Thông tư 46/2010/TT-BYT

Thông tư 46/2010/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 46/2010/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh phòng bệnh truyền


BỘ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 46/2010/TT-BYT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2010

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VỆ SINH PHÒNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 188/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Y tế dự phòng,

QUY ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này:

QCVN 07:2010/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vệ sinh phòng bệnh truyền nhiễm trong các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15 tháng 6 năm 2011.

Điều 3. Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. /.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP (Văn xã, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);
- Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu (để báo cáo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- TTYTDP các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng;
- Cổng TTĐT Bộ Y tế;
- Lưu: VT, PC, DP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Quân Huấn

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2010/TT-BYT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu46/2010/TT-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2010
Ngày hiệu lực15/06/2011
Ngày công báo25/03/2011
Số công báoTừ số 157 đến số 158
Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2010/TT-BYT

Lược đồ Thông tư 46/2010/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh phòng bệnh truyền


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 46/2010/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh phòng bệnh truyền
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu46/2010/TT-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýTrịnh Quân Huấn
        Ngày ban hành29/12/2010
        Ngày hiệu lực15/06/2011
        Ngày công báo25/03/2011
        Số công báoTừ số 157 đến số 158
        Lĩnh vựcGiáo dục, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 46/2010/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh phòng bệnh truyền

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 46/2010/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia vệ sinh phòng bệnh truyền

            • 29/12/2010

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/03/2011

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/06/2011

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực