Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT

Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT về Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung thuốc thú y vắc xin chế phẩm đã được thay thế bởi Thông tư 28/2013/TT-BNNPTNT danh mục thuốc thú ý được phép lưu hành tại Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 15/07/2013.

Nội dung toàn văn Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung thuốc thú y vắc xin chế phẩm


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 58/2012/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2012

 

THÔNG TƯ

BAN HÀNH DANH MỤC BỔ SUNG THUỐC THÚ Y, VẮC XIN, CHẾ PHẨM SINH HỌC, VI SINH VẬT, HOÁ CHẤT DÙNG TRONG THÚ Y ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ;

Căn cứ Pháp lệnh Thú y ngày 29/4/2004;

Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/03/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thú y;

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam,

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục bổ sung thuốc thú y, vắc xin, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hoá chất dùng trong thú y được phép lưu hành tại Việt Nam.

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 22 tháng 12 năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Thú y, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ và Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Công báo Chính phủ,Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Vụ Pháp chế-Bộ Nông nghiệp & PTNT;
- Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Lưu: VT, Cục Thú y.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Diệp Kỉnh Tần

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 58/2012/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu58/2012/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2012
Ngày hiệu lực22/12/2012
Ngày công báo03/12/2012
Số công báoTừ số 723 đến số 724
Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 58/2012/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung thuốc thú y vắc xin chế phẩm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung thuốc thú y vắc xin chế phẩm
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu58/2012/TT-BNNPTNT
        Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
        Người kýDiệp Kỉnh Tần
        Ngày ban hành07/11/2012
        Ngày hiệu lực22/12/2012
        Ngày công báo03/12/2012
        Số công báoTừ số 723 đến số 724
        Lĩnh vựcThương mại, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 15/07/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung thuốc thú y vắc xin chế phẩm

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 58/2012/TT-BNNPTNT Danh mục bổ sung thuốc thú y vắc xin chế phẩm