Thông tư 51/2011/TT-BTC

Thông tư 51/2011/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 90/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 51/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 90/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu đã được thay thế bởi Thông tư 159/2013/TT-BTC 2013 hướng dẫn thu nộp quản lý phí sử dụng đường bộ và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 51/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 90/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/2011/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 90/2004/TT-BTC NGÀY 07/9/2004 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ SỬ DỤNG ĐƯỜNG BỘ

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ;
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Sau khi có ý kiến của Bộ Giao thông vận tải tại công văn số 746/BGTVT-TC ngày 14/02/2011;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ, như sau:

Điều 1. Bãi bỏ quy định về Vé “Phí quốc lộ lượt” được quy định tại điểm 2.3 mục I phần III Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

Điều 2.

1. Đối với số vé các đơn vị thu phí đã đặt in, chưa bán cho các tổ chức, cá nhân sử dụng, đơn vị thu phí thực hiện báo cáo lượng vé tồn kho với cơ quan thuế và phối hợp với cơ quan thuế thực hiện thanh huỷ theo quy định; chi phí in vé được quyết toán bổ sung vào chi phí tổ chức thu của các đơn vị thu phí.

2. Đối với số vé các tổ chức, cá nhân đã mua được phép sử dụng đến hết ngày 31/12/2011 và không hoàn trả lại tiền đã mua vé. Sau ngày 31/12/2011, vé “Phí quốc lộ lượt” không còn giá trị sử dụng.

Điều 3

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/6/2011.

2. Các nội dung khác vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định tại Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
 cơ quan thuộc Chính phủ;
- VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố
 trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website chính phủ;
- Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (CST5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 51/2011/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu51/2011/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/04/2011
Ngày hiệu lực10/06/2011
Ngày công báo12/05/2011
Số công báoTừ số 261 đến số 262
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 51/2011/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 51/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 90/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản đính chính

     Văn bản bị thay thế

      Văn bản hiện thời

      Thông tư 51/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 90/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu
      Loại văn bảnThông tư
      Số hiệu51/2011/TT-BTC
      Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
      Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
      Ngày ban hành22/04/2011
      Ngày hiệu lực10/06/2011
      Ngày công báo12/05/2011
      Số công báoTừ số 261 đến số 262
      Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Giao thông - Vận tải
      Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
      Cập nhật7 năm trước

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 51/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 90/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 51/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 90/2004/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu