Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT

Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT ban hành danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong đã được thay thế bởi Thông tư 10/2017/TT-BNNPTNT Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 17/07/2017.

Nội dung toàn văn Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong


BỘ NÔNG NGHIỆP
 VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 52/2009/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 21 tháng 8 năm 2009

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI ONG.

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 28/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;
Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này: Danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc, nguyên liệu làm thuốc thú y dùng trong chăn nuôi ong tại Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ ;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế-Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Lưu: VT, Cục Thú y.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

DANH MỤC

THUỐC, NGUYÊN LIỆU LÀM THUỐC THÚ Y  ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI ONG
(Ban hành kèm theo Thông tư số…………../ 2009/TT-BNNPTNT ngày……..…tháng …..….năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT)

TT

Tên thuốc, nguyên liệu làm thuốc

1

Bayvarol Strip(Flumethrin)

2

Perizin(Coumaphos)

3

Herb oil(Tinh dầu thực vật)

4

Amitras

5

Formic acid

6

Acetic acid

7

Oxalic acid

8

Lactic acid

9

Cymiazole

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 52/2009/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu52/2009/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/08/2009
Ngày hiệu lực05/10/2009
Ngày công báo04/09/2009
Số công báoTừ số 431 đến số 432
Lĩnh vựcThể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2017
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 52/2009/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu52/2009/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành21/08/2009
        Ngày hiệu lực05/10/2009
        Ngày công báo04/09/2009
        Số công báoTừ số 431 đến số 432
        Lĩnh vựcThể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/07/2017
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 52/2009/TT-BNNPTNT danh mục thuốc nguyên liệu làm thuốc thú y được phép sử dụng trong chăn nuôi ong