Thông tư 42-TT-QL

Thông tư 42-TT-QL 1964 về việc tuyển sinh đợt 2 vào các trường trung học chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục ban hành

BỘ GIÁO DỤC
******

VIỆT DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 42-TT-QL

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC TUYỂN SINH ĐỢT 2 VÀO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC

Kính gửi:

-Các Sở, Ty Giáo dục
-Các trường trung học chuyên nghiệp
-Các trường bổ túc văn hóa công nông

 

Để đảm bảo kế hoạch tuyển sinh cho các trường trung học chuyên nghiệp vừa mới có chỉ tiêu và được tăng chỉ tiêu, sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ có trường, Bộ Giáo dục ấn định kế hoạch tổ chức tuyển sinh đợt 2 cho các trường trung học chuyên nghiệp như sau:

I. NHỮNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP TUYỂN SINH ĐỢT 2

1. Trường Giao thông thủy bộ (ở làng Láng, Hà Nội) tuyển 200.

2. Trường Đường sắt (ở Cầu Giấy, Hà Nội) tuyển 210.

3. Trường Sư phạm 10 + 2 (ở Định) tuyển 500.

4. Trường Đo đạc đồ bản (ở Ba Đình, Hà Nội) tuyển 340.

5. Trường Tài chính (ở Phúc Xá, Hà Nội) tuyển 300 và chỉ tuyển học sinh trong phạm vi Hà Nội.

6. Trường Kiến trúc (ở Hà Đông) tuyển 250.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

Đối tượng tuyển sinh nói chung bao gồm các loại thí sinh (cán bộ, công nhân, học sinh miền Nam, học sinh bổ túc văn hóa công nông, dân tộc, Hoa kiều, Việt kiều, nữ sinh v.v…) theo quy chế tuyển sinh vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp năm học 1964 – 1965 đã quy định. Riêng về đợt 2 này, Bộ cần nói rõ thêm về các đối tượng được dự thi:

- Thí sinh đã tốt nghiệp lớp 10 kỳ thứ hai (thi ngày 17/8/1964);

- Thí sinh chưa tốt nghiệp lớp 10;

- Thí sinh tốt nghiệp lớp 10 không trúng tuyển vào các trường đại học và chưa được điều chỉnh vào các trường trung học chuyên nghiệp;

- Cán bộ, công nhân có trình độ lớp 10 hoặc đã tốt nghiệp lớp 7 kỳ thi thứ 2, hoặc đã thi vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp vừa rồi không trúng tuyển;

- Học sinh dân tộc tốt nghiệp, hoặc chưa tốt nghiệp lớp 7 có quyết định giới thiệu đi học của các Ủy ban hành chính khu, tỉnh đều được dự thi.

III. HỒ SƠ THÍ SINH

Thí sinh muốn dự thi phải nộp trực tiếp cho trường trung học chuyên nghiệp mình xin thi đầy đủ những hồ sơ sau đây:

- Một đơn xin thi;

- Một bản trích yếu học bạ;

- Một bản khai lý lịch có chứng nhận của Ủy ban hành chính xã, khu phố;

- Hai phiếu thí sinh;

- Một giấy khám sức khỏe (do các Phòng Y tế huyện, khu phố khám và cấp);

- Một phong bì tem có ghi sẵn địa chỉ.

Những giấy tờ trên phải làm theo đúng mẫu đã quy định trong quy chế tuyển sinh vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp năm học 1964 – 1965. Đối với thí sinh là cán bộ, công nhân phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền cấp (theo Thông tư liên Bộ Nội vụ - Giáo dục số 23 ngày 28/4/1960).

IV. MÔN THI

Thí sinh thi vào các trường Trung học Kiến trúc, Giao thông, Đường sắt, Đo đạc đồ bản sẽ thi hai môn: Toán, Lý.

Thí sinh thi vào các trường Trung học Tài chính, Sư phạm 10+2 sẽ thi hai môn: Văn, Toán.

Riêng đối với thí sinh thi vào ngành kiến trúc sẽ thi thêm môn vẽ mỹ thuật.

Đối với các môn khác, trong bài xét tuyển nhà trường sẽ tham khảo thêm học bạ của thí sinh.

V. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI

Thời gian tổ chức tuyển sinh đợt 2 bắt đầu từ ngày 25/8/1964, kết thúc vào ngày 15/10/1964 phân bố như sau:

- Từ 28/8/1964 đến 18/9/1964: Thí sinh nộp đơn cho các trường trung học chuyên nghiệp;

- 27/9/1964: Tổ chức kiểm tra văn hóa;

- 27/9 đến 05/10/1964: Chấm thi và xét duyệt;

- 15/10/1964: Tập trung vào các trường trung học chuyên nghiệp.

Địa điểm thi tuyển sẽ tổ chức ở các tỉnh sau đây:

1. Thi tại thị xã Quảng Bình cho thí sinh ở các tỉnh Quảng Bình, Vĩnh Linh, Hà Tĩnh.

2. Thi tại thị xã Thanh Hóa cho thí sinh ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Định.

3. Thi tại thị xã Phú Thọ cho thí sinh ở các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Yên Bái, Nghĩa Lộ, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang.

4. Thi tại Hà Nội cho thí sinh ở các tỉnh còn lại. Địa điểm thi ở Hà Nội sẽ tổ chức thi tại các trường trung học chuyên nghiệp có tuyển sinh.

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN CHÚ Ý

1. Những thí sinh thi trượt đại học đã được các trường trung học chuyên nghiệp xét điều chỉnh và báo tập trung thì không được dự thi đợt này.

2. Tất cả các đối tượng thí sinh (kể cả cán bộ dân tộc) thi vào các trường Trung học Giao thông và Đường sắt phải có trình độ văn hóa lớp 10.

3. Trường Đo đạc đồ bản tuyển 50% là học sinh lớp 10 các trường bổ túc công nông và 50% là học sinh lớp 10 phổ thông.

4. Đối với thí sinh đã thi trượt đại học có thể sử dụng hồ sơ cũ nhưng trong đơn xin thi vào trường trung học chuyên nghiệp phải nói rõ hồ sơ trước đây đã nộp vào trường đại học nào để nhà trường có tuyển sinh tiện liên lạc thu nhận nhưng phải bổ sung thêm giấy khám sức khỏe. Nếu thí sinh tự xét thấy hồ sơ cũ chưa đầy đủ thì phải làm hồ sơ mới.

5. Ngoài những vấn đề đã quy định trong Thông tư này, tất cả những vấn đề về điều kiện dự thi và các thủ tục phải theo đúng quy chế tuyển sinh vào các trường đại học và trung học chuyên nghiệp năm học 1964 – 1965.

 

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC
THỨ TRƯỞNG
 


 
 Nguyễn Khánh Toàn

 

Thuộc tính văn bản 42-TT-QL
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 42-TT-QL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 24/08/1964
Ngày hiệu lực 08/09/1964
Ngày công báo 16/09/1964
Số công báo Số 30
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 42-TT-QL tuyển sinh đợt 2 trường trung học chuyên nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 42-TT-QL tuyển sinh đợt 2 trường trung học chuyên nghiệp
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 42-TT-QL
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục
Người ký Nguyễn Khánh Toàn
Ngày ban hành 24/08/1964
Ngày hiệu lực 08/09/1964
Ngày công báo 16/09/1964
Số công báo Số 30
Lĩnh vực Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 10 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 24/08/1964

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 16/09/1964

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 08/09/1964

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực