Thông tư 05-BXD/ĐT

Thông tư 05-BXD/ĐT năm 1993 hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở do Bộ Xây dựng ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 5-BXD/ĐT hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng phân cấp nhà ở


BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 5-BXD/ĐT

Hà Nội, ngày 09 tháng 2 năm 1993

 

THÔNG TƯ

SỐ 5-BXD/ĐT NGÀY 9/2/1993 HƯỚNG DẪN PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH SỬ DỤNG VÀ PHÂN CẤP NHÀ Ở.

Thực hiện Quyết định số 118-TTg ngày 27/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ về giá cho thuê nhà ở và đưa tiền nhà vào tiền lương. Tiếp theo Thông tư liên Bộ Xây dựng - Tài chính số 1-LB/TT ngày 19/1/1993;

Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể việc xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở như sau:

I. XÁC ĐỊNH DIỆN TÍCH SỬ DỤNG TRONG NHÀ Ở

1. Nguyên tắc chung:

a) Để xác định diện tích sử dụng cho bên thuê nhà, nhà ở được phân loại như sau:

- Nhà ở riêng biệt hoặc biệt thự.

- Nhà ở nhiều căn hộ (kiểu khách sạn, nhà ở tập thể, nhà ở nhiều căn hộ ghép, nhà ở đơn nguyên).

b) Diện tích sử dụng (m2) của mỗi căn hộ là tổng diện tích ở và diện tích phụ sử dụng riêng biệt. Đối với nhà ở nhiều căn hộ thì diện tích sử dụng của mỗi căn hộ là diện tích sử dụng riêng biệt của từng căn hộ cộng với phần diện tích phụ dùng chung cho nhiều hộ phân bổ theo tỷ lệ với diện tích ở của từng căn hộ.

c) Diện tích các phòng, các bộ phận sử dụng đều tính theo kích thước thông thuỷ (trừ bề dầy tường, vách, cột kể cả lớp trát nhưng không trừ bề dày lớp vật liệu ốp chân tường hay ốp tường).

d) Diện tích giao thông: buồng thang chung, hành lang chung cho các căn hộ; lối vào sảnh của nhà ở hay từng tầng đều không tính vào diện tích sử dụng.

2. Xác định diện tích sử dụng trong nhà ở:

Diện tích sử dụng (m2) là tổng diện tích ở và diện tích phụ được tính theo quy định sau:

a) Diện tích ở là tổng diện tích các phòng chính dùng để ở bao gồm:

- Phòng ở (ăn, ngủ, sinh hoạt chung, phòng khách...) trong nhà ở căn hộ.

- Phòng ở, phòng ngủ trong nhà ở tập thể, nhà ở kiểu khách sạn.

- Các tủ tường, tủ xây, tủ lẩn có cửa mở về phía trong phòng ở.

- Diện tích phần dưới cầu thang bố trí trong các phòng ở của căn hộ (nếu chiều cao từ mặt nền đến mặt dưới cầu thang dưới 1,60 m thì không tính phần diện tích này).

b) Diện tích phụ: Diện tích (m2) là tổng diện tích các phòng phụ hoặc bộ phận sau đây:

- Bếp (chỗ đun nấu, rửa, gia công, chuẩn bị) không kể diện tích chiếm chỗ của ống khói, ống rác, ống cấp, thoát nước...

- Phòng tắm rửa, giặt, xí, tiểu và lối đi bên trong các phòng đối với nhà ở thiết kế khu vệ sinh tập trung.

- Kho.

- Một nửa diện tích lôgia.

- Một nửa diện tích ban công.

- Các hành lang, lối đi của căn hộ hoặc các phòng ở.

- Các tiền sảnh, phòng đệm... sử dụng riêng cho một căn hộ hoặc một vài phòng ở.

- Các lối đi, lối vào, phòng đệm của khu bếp hay khu tắm rửa, giặt, xí, tiểu tập trung.

- Các tủ xây, tủ lẩn của căn hộ có cửa mở về phía trong các bộ phận hay phòng phụ.

Trong nhà ở nhiều căn hộ xác định diện tích phụ dùng chung cho nhiều căn hộ để phân bổ tiền cho thuê theo tỷ lệ diện tích ở cho từng căn hộ thì không tính như phòng để xe, phòng sinh hoạt chung, phòng người quản lý hoặc bảo vệ.

3. Yêu cầu về hồ sơ:

a) Hồ sơ xác định diện tích sử dụng cho mỗi căn hộ gồm:

- Bản vẽ mặt bằng, mặt cắt chính của căn hộ (ngôi nhà): tỷ lệ 1/100 - 1/50. Đối với nhà ở nhiều căn hộ phải có mặt bằng của toàn nhà, từng tầng, trong đó ghi rõ phần diện tích phụ chung để phân bổ cho từng căn hộ, có mô tả lối đi lại.

- Các số liệu:

+ Diện tích ở,

+ Diện tích phụ riêng của từng căn hộ,

+ Diện tích phụ dùng chung cho nhiều hộ (với nhà nhiều căn hộ) phân bổ cho căn hộ.

Hồ sơ do bên cho thuê nhà ở lập, trong đó ghi rõ họ tên và chữ ký của người thực hiện, của đại diện bên thuê nhà đứng tên hợp đồng và xác nhận, đóng dấu của cơ quan cho thuê.

- Mẫu tờ khai xác định diện tích sử dụng (xem phụ lục).

b) Hồ sơ được lập thành 2 bản:

- 1 bản lưu tại cơ quan cho thuê nhà ở.

- 1 bản giao cho bên hợp đồng thuê nhà ở.

II. PHÂN CẤP NHÀ

1. Nhà ở nhiều căn hộ, nhà ở riêng biệt thấp tầng hoặc cao tầng.

Được phân thành 4 cấp (xem bảng 1). Cấp 1 là cấp cao nhất, cấp 4 là cấp thấp nhất.

Cấp nhà

Chất lượng sử dụng

Chất lượng xây dựng

và công trình

 

Độ bền vững

Độ chịu lửa

Cấp I

Bậc I: Chất lượng sử dụng cao

Bậc I: Niên hạn sử dụng trên 100 năm

Bậc I, II

Cấp II

Bậc II: Chất lượng sử dụng tương đối cao

Bậc II: Niên hạn sử dụng trên 50 năm

Bậc III

Cấp III

Bậc III: Chất lượng sử dụng trung bình

Bậc III: Niêm hạn sử dụng trên 20 năm

Bậc III

Cấp IV

Bậc IV: Chất lượng sử dụng thấp

Bậc IV: Niêm hạn sử dụng dưới 20 năm

Bậc V

2. Chất lượng sử dụng của ngôi nhà được xác định theo các yếu tố sau:

- Tiêu chuẩn diện tích, khối tích và dây chuyền sử dụng các buồng, phòng.

- Tiêu chuẩn về trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh, thông hơi, thông gió, tiện nghi các lắp đặt hệ thống cấp điện, cấp thoát nước.

- Mức độ hoàn thiện bên trong và bên ngoài nhà, trang trí nội, ngoại thất.

3. Độ bền vững và độ chịu lửa của ngôi nhà (căn hộ) được xác định theo các quy định trong tiêu chuẩn TCVN 2622-78. Nội dung cụ thể về chất lượng sử dụng, chất lượng xây dựng tham khảo phụ lục.

4. Biệt thự là nhà ở riêng biệt có sân vườn (cây xanh, thảm cỏ, vườn hoa, mặt nước), có tường rào và lối ra vào riêng biệt. Trong biệt thự có đầy đủ và hoàn chỉnh các buồng phòng để ở (ngủ, sinh hoạt chung, ăn...), phòng phụ (vệ sinh, bếp, kho, nhà để xe...). Mỗi tầng ít nhất có 2 phòng ở quay mặt ra sân hay vườn. Trang thiết bị kỹ thuật vệ sinh có chất lượng cao hoặc tương đối cao. Giải pháp kiến trúc, mỹ thuật, có trang trí, hoàn thiện bên trong, bên ngoài nhà chất lượng cao hoặc tương đối cao. Ngôi nhà có kết cấu chịu lực: khung cột bê tông hoặc tường gạch chịu lực, sàn gỗ hoặc bê tông có lát vật liệu chất lượng cao. Mái bằng bê tông cốt thép hoặc mái ngói có trần đảm bảo cách âm, cách nhiệt, chống nóng. Xem xét biệt thự căn cứ vào tình trạng lúc xây dựng (nguyên thuỷ).

Để tính tiền thuê nhà biệt thự phân làm 4 hạng: Hạng 1 là thấp nhất, hạng 4 là cao nhất:

- Hạng 1: Biệt thự giáp tường.

- Hạng 2: Biệt thự song đôi (ghép).

- Hạng 3: Biệt thự riêng biệt.

- Hạng 4: Biệt thự riêng biệt sang trọng.

Phân hạng căn cứ vào sân, vườn rộng hay hẹp, lượng vật liệu sử dụng tiện nghi, chất lượng kiến trúc.

5. Nhà ở riêng biệt có sân, vườn là nhà ở có chất lượng sử dụng khá hoặc trung bình; sân, vườn được khai thác để có thêm thu nhập.

Thông tư này hướng dẫn những nguyên tắc chính để phân cấp và xác định diện tích sử dụng nhà ở, các địa phương hướng dẫn cụ thể để thực hiện ở địa phương mình.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc cần phản ánh kịp thời cho Bộ Xây dựng để xem xét giải quyết.

 

Ngô Xuân Lộc

(Đã ký)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

TỜ KÊ KHAI DIỆN TÍCH NHÀ Ở

A. Phần kê khai:

Số nhà:
(với nhà cao tầng ghi rõ số căn hộ, tầng)
Đường phố:
Phường:
Quận (huyện):
Vị trí: Mặt đường Ngõ (hẻm)
(đủ rộng để ô tô tới tận nhà)
Trung tâm
Cận trung tâm
Ven nội
I. Bên thuê nhà:
1. Họ và tên chủ hợp đồng thuê nhà:
2. Đơn vị công tác
3. Số thành viên có tên trong hợp đồng thuê nhà
4. Bên cho thuê (ghi rõ tên cơ quan, người ký hợp đồng) Quyết định số: ngày
5. Nguồn gốc khác: Lý do:
II. Mô tả nhà:
Biệt thự
Nhà nhiều căn hộ
Nhà có sân, vườn Hàng lang bên Số tầng

Nhà ở kiểu tập thể Nhà nhiều căn hộ

khu phụ chung kiểu đơn nguyên Số tầng
1. Vật liêu xây dựng, hạ tầng kỹ thuật:
Kết cấu chịu lực Tường bao che Mái
Tường chịu lực - Bê tông - Mái ngói
Khung thép - Gỗ ván - Mái tôn
Khung gỗ - Toóc si - Mái
Cột, trụ gạch - fibrociment
Mái lá
Trần Sàn Vật liệu hoàn thiện
- Trần vôi rơm - Gạch XM - ốp đá bên ngoài
- Trần gỗ - Gỗ - ốp gạch gốm
- Trần cót ép - Gạch gốm - Đá rửa
- Vật liệu khác - Gạch chỉ - Sơn vôi
(nêu cụ thể) - Vật liệu khác - Quét vôi
Thiết bị vệ sinh Điện, nước
- Nội cao cấp - Cấp nước tới căn hộ
- Nội cấp thấp - Cấp nước tới khu phụ chung
- Ngoại - Đường ống cấp nước
- Thiết bị dùng + Đi nổi
chung cho nhiều + Đi ngầm
căn hộ - Cấp điện
- Thiết bị + Đi nổi
dùng riêng + Đi ngầm
2. Diện tích sử dụng (m2)
(kích thước thông thuỷ - bên trong phòng)
a) Diện tích ở:
TT Loại phòng Tầng 1 Tầng 2 Tầng 3 Tầng 4 Tầng 5
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
1. Phòng ngủ
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
2. Phòng ăn
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
3. Phòng khách, sinh hoạt chung
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
4. Tủ xây, tủ lẩn
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
(cửa mở vào phòng ở)
5. Phần dưới cầu thang
bố trí trong phòng ở.
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
b) Diện tích phụ (m2)
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
Số Diện tích riêng biệt Diện tích phụ chung của
TT Loại phòng của căn hộ toàn nhà, của tầng bên thuê đang sử dụng
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Bếp (cả chuẩn bị,
gia công)
2. Xí, tiểu
3. Tắm
4. Giặt, rửa
5. Kho
6. Lô gia
7. Ban công
8. Hành lang, lối đi
9. Tiền sảnh, phòng đệm
10. Tủ xây, tủ lẩn (cửa mở vào phòng ngủ)
---------------------------------------- ------------------------------------------------------------
 Ghi chú: - Các số liệu chỉ lấy một số sau dấu phẩy và theo phương pháp làm tròn.
- Phần làm thêm bên thuê nhà tự khai.
Tổng cộng:
Diện tích ở......................................................................................................m2
Diện tích phụ riêng biệt của bên thuê..............................................................m2
Diện tích phụ chung bên thuê đang sử dụng....................................................m2
--------------------------------
m2

Đại diện bên thuê nhà Ngày ... tháng .... năm 1993

(Ký, ghi rõ họ tên) Người khai ký
(Ghi rõ họ tên)
B. Phần thẩm tra:
1. Xác nhận diện tích sử dụng của bên thuê nhà:
Tổng diện tích sử dụng (m2)..................................................................m2
Trong đó:
Diện tích ở .....................................................................................m2
Diện tích phụ riêng biệt..................................................................m2
Diện tích phụ chung phân bổ cho bên thuê.....................................m2
2. Cấp đô thị (K1)
3. Vị trí căn hộ trong đô thị (K2)
4. Tầng cao (K3)
5. Điều kiện giao thông (K4)
Ngày tháng năm 199

Cán bộ thẩm tra Đại diện bên cho thuê

(Ký tên đóng dấu)
 
Ghi chú:
Đánh dấu "x" vào ô tương ứng với thực tế.
Kèm theo bản khai có bản vẽ do bên cho thuê lập.
Mỗi bản khai chỉ sử dụng cho một bên thuê nhà./.

 

BỘ XÂY DỰNG  

(Đã ký)

 

 

 

 

 

 

Ngô Xuân Lộc  

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 05-BXD/ĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu05-BXD/ĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/02/1993
Ngày hiệu lực24/02/1993
Ngày công báo30/04/1993
Số công báoSố 8
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 05-BXD/ĐT

Lược đồ Thông tư 5-BXD/ĐT hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng phân cấp nhà ở


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 5-BXD/ĐT hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng phân cấp nhà ở
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu05-BXD/ĐT
      Cơ quan ban hànhBộ Xây dựng
      Người kýNgô Xuân Lộc
      Ngày ban hành09/02/1993
      Ngày hiệu lực24/02/1993
      Ngày công báo30/04/1993
      Số công báoSố 8
      Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị, Bất động sản
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/07/2016
      Cập nhật16 năm trước

      Văn bản thay thế

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 5-BXD/ĐT hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng phân cấp nhà ở

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 5-BXD/ĐT hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng phân cấp nhà ở

            • 09/02/1993

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 30/04/1993

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 24/02/1993

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực