Thông tư 40-NL/TT

Thông tư 40-NL/TT năm 1959 về việc chọn cử cán bộ, công nhân và quân nhân vào trường Trung cấp Nông lâm Nông trường do Bộ Nông Lâm ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư 40-NL/TT chọn cử cán bộ công nhân quân nhân vào trường Trung cấp Nông lâm Nông trường


BỘ NÔNG LÂM
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 40-NL/TT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 1959 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC CHỌN CỬ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VÀ QUÂN NHÂN VÀO TRƯỜNG TRUNG CẤP NÔNG LÂM NÔNG TRƯỜNG

Thực hiện kế hoạch đào tạo cán bộ kỹ thuật, Bộ Nông lâm mở môt trường Trung cấp Nông lâm tại nông trường quốc doanh; nhằm đào tạo cán bộ kỹ thuật trung cấp của ngành Nông lâm, chủ yếu để phục vụ cho các nông trường và việc học tập của học sinh sẽ kết hợp với sản xuất.

Để bảo đảm việc chọn và giới thiệu cán bộ, công nhân, quân nhân đi học được tốt, Bộ quy định một số điểm cụ thể sau đây:

I. TIÊU CHUẨN CHỌN VÀ GIỚI THIỆU NGƯỜI ĐI HỌC

Nhà trường sẽ nhận vào học trong khóa này các cán bộ, công nhân, quân nhân hiện nay đang công tác hoặc sản xuất ở các nông trường quốc doanh, các nông trường của địa phương, các nông trường quân đội và các tập đoàn sản xuất Miền Nam.

Chọn và giới thiệu người đến học phải theo đúng những điều kiện như sau:

1. Chính trị:

- Lịch sử rõ ràng, không phạm sai lầm nghiêm trọng.

- Lập trường tư tưởng tốt (có ý thức giác ngộ và phục vụ cho chủ nghĩa xã hội).

- Thái độ lao động tốt, công tác tốt.

- Có ý thức tổ chức, kỷ luật.

2. Văn hóa:

Có trình độ văn hóa lớp 5 (học hết chương trình lớp 5 phổ thông hoặc bổ túc).

3. Tuổi và sức khỏe:

- Từ 18 tuổi đến 35 tuổi (có trường hợp đặc biệt cần chiếu cố, có thể không quá 40 tuổi).

- Có đủ sức khỏe theo học, không mắc bệnh truyền nhiễm, kinh niên.

4. Thâm niên:

- Cán bộ, quân nhân có 3 năm công tác liên tục, kể từ ngày 30-11-1959 về trước.

- Công nhân trực tiếp sản xuất và nữ cán bộ phải có 2 năm công tác hoặc sản xuất liên tục ở nông trường kể từ ngày 30-11-1959 về trước.

- Cán bộ, công nhân là miền Nam tập kết hoặc người dân tộc thiểu số không tính thâm niên.

- Cán bộ, công nhân, quân nhân không đủ thâm niên nói trên, nhưng nếu là những người có thành tích trong công tác, trong sản xuất, thuộc thành phần cơ bản, được tập thể đề nghị, nếu đã quá 1 năm công tác hoặc sản xuất thì cũng được xét chọn cho đi học.

II. QUYỀN LỢI CỦA NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN CỬ ĐI HỌC

- Tất cả cán bộ, công nhân, quân nhân được chọn cử đi học, phải qua kiểm tra văn hóa.

- Được cơ quan thu xếp công tác, có thời gian ôn tập văn hóa để dự thi kiểm tra.

- Các quyền lợi khác, sẽ có thông tư quy định sau.

III. SỐ LƯỢNG TUYỂN VÀO TRƯỜNG VÀ PHÂN PHỐI CHO CÁC CƠ QUAN CHỌN CỬ VÀ GIỚI THIỆU VÀO HỌC

Trường sẽ tuyển khóa đầu tiên, khai giảng vào tháng giêng 1960. tổng số 300 học sinh.

Chia vào học 2 ngành: Ngành trồng trọt 210 và ngành chăn nuôi 90 học sinh.

Tổng số học sinh, phân phối cho các cơ quan chọn cử và giới thiệu số lượng như sau:

- Các nông trường quốc doanh: 125 học sinh.

- 4 nông trường quốc doanh mới giao địa phương : 25 học sinh

- Các nông trường địa phương: 15 học sinh

- Các nông trường quân đội: 100 học sinh.

- Các tập đoàn sản xuất miền Nam : 35 học sinh

IV. THỜI GIAN HỌC VÀ CÁC THỦ TỤC GIỚI THIỆU VÀ NẠP HỒ SƠ

1. Thời gian học:

- Thời gian học hết khóa là 2 năm.

- Khóa đầu này, sẽ khai giảng vào tháng 01-1960, tại trường Trung cấp Nông lâm nông trường Tây Hiếu (Nghệ An).

2. Trách nhiệm giới thiệu đến học:

-  Các cán bộ hành chính, nghiệp vụ, kỹ thuật, các cán bộ đội trưởng, đội phó đội sản xuất trở lên ở các nông trường quốc doanh được đơn vị đang cộng tác xét chọn nhưng phải do Giám đốc Cục quản lý nông trường quyết định, hoặc các nông trường địa phương phải do Ủy ban Hành chính tỉnh Ủy ban Hành chính thành phố quyết định cho đi học.

- Các công nhân sản xuất, ở các nông trường quốc doanh và nông trường địa phương, do Quản đốc nông trường quyết định cho đi học.

- Các nông trường quân đội do Giám đốc Cục nông trường quân đội quyết định cho đi học.

- Các tập đoàn sản xuất miền Nam, do Ban Thống nhất trung ương quyết định cho đi học.

3. Thủ tục và nộp hồ sơ:

- Thủ tục nộp hồ sơ của các học sinh được chọn cử đến học, phải theo y quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục cho các trường trung cấp và đại học trong năm 1959, hiện nay quy chế đó ở các cơ quan đều có.

- Học sinh muốn chọn học ngành nào (trồng trọt hay chăn nuôi) phải ghi xin vào học ngành đó. Trường hợp cần thiết nhà trường sẽ điều chỉnh.

- Hạn nộp hồ sơ từ ngày 15-12-1959 đến ngày 10-01-1960.

- Hồ sơ gửi về nộp tại địa chỉ: Cục Quản lý nông trường, số nhà 254 phố Thụy Khuê Hà Nội.

V. KẾ HOẠCH TIẾN HÀNH

Việc lựa chọn cán bộ, công nhân, quân nhân vào học trường Trung cấp Nông lâm nông trường phải được chú trọng, nhằm đáp ứng yêu cầu cấp thiết cho việc đào tạo cán bộ kỹ thuật hiện nay. Cục Quản lý nông trường quốc doanh, Cục Nông trường quân đội, Ban Thống nhất trung ương, các Ủy ban Hành chính các tỉnh có nông trường, các ông Quản đốc nông trường quốc doanh, và nông trường địa phương nghiên cứu phổ biến kịp thời thông tư này cho cán bộ công nhân, quân nhân trong đơn vị mình biết, đồng thời có kế hoạch lãnh đạo xét chọn cử người đi học, đảm bảo đúng tiêu chuẩn ưu tiên cho các chiến sĩ thi đua, cá nhân lao động xuất sắc, và cố gắng thu xếp cho cán bộ công nhân, quân nhân tốt đi học. Trong khi xét chọn nên chú trọng đến cán bộ công nhân miền Nam tập kết, chú trọng phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

- Cần tiến hành một cách khẩn trương để đảm bảo thời gian nộp đơn và cần đề phòng những lệch lạc có thể xảy ra như: nể nang, cảm tình cá nhân, giữ người tốt có đủ tiêu chuẩn không cử đi học v.v…

Cần kết hợp việc xét kỹ tiêu chuẩn, nguyện vọng người xin đi học với hoàn cảnh công tác của đơn vị mình, và được sự tham gia ý kiến của tập thể để tránh suy tị giữa người được đi học với người ở lại công tác, đảm bảo được đoàn kết trong cơ quan, đơn vị.

Sau khi xét chọn cần hướng dẫn lập hồ sơ đầy đủ theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục năm 1959, chú ý tổ chức và đôn đốc việc ôn tập văn hóa của anh chị em.

Để Bộ nắm được tình hình, đề nghị các cơ quan, các đơn vị báo cáo danh sách số người được đơn vị cử đi học và tình hình thực hiện thông tư này để Bộ kịp thời theo dõi giải quyết.

Bộ yêu cầu các ông Giám đốc Cục Quản lý nông trường quốc doanh, ông Hiệu trưởng tường Trung cấp Nông lâm Nông trường, khi nhận được hồ sơ xin học của cán bộ công nhân, quân nhân được cử đi học cần kiểm tra chu đáo nếu hồ sơ nào không đúng thể lệ theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và thông tư này. Yêu cầu báo cáo cho Bộ biết để Bộ nhắc các đơn vị thi hành cho đúng.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Tạo

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40-NL/TT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu40-NL/TT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/12/1959
Ngày hiệu lực31/12/1959
Ngày công báo30/12/1959
Số công báoSố 50
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 40-NL/TT chọn cử cán bộ công nhân quân nhân vào trường Trung cấp Nông lâm Nông trường


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 40-NL/TT chọn cử cán bộ công nhân quân nhân vào trường Trung cấp Nông lâm Nông trường
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu40-NL/TT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông lâm
        Người kýNguyễn Tạo
        Ngày ban hành16/12/1959
        Ngày hiệu lực31/12/1959
        Ngày công báo30/12/1959
        Số công báoSố 50
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 40-NL/TT chọn cử cán bộ công nhân quân nhân vào trường Trung cấp Nông lâm Nông trường

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 40-NL/TT chọn cử cán bộ công nhân quân nhân vào trường Trung cấp Nông lâm Nông trường

              • 16/12/1959

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 30/12/1959

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1959

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực