Thông tư 44/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 44/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 44/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 44/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 11 tháng 9 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH “DANH MỤC BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM”

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh giống cây trồng số 15/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24/3/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất, kinh doanh ở Việt Nam” bao gồm: 05 giống lúa, 01 giống ngô, 01 giống dừa Dứa, 01 giống nho và 01 giống lê (Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- VP Chính phủ;
- Công báo Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Tổng cục Hải quan; Bộ Tài chính;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ NN & PTNT;
- UBND tỉnh, Tp trực thuộc TW;
- Cục BVTV, Vụ PC – Bộ NN & PTNT;
- Sở NN và PTNT các tỉnh, Tp. Trực thuộc TW;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

DANH MỤC

BỔ SUNG GIỐNG CÂY TRỒNG ĐƯỢC PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH Ở VIỆT NAM
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 44/2012/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 9 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

TT

Tên giống

Mã hàng

Vùng được phép sản xuất

1

Giống lúa thuần Q.Nam 1

1006-10-10-00

Các tỉnh Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

2

Giống lúa lai 3 dòng Du ưu 600

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

3

Giống lúa lai 3 dòng Đại dương 8

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc

4

Giống lúa thuần Hoa ưu 109

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc và Duyên hải Nam Trung bộ

5

Giống lúa lai 3 dòng HR182

1006-10-10-00

Các tỉnh phía Nam

6

Giống ngô lai SSC131

1005-10-10-00

Các tỉnh phía Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ và Tây Nguyên

7

Giống dừa Dứa

-

Vùng đất xám Đông Nam bộ và đất phù sa Đồng bằng Sông Cửu Long

8

Giống nho IAC 572

-

Các tỉnh vùng Đông Nam bộ

9

Giống lê VH6

-

Các tỉnh miền núi phía Bắc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu44/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/09/2012
Ngày hiệu lực26/10/2012
Ngày công báo24/09/2012
Số công báoTừ số 601 đến số 602
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật8 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 44/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 44/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu44/2012/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýBùi Bá Bổng
        Ngày ban hành11/09/2012
        Ngày hiệu lực26/10/2012
        Ngày công báo24/09/2012
        Số công báoTừ số 601 đến số 602
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật8 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 44/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 44/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất

            • 11/09/2012

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/09/2012

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/10/2012

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực