Thông tư 3873-BTCK3

Thông tư 3873-BTCK3 năm 1946 việc chi tiêu như mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên chở, làm công tác, tiêu trên 5.000đ phải có hợp đồng bo Bộ tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3873-BTCK3

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 1946 

 

  

THÔNG TƯ

SỐ 3873-BTCK3 VIỆC CHI TIÊU NHƯ MUA DỤNG CỤ, VẬT LIỆU, THUẾ CHUYÊN CHỞ, LÀM CÔNG TÁC PHẢI CÓ HỢP ĐỒNG

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Kính gửi:     Các ông Bộ trưởng trong Chính phủ

 

( Chuyển từ các ông Giám đốc các nha thuộc bộ Tài chính)

Theo luật lệ hiện hành, các việc chi tiêu như mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên trở, làm công tác, tiêu trên 5.000đ phải có hợp đồng

Xét vì giá sinh hoạt mỗi ngày một tăng, Bản bộ ưng thuận tăng số tiền tối thiểu này lên 10.000đ.

Vậy, bắt đầu từ nay, những khoản chi kể trên, nếu quá 10.000đ thời phải có hợp đồng sau khi khảo giá (consultation des prix), gọi thầu (appel d' offeres), hoặc đấu giá (adjudication).

Tuy nhiên trong trường hợp đặc biệt, Bản bộ có thể đặc cách miễn hợp đồng đó, nhưng bắt buộc các sở phải khảo giá trước rồi làm tờ trình lên Bản bộ nói rõ kết quả sự khảo giá, vì lẽ gì không ký được hợp đồng. Nhưng thư từ trao đổi về việc khảo giá phải đính theo hồ sơ.

Nếu xét có thể được, Bản bộ sẽ duyệt y vào tờ trình và giấy này sẽ dùng để đính kèm ngân phiếu thay chứng minh thư nói trong thông tư số 2758-BTC ngày 15 tháng 07 năm 1946 của Bản bộ.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

 

 

 

Lê Văn Hiến

 

 

Thuộc tính văn bản 3873-BTCK3
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 3873-BTCK3
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 29/10/1946
Ngày hiệu lực 13/11/1946
Ngày công báo 16/11/1946
Số công báo Số 46
Lĩnh vực Thương mại, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 3873-BTCK3 chi tiêu mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên chở, làm công tác, trên 5.000đ phải có hợp đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 3873-BTCK3 chi tiêu mua dụng cụ, vật liệu, thuế chuyên chở, làm công tác, trên 5.000đ phải có hợp đồng
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 3873-BTCK3
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Lê Văn Hiến
Ngày ban hành 29/10/1946
Ngày hiệu lực 13/11/1946
Ngày công báo 16/11/1946
Số công báo Số 46
Lĩnh vực Thương mại, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 29/10/1946

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 16/11/1946

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 13/11/1946

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực