Thông tư 47/2018/TT-NHNN

Thông tư 47/2018/TT-NHNN về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng

Nội dung toàn văn Thông tư 47/2018/TT-NHNN Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu kèm theo mã HS lĩnh vực vàng


NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 47/2018/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2018

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KÈM THEO MÃ HS THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC VÀNG

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật quản lý ngoại thương ngày 12 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 16/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 2 năm 20017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hi;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng.

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu kèm theo mã HS thuộc phạm vi quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong lĩnh vực vàng.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12 tháng 02 năm 2019.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại hối, Giám đốc Sở Giao dịch, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc (Giám đốc) các doanh nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Lãnh đạo NHNN;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (để
kiểm tra);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công thương;
- Công báo;
- Lưu VP, PC, QLNH (03 bản).

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC
Nguyễn Thị Hồng

 

DANH MỤC

HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU KÈM THEO MÃ HS THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC VÀNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2018/TT-NHNN ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

I. Hàng hóa nhập khẩu

STT

TÊN HÀNG HÓA

MÔ TẢ HÀNG HÓA

MÃ HS

1

Vàng nguyên liệu

Vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm.

7108.12.10

7108.12.90

II. Hàng hóa xuất khẩu

STT

TÊN HÀNG HÓA

MÔ TẢ HÀNG HÓA

MÃ HS

1

Vàng nguyên liệu

Vàng dưới dạng khối, thỏi, hạt, miếng và các loại vàng khác, ngoại trừ vàng dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm.

7108.12.10

7108.12.90

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 47/2018/TT-NHNN

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu47/2018/TT-NHNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/12/2018
Ngày hiệu lực12/02/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 47/2018/TT-NHNN

Lược đồ Thông tư 47/2018/TT-NHNN Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu kèm theo mã HS lĩnh vực vàng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 47/2018/TT-NHNN Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu kèm theo mã HS lĩnh vực vàng
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu47/2018/TT-NHNN
        Cơ quan ban hànhNgân hàng Nhà nước Việt Nam
        Người kýNguyễn Thị Hồng
        Ngày ban hành28/12/2018
        Ngày hiệu lực12/02/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTiền tệ - Ngân hàng, Xuất nhập khẩu
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 47/2018/TT-NHNN Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu kèm theo mã HS lĩnh vực vàng

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 47/2018/TT-NHNN Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu kèm theo mã HS lĩnh vực vàng

            • 28/12/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/02/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực