Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT

Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 kèm theo Thông tư 50/2009/TT-BNNPTNT do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT đã được thay thế bởi Thông tư 28/2017/TT-BNNPTNT Danh mục sản phẩm hàng hóa có khả năng gây mất an toàn và được áp dụng kể từ ngày 07/02/2018.

Nội dung toàn văn Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 50/2010/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2010

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 BAN HÀNH KÈM THEO THÔNG TƯ SỐ 50/2009/TT-BNNPTNT NGÀY 18/8/2009 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kèm theo Thông tư số 50/2009/TT-BNNPTNT ngày 18/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

1. Sửa đổi, bổ sung Thứ tự số 1 như sau:

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

1

Giống cây trồng nông nghiệp gồm: Giống lúa, ngô, lạc, đậu tương và giống khoai tây

2. Sửa đổi, bổ sung Thứ tự số 10 như sau:

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

10

Thuốc bảo vệ thực vật

10.1

Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm trừ côn trùng (sâu) hại 

10.2

Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm trừ bệnh hại cây trồng

10.3

Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm trừ cỏ dại hại cây trồng

10.4

Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm trừ chuột hại cây trồng

10.5

Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm điều hòa sinh trưởng cây trồng

10.6

Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm dẫn dụ trừ côn trùng

10.7

Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm trừ nhuyễn thể hại cây trồng

10.8

Nguyên liệu (thuốc kỹ thuật) và thuốc thành phẩm bảo quản lâm sản, hàng mỹ nghệ

10.9

Các chất hỗ trợ (chất trải)

3. Sửa đổi, bổ sung Thứ tự số 13 như sau:

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

13

Thức ăn và chất bổ sung trong thức ăn chăn nuôi

13.1

Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho gà

13.2

Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho vịt

13.3

Thức ăn chăn nuôi hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn

13.4

Thức ăn chăn nuôi cho bê và bò thịt

4. Bổ sung Thứ tự số 20 như sau:

TT

Tên sản phẩm, hàng hóa

20

Các loại máy móc, thiết bị sản xuất nông nghiệp có khả năng gây mất an toàn

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Văn phòng Chính phủ;
- UBND: Sở NN&PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo, Website Chính phủ;
- Các Tổng cục, Cục, Vụ trực thuộc Bộ NN&PTNT;
- Lưu: VT, QLCL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG  
Diệp Kỉnh Tần

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 50/2010/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu50/2010/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2010
Ngày hiệu lực14/10/2010
Ngày công báo15/09/2010
Số công báoTừ số 554 đến số 555
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/02/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 50/2010/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu50/2010/TT-BNNPTNT
     Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
     Người kýDiệp Kỉnh Tần
     Ngày ban hành30/08/2010
     Ngày hiệu lực14/10/2010
     Ngày công báo15/09/2010
     Số công báoTừ số 554 đến số 555
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/02/2018
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT sửa đổi Thông tư 50/2010/TT-BNNPTNT