Thông tư 37/2009/TT-BTC

Thông tư 37/2009/TT-BTC hướng dẫn việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 37/2009/TT-BTC không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 37/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2009

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC KHÔNG THU PHÍ CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HÓA (C/O)

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1131/VPCP-KTTH ngày 23/02/2009 của Văn phòng Chính phủ về việc không thu phí cấp C/O;
Bộ Tài chính hướng dẫn về việc không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) như sau:

Điều 1. Không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) (các Mẫu A, D, E, S, AK, giấy chứng nhận quy trình Kimberley và các loại C/O khác) đối với các sản phẩm xuất khẩu.

Điều 2. Thông tư này áp dụng cho việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với các sản phẩm xuất khẩu kể từ ngày 01/3/2009. Bãi bỏ Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 và Quyết định số 75/2008/QĐ-BTC ngày 10/9/2008 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 50/2008/QĐ-BTC ngày 11/7/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O).

Điều 3. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
- Ủy ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo, Website Chính phủ; Website Bộ Tài chính;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu VT, CST (3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 37/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu37/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2009
Ngày hiệu lực01/03/2009
Ngày công báo12/03/2009
Số công báoTừ số 145 đến số 146
Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 37/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 37/2009/TT-BTC không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 37/2009/TT-BTC không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu37/2009/TT-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
      Ngày ban hành26/02/2009
      Ngày hiệu lực01/03/2009
      Ngày công báo12/03/2009
      Số công báoTừ số 145 đến số 146
      Lĩnh vựcThương mại, Thuế - Phí - Lệ Phí
      Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
      Cập nhật11 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 37/2009/TT-BTC không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 37/2009/TT-BTC không thu phí chứng nhận xuất xứ hàng hóa C/O

          • 26/02/2009

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 12/03/2009

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 01/03/2009

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực