Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT

Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT hướng dẫn Quyết định 69/2000/QĐ-TTg ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT hướng dẫn thực hiện Quyết định 69/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 69/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ">36/2001/TT-BNN-TCKT

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2001 

 

THÔNG TƯ

V/V HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 69/2000/QĐ-TTG NGÀY 19/6/2000 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Thực hiện quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19-6-2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật ; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể nội dung chi thuộc phạm vi các đơn vị trong Bộ như sau:

1. Về kinh phí chi cho việc xây dựng các văn bản ghi tại Điều 1 của Quy chế Quản lý và sử dụng kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (ban hành kèm theo Quyết định số 69/2000/QĐ-TTg ngày 19/6/2000) do Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp quy định mức chi cụ thể cho từng nội dung; hàng năm Bộ Tài chính tổng hợp, quyết toán kinh phí hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật theo quy định tại Thông tư số 15/2001/TT-BTC ngày 21/3/2001 của Bộ Tài chính.

2. Kinh phí xây dựng các Quyết định, Chỉ thị, Thông tư, Thông tư liên tịch, Nghị quyết, Nghị quyết liên tịch có tính quy phạm pháp luật và do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành theo thẩm quyền ; các Điều ước quốc tế được phân công soạn thảo, không thuộc đối tượng văn bản quy định tại khoản 1 ở trên, được coi là nhiệm vụ thường xuyên hoặc đột xuất của đơn vị, nếu có phát sinh các nội dung sau thì được chi:

- Điều tra khảo sát thực tế;

- Biên dịch, soạn thảo văn bản;

- Tổ chức hội thảo lấy ý kiến;

- In ấn tài liệu;

Mời chuyên gia, cộng tác viên (nếu có).

3. Trên cơ sở kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ đã được Bộ trưởng phê duyệt hàng năm hay đột xuất, thủ trưởng các đơn vị được giao chủ trì soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật, căn cứ yêu cầu, nội dung, tính chất phức tạp của từng văn bản, được lập dự toán chi theo các định mức và chế độ quy định tại Thông tư số 15/2001/TT-BTC ngày 23/1/2001 của Bộ Tài chính từ nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước đã giao cho đơn vị trong năm.

Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật có ý nghĩa rất quan trọng đối với công tác quản lý nhà nước của ngành và công tác chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng đối với việc phát triển nông nghiệp và nông thôn cả nước. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị báo cáo về Bộ xử lý.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
THỨ TRƯỞNG 
Nguyễn Văn Đẳng

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2001/TT-BNN-TCKT

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 36/2001/TT-BNN-TCKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/04/2001
Ngày hiệu lực 19/04/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2001/TT-BNN-TCKT

Lược đồ Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT hướng dẫn thực hiện Quyết định 69/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT hướng dẫn thực hiện Quyết định 69/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 36/2001/TT-BNN-TCKT
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Người ký Nguyễn Văn Đẳng
Ngày ban hành 04/04/2001
Ngày hiệu lực 19/04/2001
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 16 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT hướng dẫn thực hiện Quyết định 69/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

Lịch sử hiệu lực Thông tư 36/2001/TT-BNN-TCKT hướng dẫn thực hiện Quyết định 69/2000/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ

  • 04/04/2001

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/04/2001

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực