguyễn Thị Xuân Thu
        Ngày ban hành14/06/2013
        Ngày hiệu lực29/08/2013
        Ngày công báo06/07/2013
        Số công báoTừ số 393 đến số 394
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 32/2013/TT-BNNPTNT Quy chuẩn kỹ thuật Kiểm dịch và Bảo vệ thực vật

            • 14/06/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/07/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực