Thông tư 44/2016/TT-BTTTT

Thông tư 44/2016/TT-BTTTT sửa đổi Thông tư 27/2010/TT-BTTTT của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam

Thông tư 44/2016/TT-BTTTT sửa đổi 27/2010/TT-BTTTT quy hoạch băng tần hệ thống thông tin di động đã được thay thế bởi Thông tư 18/2020/TT-BTTTT Quy hoạch băng tần 2300-2400 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT và được áp dụng kể từ ngày 06/10/2020.

Nội dung toàn văn Thông tư 44/2016/TT-BTTTT sửa đổi 27/2010/TT-BTTTT quy hoạch băng tần hệ thống thông tin di động


BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

S: 44/2016/TT-BTTTT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA THÔNG TƯ SỐ 27/2010/TT-BTTTT NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2010 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH QUY HOẠCH BĂNG TẦN 2500-2690 MHZ CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG IMT CỦA VIỆT NAM

Căn cứ Luật tần s vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Quyết định số 71/2013/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy hoạch phổ tần s vô tuyến điện quốc gia;

Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Tần s vô tuyến điện,

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một s nội dung của Thông tư s 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung điểm b và điểm d khoản 2 Điều 1 Thông tư số 27/2010/TT-BTTTT ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quy hoạch băng tần 2500-2690 MHz cho hệ thống thông tin di động IMT của Việt Nam như sau:

“b) Băng tần 2500-2690 MHz được phân chia như sau:

Dành cho mỗi nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT theo phương thức song công phân chia theo tần số (FDD) một khối A1-A1’; A2-A2’; B-B’; C-C’ theo quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần.

Dành cho nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT theo phương thức song công phân chia theo thời gian (TDD) khối D theo quy định cụ thể trong giấy phép sử dụng băng tần.

d) Các nhà khai thác hệ thống thông tin di động IMT được cấp phép trong băng tần của các khối A1-A1’; A2-A2’; B-B’; C-C’ và D có trách nhiệm phối hợp với nhau trong việc sử dụng tần số vô tuyến điện và áp dụng các biện pháp phòng tránh nhiễu có hại.”

Điều 2. Hiu lc thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2017.

2. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Tần số vô tuyến điện, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tần số vô tuyến điện) để được hướng dẫn hoặc xem xét, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
-
Bộ TT&TT: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, các cơ quan, đơn vị trực thuộc, Cổng Thông tin điện tử;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng Thông tin điện tử Chính phủ;
- Các doanh nghiệp viễn thông;
-
Lưu: VT, CTS.250

BỘ TRƯỞNG
Trương Minh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 44/2016/TT-BTTTT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu44/2016/TT-BTTTT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2016
Ngày hiệu lực10/02/2017
Ngày công báo02/02/2017
Số công báoTừ số 109 đến số 110
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2020
Cập nhậtTháng trước
(06/10/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 44/2016/TT-BTTTT

Lược đồ Thông tư 44/2016/TT-BTTTT sửa đổi 27/2010/TT-BTTTT quy hoạch băng tần hệ thống thông tin di động


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 44/2016/TT-BTTTT sửa đổi 27/2010/TT-BTTTT quy hoạch băng tần hệ thống thông tin di động
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu44/2016/TT-BTTTT
       Cơ quan ban hànhBộ Thông tin và Truyền thông
       Người kýTrương Minh Tuấn
       Ngày ban hành26/12/2016
       Ngày hiệu lực10/02/2017
       Ngày công báo02/02/2017
       Số công báoTừ số 109 đến số 110
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/10/2020
       Cập nhậtTháng trước
       (06/10/2020)

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 44/2016/TT-BTTTT sửa đổi 27/2010/TT-BTTTT quy hoạch băng tần hệ thống thông tin di động

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 44/2016/TT-BTTTT sửa đổi 27/2010/TT-BTTTT quy hoạch băng tần hệ thống thông tin di động