Thông tư 56-TC/CĐKT

Thông tư 56-TC/CĐKT năm 1958 quy định phương pháp hạch toán các khoản chi phí về cán bộ, công nhân viên của xí nghiệp quốc doanh chờ việc hoặc thôi việc do Bộ Tài Chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 56-TC/CĐKT quy định phương pháp hạch toán khoản chi phí cán bộ, công nhân viên xí nghiệp quốc doanh chờ việc thôi việc


BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 56-TC/CĐKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CÁC KHOẢN CHI PHÍ VỀ CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CỦA XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH CHỜ VIỆC HOẶC THÔI VIỆC

Kính gửi: Các Bộ chủ quản xí nghiệp

Ngày 06-05-1958 Bộ tôi đã có Thông tư số 54-TC/KTKT/TH quy định việc thanh toán những khoản chi phí về lương và phụ cấp cho cán bộ và công nhân viên chờ việc, cán bộ và công nhân viên già yếu không làm được việc và cho thôi việc ở các xí nghiệp, công, nông, lâm trường. Dưới đây Bộ tôi quy định phương pháp hạch toán các khoản chi phí ấy dựa vào quy định về tài vụ của Thông tư nói trên (1);

Về nguyên tắc, các khoản chi trong thời gian không làm việc của xí nghiệp quốc doanh thuộc loại “chi phí gián tiếp”.

Chi phí gián tiếp bao gồm:

1 – Chi phí quản lý hành chính

2 – Chi phí gián tiếp khác

Các khoản chi trong thời gian không làm việc là chi phí gián tiếp khác.

I. - ĐỐI VỚI CÔNG TRÌNH KIẾN THIẾT CƠ BẢN

1) Trường hợp cán bộ, công nhân viên của xí nghiệp xây lắp (xí nghiệp nhận thầu) chờ đợi do lỗi của đơn vị kiến thiết (đơn vị cho thầu).

a) Khi trả cho xí nghiệp xây lắp số tiền mà xí nghiệp này đã chi về lương và phụ cấp của cán bộ, công nhân viên chờ việc, đơn vị kiến thiết sẽ ghi nợ khoản tiền trả này vào tài khoản 202 “Mua sắm và công trình kiến thiết cơ bản trong kế hoạch Nhà nước chưa hoàn thành” (tiểu khoản: 202.8 Công việc khác về kiến thiết cơ bản) và ghi có vào tài khoản 215 “Khoản cấp phát về kiến thiết cơ bản do ngân sách cấp”; trong sổ phân loại chi tiết của tiểu khoản 202.8 sẽ ghi khoản trả này vào cột “Phí tổn gián tiếp khác”. Cuối tháng sẽ chuyển khoản tiền trả này sang bên nợ tài khoản 201 B “Phí tổn không tăng thêm giá trị tài sản cố định”.

b) Khi chi về lương và phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên chờ việc xí nghiệp xây lắp ghi nợ khoản chi này vào tài khoản 050A “Chi phí gián tiếp khác” và ghi có vào tài khoản 070 “Quý” hoặc tài khoản 071 “Tiền gửi Ngân hàng về tiểu khoản kết toán”.

Khi đơn vị kiến thiết hoàn trả số chi này xí nghiệp xây lắp sẽ ghi số tiền thu vào bên có tài khoản 050 A. “Chi phí gián tiếp khác” và vào bên nợ tài khoản 071 “Tiền gửi Ngân hàng về tiểu khoản kết toán”.

2) Trường hợp cán bộ, công nhân viên của xí nghiệp xây lắp chờ việc do lỗi của xí nghiệp này.

Xí nghiệp xây lắp hạch toán khoản chi cho cán bộ, công nhân viên chờ việc vào bên nợ tài khoản 050 A “Chi phí gián tiếp khác” và vào bên có tài khoản 070 “Quỹ” hoặc 071 “Tiền gửi Ngân hàng về tiểu khoản kết toán”. Cuối tháng sẽ phân phối khoản chi này vào tài khoản của các bộ phận sử dụng cán bộ, công nhân viên ấy (các tài khoản 041 “Chi phí về sản xuất công trình xây dựng”, 041 “Chi phí về sản xuất công trình lắp vật kết cấu kim thuộc”, 043 “Chi phí về sản xuất công trình lắp thiết bị, v.v…) như quy định trong chế độ kế toán kiến thiết cơ bản.

3) Trường hợp cán bộ, công nhân viên của xí nghiệp xây lắp chờ việc do Nhà nước thay đổi chương trình, kế hoạch kiến thiết.

a) Nếu chưa thi công đơn vị kiến thiết (cho thầu) và xí nghiệp xây lắp (nhận thầu) sẽ hạch toán như quy định trong trường hợp 1 ở trên.

b) Nếu trước khi nhận được lệnh đình chỉ việc thực hiện chương trình kế hoạch kiến thiết xí nghiệp xây lắp đã thi công thì mọi khoản chi trong thời gian thi công sẽ hạch toán như quy định trong chế độ kế toán kiến thiết cơ bản để có giá thành của phần công trình đã xây dựng và thanh toán phần công trình này với đơn vị kiến thiết.

Giá thành của phần công trình đã xây dựng sẽ biểu thị trong kế toán của địa phương kiến thiết ở tài khoản 202 “Mua sắm và công trình kiến thiết cơ bản trong kế hoạch Nhà nước chưa hoàn thành” (tiểu khoản: 202.0 công trình xây dựng). Căn cứ vào lệnh đình chỉ việc thực hiện chương trình kế hoạch kiến thiết đơn vị kiến thiết sẽ chuyển giá thành của phần công trình xây dựng sang bên nợ tài khoản 201.D. “Công trình kiến thiết cán bộ ngừng bỏ và các khoản khác được trích hoặc duyệt bỏ”. (Tiểu khoản: 201D.O Công trình kiến thiết cơ bản ngừng bỏ).

4) Trường hợp cán bộ, công nhân viên không ở trong biên chế chính thức (huy động từ sau hòa bình) được thôi việc.

a) Nếu đơn vị kiến thiết tự làm là đơn vị cuối cùng sử dụng cán bộ, công nhân viên được thôi việc, đơn vị này sẽ hạch toán khoản trợ cấp thôi việc vào bên nợ tài khoản 202 “Mua sắm và công trình kiến thiết cơ bản trong kế hoạch Nhà nước chưa hoàn thành”. (Tiểu khoản: 202.8) và cuối tháng sẽ chuyển khoản trợ cấp ấy sang bên nợ tài khoản 201 B “Phí tổn không tăng thêm giá trị tài sản cố định”.

b) Nếu xí nghiệp xây lắp là đơn vị cuối cùng sử dụng cán bộ, công nhân viên được thôi việc, xí nghiệp này sẽ hạch toán khoản trợ cấp thôi việc vào bên nợ tài khoản 050A “Chi phí gián tiếp khác” và cuối tháng, sẽ phân phối số chi phí này vào tài khoản của các bộ phận sử dụng cán bộ, công nhân viên thôi việc như đã nói ở trường hợp 2 ở trên (1).

II. ĐỐI VỚI CÁC XÍ NGHIỆP, CÔNG, NÔNG, LÂM TRƯỜNG

a) Phụ cấp thôi việc thuộc trường hợp giảm biên chế đã được Thủ tướng phủ duyệt y, sẽ do ngân sách Nhà nước cấp; kinh phí sẽ cấp vào loại II, khoản 24, hạng 4 “Cứu tế xã hội”, mục 7 tiết 6.

b) Lương và các khoản chi phí trả trong thời gian chờ giải quyết cho cán bộ, công nhân viên được thôi việc sẽ ghi nợ vào tài khoản hạch toán các khoản chi phí gián tiếp, cụ thể:

- Nếu là xí nghiệp thuộc ngành công nghiệp (và xí nghiệp thuộc các ngành khác vẫn hạch toán dựa theo quy định của chế độ kế toán công nghiệp), sẽ ghi nợ vào tài khoản 052 “Chi phí về quản lý xí nghiệp”.

- Nếu là đơn vị kiến thiết tự làm hoặc xí nghiệp xây lắp, sẽ ghi nợ vào tài khoản 050A “Chi phí gián tiếp khác”.

Khoản chi phí trên này sẽ phân bổ vào giá thành sản phẩm hay công trình theo quy định của chế độ kế toán công nghiệp hay kiến thiết cơ bản.

Đề nghị các Bộ chủ quản xí nghiệp thông tri cho các đơn vị sở thuộc rõ để thi hành.

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trịnh Văn Bính

(1) Trong thông tư số 54-TC/KTKT/TH nói trên có mấy đoạn nói với mấy tài khoản, nay đề nghị coi mấy tài khoản ấy như là không có.

(1) Giá thành thực tế của công trình sẽ do khoản chi thêm này mà giảm bớt lãi hoặc, nếu là lỗ, tăng thêm lỗ.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 56-TC/CĐKT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu56-TC/CĐKT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 21
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 56-TC/CĐKT

Lược đồ Thông tư 56-TC/CĐKT quy định phương pháp hạch toán khoản chi phí cán bộ, công nhân viên xí nghiệp quốc doanh chờ việc thôi việc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 56-TC/CĐKT quy định phương pháp hạch toán khoản chi phí cán bộ, công nhân viên xí nghiệp quốc doanh chờ việc thôi việc
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu56-TC/CĐKT
        Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
        Người kýTrịnh Văn Bính
        Ngày ban hành...
        Ngày hiệu lực...
        Ngày công báo...
        Số công báoSố 21
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Thông tư 56-TC/CĐKT quy định phương pháp hạch toán khoản chi phí cán bộ, công nhân viên xí nghiệp quốc doanh chờ việc thôi việc

            Lịch sử hiệu lực Thông tư 56-TC/CĐKT quy định phương pháp hạch toán khoản chi phí cán bộ, công nhân viên xí nghiệp quốc doanh chờ việc thôi việc