Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT

Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 06/2016/TT-BNNPTNT Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi 06/2016/TT-BNNPTNT danh mục hàm lượng kháng sinh chăn nuôi đã được thay thế bởi Quyết định 321/QĐ-BNN-PC 2019 văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực của Bộ Nông nghiệp và được áp dụng kể từ ngày 24/01/2019.

Nội dung toàn văn Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi 06/2016/TT-BNNPTNT danh mục hàm lượng kháng sinh chăn nuôi


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 36/2016/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 4 THÔNG TƯ SỐ 06/2016/TT-BNNPTNT NGÀY 31/5/2016 BAN HÀNH DANH MỤC, HÀM LƯỢNG KHÁNG SINH ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI GIA SÚC, GIA CẦM VỚI MỤC ĐÍCH KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 01 năm 2007;

Căn cứ Nghị định số 08/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn nuôi,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 5 năm 2016 về việc ban Danh mục, hàm lượng kháng sinh được phép sử dụng trong thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm với mục đích kích thích sinh trưởng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT).

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 4 Thông tư số 06/2016/TT-BNNPTNT như sau:

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

Sản phẩm thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm đang được phép lưu hành tại Việt Nam có chứa kháng sinh không đáp ứng quy định tại Thông tư này chỉ được phép lưu hành đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2017”.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08 tháng 02 năm 2017.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- V
ăn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN&PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản
QPPL - Bộ Tư pháp;
- Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, TP. trực thuộc TW;
- Lưu: VT,
CN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Văn Tám

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 36/2016/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu36/2016/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2016
Ngày hiệu lực08/02/2017
Ngày công báo09/01/2017
Số công báoTừ số 19 đến số 20
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2019
Cập nhật10 tháng trước
(01/02/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 36/2016/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi 06/2016/TT-BNNPTNT danh mục hàm lượng kháng sinh chăn nuôi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi 06/2016/TT-BNNPTNT danh mục hàm lượng kháng sinh chăn nuôi
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu36/2016/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýVũ Văn Tám
       Ngày ban hành26/12/2016
       Ngày hiệu lực08/02/2017
       Ngày công báo09/01/2017
       Số công báoTừ số 19 đến số 20
       Lĩnh vựcThể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/01/2019
       Cập nhật10 tháng trước
       (01/02/2019)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi 06/2016/TT-BNNPTNT danh mục hàm lượng kháng sinh chăn nuôi

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 36/2016/TT-BNNPTNT sửa đổi 06/2016/TT-BNNPTNT danh mục hàm lượng kháng sinh chăn nuôi