Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT

Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT về Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nông nghiệp


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIÊN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2013/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2013

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA ĐỐI VỚI CÁC NGHỀ THUỘC NHÓM NGHỀ NÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 27/3/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định nguyên tắc, quy trình xây dựng và ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư ban hành tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 08 tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia năm 2013 đối với các nghề thuộc nhóm nghề nông nghiệp:

1. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Quản lý, khai thác công trình thủy lợi

2. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây thuốc lá

3. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây cao su

4. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Trồng cây cà phê

5. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Chế biến mủ cao su

6. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vận hành máy nông nghiệp

7. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Cơ điện nông thôn

8. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Sản xuất hàng mây tre đan.  

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở NN&PTNT các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục Dạy nghề;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp), Công báo, Website Chính phủ;
- Bộ NN&PTNT: các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Website Bộ;
- Lưu: VT, TCCB.

BỘ TRƯỞNG
Cao Đức Phát

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2013/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu46/2013/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/11/2013
Ngày hiệu lực20/12/2013
Ngày công báo26/12/2013
Số công báoTừ số 941 đến số 942
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2013/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nông nghiệp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nông nghiệp
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu46/2013/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýCao Đức Phát
        Ngày ban hành05/11/2013
        Ngày hiệu lực20/12/2013
        Ngày công báo26/12/2013
        Số công báoTừ số 941 đến số 942
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nông nghiệp

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 46/2013/TT-BNNPTNT Tiêu chuẩn kỹ năng nghề nông nghiệp

            • 05/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/12/2013

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/12/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực