Thông tư 465-TTg

Thông Tư 465-TTg-1976 Về việc xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976 do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Nội dung toàn văn Thông Tư 465-TTg xét duyệt công nhận công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 465-TTg

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 1976 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC XÉT DUYỆT, CÔNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 1976

 Năm 1976 là năm đầu cả nước bước vào thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm 1976-1980. Việc xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976 là phải nghiêm túc, chặt chẽ, góp phần thúc đẩy các đơn vị kinh tế cơ sở, các ngành, các cấp nhanh chóng đưa quản lý kinh tế vào nề nếp, động viên cán Bộ Giáo dục và Đào tạo, công nhân nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức làm chủ tập thể, nổ lực thi đua hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước.

Nội dung công tác xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976 vẫn áp dụng các quy định mà Chính phủ đã ban hành từ trước đến nay (các quyết định số 112-CP ngày 22-7-1964, số 211-CP ngày 18-11-1970; các thông tư số 71-TTg ngày 22-7-1964, số 119-TTg ngày 14-12-1968, chỉ thị số 324-TTg ngày 26-12-1974), có bổ sung một vài điểm đối với các tỉnh phía cho phù hợp với tình hình mới.

1. Đối tượng để xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976 là các đơn vị cơ sở sản xuất, kinh doanh có hạch toán kinh tế độc lập và được giao các chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước.

Căn cứ để xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch là các chỉ tiêu mà các Bộ, Tổng cục và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã giao cho các đơn vị cơ sở, với điều kiện là tổng hợp các chỉ tiêu của các sở lại không được thấp hơn các chỉ tiêu đã được Hội đồng Chính phủ giao vào đầu năm (theo quyết định số 229-CP ngày 26-12-1975 và đươc điều chỉnh, bổ sung (nếu có) vào giữa năm (theo quyết định số 110-CP ngày 13-7-1976). Các quyết định của Bộ, Tổng cục và Ủy ban nhân dân địa phương điều chỉnh kế hoạch cho cơ sở sau ngày đều không hợp lệ.

Không đặt vấn đề loại trừ các nhân tố ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch: gặp trường hợp đặc biệt thì Bộ, Tổng cục chủ quản hoặc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bàn với Tổng cục Thống kê, Ủy ban Kế hoạch Nhà nước với Bộ Tài chính để quyết định. Đối với các đơn vị được cấp có thẩm quyền giao thêm nhiệm vụ đột xuất ngoài chỉ tiêu kế hoạch đã giao đầu năm hoặc đã được điều chỉnh bổ sung vào giữa năm thì được tính trừ vào chỉ tiêu kế hoạch đã giao trước đây một mức tương ứng với nhiệm vụ được giao đột xuất, nhưng phải được sự nhất trí của cơ quan thống kê và cơ quan tài chính cùng cấp.

Chỉ tiêu để xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976 vẫn áp dụng các chỉ tiêu được quy định trong thông tư số 71-TTg ngày 22-7-1964 và được sửa đổi bổ sung trong thông tư số 119-TTg/CN ngày 14-12-1968 và chỉ thị số 324-TTg ngày 26-12-1974 là ngành than phải xét duyệt cả chỉ tiêu bốc đất đá; ngành xây dựng cơ bản thay chỉ tiêu hạng mục công trình hoàn thành và bàn giao đúng thời hạn ghi trong hợp đồng bằng các chỉ tiêu các công trình và hạng  mục công trình chủ yếu khởi công và hoàn thành trong năm kế hoạch, năng lực sản xuất mới tăng thêm; bỏ việc xét duyệt đối với các công trình tự làm và đơn vị kiến thiết (bên A); các xí nghiệp xây lắp nhận thầu xét duyệt cả chỉ tiêu nộp tích luỹ và các khoản phải nộp khác cho ngân sách Nhà nước theo kế hoạch đã giao; các xí nghiệp công nghiệp địa phương do tỉnh quản lý phải xét duyệt cả 5 chỉ tiêu như các xí nghiệp trung ương, trừ những xí nghiệp do huyện quản lý vẫn chỉ xét duyệt 3 chỉ tiêu. Một số chỉ tiêu được nêu trong nghị quyết số 19-CP ngày 29-1-1976 như sản lượng hàng hóa thực hiện, công suất mới được đưa vào sử dụng, sản lượng hàng hóa cung ứng cho xuất khẩu, nên kế hoạch giao chỉ tiêu nào thì phải xét duyệt chỉ tiêu ấy. Đơn vị được công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước phải là đơn vị đã hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch (kể cả hiện vật giá trị). Riêng chỉ tiêu chất lượng sản phẩm phải được đặc biệt coi trọng; khi xét duyệt phải nghiêm túc, chặt chẽ theo đúng thông tư số 71-TTg ngày là sản phẩm làm ra phải đúng quy cách phẩm chất đã quy định trong kế hoạch.

Cách tính toán hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch phải theo đúng nội dụng chế độ thống kê, kế toán của Nhà nước.

2. Đối với các xí nghiệp ở các tỉnh phía Nam, vì việc giao chỉ tiêu kế hoạch chậm và việc quản lý chưa đúng theo nội dung chế độ báo cáo thống kê, kế toán và hạch toán của Nhà nước nên các Bộ, Tổng cục và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cần căn cứ vào tình hình cụ thể của từng xí nghiệp mà vận dụng quyết định số 112-CP và thông tư số 71-TTg để xét duyệt và công nhận hoàn thành kế hoạch.

3. Thủ trưởng các Bộ, Tổng cục, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trưng ương chịu trách nhiệm xét duyệt, công nhận, công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước và xét khen thưởng đối với các đơn vị kinh tế cơ sở thuộc mình quản lý. Trước khi ra quyết định công nhận hoàn thành kế hoạch Nhà nước cho các đơn vị cơ sở, các Bộ, Tổng cục cần báo cho Tổng cục Thống kê, Bộ Tài chính , Ủy ban kế hoạch Nhà nước và Tổng công đoàn biết để tham gia ý kiến. Việc quyết định công nhận hoàn thành kế hoạch Nhà nước nhất thiết phải có sự nhất trí của cơ quan Thống kê Nhà nước, cơ quan tài chính và tổ chức công đoàn cùng cấp.

Tổng cục Thống kê hướng dẫn cụ thể các Bộ, Tổng cục và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tiến hành việc xét duyệt, công nhận và công bố hoàn thành kế hoạch được nghiêm túc. Bộ Tài chính phối hợp với Tổng công đoàn hướng dẫn cụ thể việc xét khen thưởng và trích lập quỹ xí nghiệp cho các đơn vị cơ sở hoàn thành kế hoạch Nhà nước.

Công tác xét duyệt, công nhận, công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước và việc khen thưởng năm 1976 cần được tiến hành chặt chẽ, kịp thời và phải kết thúc chậm nhất hết quý I-1977

4. Thủ tướng Chính phủ giao trách nhiệm cho Tổng cục Thống kê phối hợp với Bộ Tài chính bàn với các cơ quan quản lý tổng hợp của Nhà nước, đồng thời tham khảo ý kiến của các cơ quan quản lý ở trung ương, của chính quyền các địa phương, và các đoàn thể nhân dân ở trung ương để xây dựng các văn bản về chế độ xét duyệt, công nhận và công bố kế hoạch Nhà nước dùng cho các năm trong kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ hai và trình thủ tướng Chính phủ để ban hành trong quý II-1977

 

 

K. T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

PHÓ THỦ TƯỚNG

 

 

 

 

Nguyễn Duy Trinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 465-TTg

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu465-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/12/1976
Ngày hiệu lực22/12/1976
Ngày công báo31/12/1976
Số công báoSố 12
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông Tư 465-TTg xét duyệt công nhận công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông Tư 465-TTg xét duyệt công nhận công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu465-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Duy Trinh
        Ngày ban hành07/12/1976
        Ngày hiệu lực22/12/1976
        Ngày công báo31/12/1976
        Số công báoSố 12
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông Tư 465-TTg xét duyệt công nhận công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976

              Lịch sử hiệu lực Thông Tư 465-TTg xét duyệt công nhận công bố hoàn thành kế hoạch Nhà nước năm 1976

              • 07/12/1976

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 31/12/1976

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 22/12/1976

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực