Thông tư 54-NV/TB

Thông tư 54-NV/TB năm 1959 Quy định chế độ ưu đãi đối với các cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang khi bị thương, bị hy sinh, khi từ trần, khi phục viên, chuyển ngành và đối với gia đình anh em do Bộ Nội vụ ban hành

BỘ NỘI VỤ
********

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 54-NV/TB

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1959

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ SỐ NGÀY 54-NV/TB NGÀY 30 THÁNG 11 NĂM 1959 QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ ƯU ĐÃI ĐỐI VỚI CÁC CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN VŨ TRANG KHI BỊ THƯƠNG, BỊ HY SINH, KHI TỪ TRẦN, KHI PHỤC VIÊN, CHUYỂN NGÀNH VÀ ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH ANH EM

Kính gửi: Uỷ ban hành chính các khu, tỉnh, thành phố và khu vực Vĩnh Linh

Thi hành Nghị định số 100/TTg ngày 3-3-1959 của Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức, nhiệm vụ và chế độ đối với Công an nhân dân vũ trang, trong đó điều 4 có ghi: "Nói chung trong lúc tại ngũ và sau khi xuất ngũ, cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang được hưởng quyền lợi như các cán bộ và chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam".

Sau khi thống nhất ý kiến với các Bộ Công an, Tài chính, Lao động, Bộ ra thông tư này quy định kể từ ngày ban hành nghị định trên, các cán bộ và chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang khi còn tại ngũ:

- Nếu bị thương trong những trường hợp bị thương đã được quy định đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với thương binh quân đội.

- Nếu hy sinh trong những trường hợp hy sinh đã được quy định đối với liệt sĩ Quân, Dân, Chính, Đảng, thì được coi là liệt sĩ. Gia đình anh em được coi là gia đình liệt sĩ và được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình liệt sĩ.

- Nếu từ trần trong những trường hợp từ trần đã được quy định đối với Quân đội nhân dân Việt Nam thì được coi là quân nhân từ trần. Gia đình anh em được coi là gia đình quân nhân từ trần và được hưởng mọi quyền lợi theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình quân nhân từ trần;

- Khi phục viên về địa phương hay chuyển ngành sang các cơ quan, xí nghiệp nhà nước được hưởng theo chế độ đãi ngộ đã ban hành đối với quân nhân phục viên, quân nhân chuyển ngành.

- Từ khi anh em nhập ngũ và trong thời gian anh em còn tại ngũ, gia đình anh em được coi là gia đình quân nhân và được hưởng theo điều lệ ưu đãi đã ban hành đối với gia đình quân nhân.

Bộ mong muốn Uỷ ban hành chính các cấp thấu triệt tinh thần này, chấp hành đúng đắn những quy định trên đây đồng thời phổ biến rộng rãi trong các cơ quan, xí nghiệp, công trưởng, nông trường, các đoàn thể quần chúng và trong nhân dân, động viên mọi tổ chức, mọi người có một quan hệ thật tốt đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang và đối với gia đình anh em để cổ vũ anh em nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Trong khi thực hiện những quy định trên đây, về từng trường hợp cụ thể, nếu gặp khó khăn gì, yêu cầu báo cáo về Bộ nghiên cứu góp ý kiến giải quyết.

 

Tô Quang Đẩu

(Đã ký)

 

Thuộc tính văn bản 54-NV/TB
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 54-NV/TB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 30/11/1959
Ngày hiệu lực 15/12/1959
Ngày công báo 09/12/1959
Số công báo Số 47
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 54-NV/TB Quy định chế độ ưu đãi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bị thương hy sinh từ trần phục viên chuyển ngành gia đình anh em


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 54-NV/TB Quy định chế độ ưu đãi cán bộ chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bị thương hy sinh từ trần phục viên chuyển ngành gia đình anh em
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 54-NV/TB
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Người ký Tô Quang Đẩu
Ngày ban hành 30/11/1959
Ngày hiệu lực 15/12/1959
Ngày công báo 09/12/1959
Số công báo Số 47
Lĩnh vực Bộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 30/11/1959

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 09/12/1959

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 15/12/1959

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực