Thông tư 47/2003/TT-BTC

Thông tư 47/2003/TT-BTC sửa đổi Thông tư 25/2003/TT-BTC về việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 47/2003/TT-BTC thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã được thay thế bởi Thông tư 78/2007/TT-BTC hướng dẫn thu nộp tiền phạt quản lý sử dụng tiền xử phạt vi phạm hành chính giao thông đường bộ, sắt thuỷ nội địa .

Nội dung toàn văn Thông tư 47/2003/TT-BTC thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông


BỘ TÀI CHÍNH
********
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 47/2003/TT-BTC
Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2003
 
THÔNG TƯ
CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 47/2003/TT-BTC NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 25/2003/TT-BTC NGÀY 28/3/2003 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ VIỆC THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG
Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 16/7/2002 của Uỷ ban Thường vụ quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước và nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điểm Thông tư số 25/2003/TT-BTC ngày 28/3/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông như sau:
1. Tại điểm 3, Mục I sửa lại như sau:
"3/ Định kỳ 15 ngày (đầu tháng, giữa tháng), căn cứ số tiền phạt thực tế thu được đã ghi thu ngân sách địa phương do Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW thông báo, Sở Tài chính - Vật giá tạm trích số tiền thu phạt cho các đối tượng thụ hưởng theo tỷ lệ quy định tại Mục II của Thông tư này, đầu tháng sau điều chỉnh theo thực tế; nếu số tạm trích nhỏ hơn số được trích theo quy định, thì được trích tiếp cho đủ mức quy định; nếu số tạm trích lớn hơn số được trích theo quy định, thì trừ vào số được trích kỳ sau.".
2. Tại tiết 2.1 và 2.2, điểm 2, Mục IV sửa lại như sau:
"2.1. Sau khi Sở Tài chính - Vật giá đã tạm trích số tiền thu phạt cho các đối tượng thụ hưởng, Kho bạc nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chuyển ngay số tiền đó vào tài khoản mở tại Kho bạc nhà nước của các lực lượng: Công an; Thanh tra giao thông; Các lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác bảo đảm TTATGT tại quận huyện, xã phường; Kho bạc nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc TW; Trạm cân kiểm tra xe; Ban An toàn giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc TW. Các lực lượng này được tạm ứng từ tài khoản của mình để sử dụng theo quy định tại Thông tư này.
2.2. Vào ngày 5 hàng tháng, Kho bạc nhà nước tại các tỉnh, thành phố trực thuộc TW có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Sở Tài chính - Vật giá về tổng số tiền thu của địa phương từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT của tháng trước; số tạm trích chuyển vào tài khoản cho các lực lượng tham gia giữ gìn TTATGT của tháng trước; trên cơ sở đó Sở Tài chính - Vật giá phân bổ, điều chỉnh và cấp phát kịp thời cho các lực lượng tham gia giữ gìn TTATGT theo quy định tại Mục II, Thông tư này."
3. Thông tư này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 
 

Trần Văn Tá

(Đã ký)
 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2003/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu47/2003/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/05/2003
Ngày hiệu lực25/06/2003
Ngày công báo10/06/2003
Số công báoSố 52
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2007
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2003/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 47/2003/TT-BTC thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Thông tư 47/2003/TT-BTC thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông
    Loại văn bảnThông tư
    Số hiệu47/2003/TT-BTC
    Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
    Người kýTrần Văn Tá
    Ngày ban hành15/05/2003
    Ngày hiệu lực25/06/2003
    Ngày công báo10/06/2003
    Số công báoSố 52
    Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải, Vi phạm hành chính
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 23/08/2007
    Cập nhật7 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Thông tư 47/2003/TT-BTC thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 47/2003/TT-BTC thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông