Thông tư 32-ĐT/TCCB3

Thông tư 32-ĐT/TCCB3-1978 về việc tổ chức quản lý cung ứng than ở địa bàn huyện do Bộ Điện và than ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 32-ĐT/TCCB3 tổ chức quản lý cung ứng than địa bàn huyện


BỘ ĐIỆN VÀ THAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 32-ĐT/TCCB3

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 1978 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ CUNG ỨNG THAN Ở ĐỊA BÀN HUYỆN

Để thực hiện chỉ thị số 33-CT/TU của Bộ chính trị về xây dựng huyện và tăng cường cấp huyện; nghị quyết số 33-CP của Hội đồng Chính phủ về bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của chính quyền Nhà nước cấp huyện trong lĩnh vực quản lý kinh tế, Bộ Điện và than ra thông tư hướng dẫn việc tổ chức quản lý cung ứng than ở địa bàn huyện như sau:

1. Tổng công ty quản lý và cung ứng than Bộ Điện và than cùng với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố bàn bạc kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện việc đại lý cung ứng than ở địa bàn huyện theo các quy định sau đây:

a) Trước mắt giao cho Công ty đại lý vật tư của huyện đại lý cung ứng than cho nhu cầu của huyện và cho một số hộ tiêu thụ than của trung ương, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện có nhu cầu về số lượng không nhiều, chủng loại không phức tạp, mà Công ty đại lý vật tư của huyện có khả năng đảm nhận được. Sau đó Tổng công ty nghiên cứu tiếp việc mở rộng phân cấp cung ứng cho các tỉnh theo hướng tăng cường thêm trách nhiệm cho các tỉnh và huyện dần dần tự đảm nhiệm cung ứng than cho toàn bộ các ngành kinh tế của địa phương.

b) Đối với những tỉnh đã được Bộ phân cấp quản lý cung ứng than rộng rãi như Thái Bình, Sơn La, Hải Hưng thì việc tổ chức cung ứng than ở địa bàn huyện do Ủy ban nhân dân các tỉnh này trực tiếp phụ trách.

c) Công ty đại lý vật tư của huyện là đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, chịu sự quản lý và chỉ đạo trực tiếp, toàn diện của Ủy ban nhân dân huyện về hành chính – kinh tế và quản lý kinh doanh; đồng thời chịu sự chỉ đạo và kiểm tra, hướng dẫn của Tổng công ty quản lý cung ứng than Bộ Điện và than về kỹ thuật và nghiệp vụ cung ứng mặt hàng than, bảo đảm tổ chức cung ứng than đúng yêu cầu, đúng đối tượng, đúng tiêu chuẩn, định mức sử dụng, giá cả…, các chế độ, chính sách, tiêu chuẩn định mức kinh tế kỹ thuật về than do Nhà nước và Bộ quy định.

d) Mối quan hệ giữa Công ty quản lý cung ứng than thuộc Tổng công ty quản lý cung ứng than Bộ điện và than với Công ty đại lý vật tư của huyện là mối quan hệ bình đẳng, hợp tác xã hội chủ nghĩa thông qua các hợp đồng kinh tế về đại lý cung ứng than, đồng thời còn là mối quan hệ chỉ đạo về kỹ thuật và nghiệp vụ cung ứng như đã nêu trên.

2. Đối với những huyện có tổ chức đại lý cung ứng than theo như điểm 1 nói trên, thì Tổng công ty quản lý cung ứng than có trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ giải quyết các yêu cầu của huyện về cán bộ, công nhân kỹ thuật, cơ sở vật chất kỹ thuật…, phục vụ cho công tác cung ứng than trong phạm vi trách nhiệm và khả năng của Tổng công ty. Tổng công ty có trách nhiệm bàn giao cho các huyện (các Công ty đại lý vật tư) những trạm, cửa hàng của Tổng công ty lâu nay lo việc cung ứng cho huyện. Việc bàn giao này theo nguyên tắc nguyên canh nguyên cư và theo đúng các chế độ, chính sách quản lý tài chính của Nhà nước. Nội dung bàn giao cụ thể bao gồm bàn giao về kế hoạch cung ứng và vận chuyển, kho tàng, thiết bị, hàng hóa tồn lại trên kho bãi, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện làm việc, cán bộ, công nhân viên, v.v… Bộ ủy quyền cho giám đốc Tổng công ty quyết định sau khi bàn thống nhất với tỉnh và huyện, và báo cáo Bộ, Bộ ủy quyền cho giám đốc Tổng công ty thay mặt Bộ ký kết các văn bản bàn giao.

3. Về đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cán bộ, công nhân cho huyện:

Tổng công ty chủ động bàn bạc với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và với Ủy ban nhân dân huyện để nắm yêu cầu cán bộ, công nhân kỹ thuật than của các huyện mà Bộ có trách nhiệm phải cung cấp. Trên cơ sở nhu cầu đó mà Tổng công ty cùng với tỉnh bàn kế hoạch thực hiện và báo cáo Bộ quyết định.

Để các tổ chức đại lý cung ứng than của huyện hoạt động được thuận lợi, Bộ giao Tổng công ty nghiên cứu đề nghị Bộ hoặc Nhà nước bổ sung, sửa đổi một số chế độ, chính sách trong công tác quản lý, phân phối than như định mức tiêu chuẩn sử dụng than của các hộ tiêu thụ, các chế độ, chính sách về cung ứng, bảo quản than, về giá cả, về chiết khấu, về chế độ đại lý, v…

4. Tổng công ty báo cáo Bộ kết quả triển khai thực hiện những điểm quy định trên trong thông tư này vào cuối tháng 12 năm 1978 và sau đó báo Bộ kế hoạch nghiên cứu việc mở rộng phân cấp cung ứng than cho các tỉnh theo hướng đã nói ở điểm 1 trên.

Tổng công ty quản lý và cung ứng than, Ủy ban nhân dân các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (ở miền Bắc) có trách nhiệm thi hành theo đúng thông tư này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ ĐIỆN VÀ THAN
 


 

Nguyễn Chấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 32-ĐT/TCCB3

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu32-ĐT/TCCB3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/1978
Ngày hiệu lực05/10/1978
Ngày công báo30/09/1978
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 32-ĐT/TCCB3

Lược đồ Thông tư 32-ĐT/TCCB3 tổ chức quản lý cung ứng than địa bàn huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 32-ĐT/TCCB3 tổ chức quản lý cung ứng than địa bàn huyện
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu32-ĐT/TCCB3
        Cơ quan ban hànhBộ Điện và Than
        Người kýNguyễn Chấn
        Ngày ban hành20/09/1978
        Ngày hiệu lực05/10/1978
        Ngày công báo30/09/1978
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcThương mại, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật12 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 32-ĐT/TCCB3 tổ chức quản lý cung ứng than địa bàn huyện

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 32-ĐT/TCCB3 tổ chức quản lý cung ứng than địa bàn huyện

              • 20/09/1978

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/09/1978

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/10/1978

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực