Thông tư 64-TB-QG

Thông tư 64-TB-QG năm 1956 thi hành Nghị định 157-NĐ quy định tiêu chuẩn cung cấp của thương bệnh binh ở trong trại và các trường thương binh do Bộ Thương binh ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 64-TB-QG quy định tiêu chuẩn cung cấp thương bệnh binh trong trại trường thương binh hướng dẫn Nghị định 157-NĐ


BỘ THƯƠNG BINH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 64-TB-QG

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 1956 

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 157-NĐ NGÀY 10-11-1956 QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN CUNG CẤP CỦA THƯƠNG BỆNH BINH Ở TRONG TRẠI VÀ CÁC TRƯỜNG THƯƠNG BINH

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH

Kính gửi:

-Ô. Chủ tịch Ủy ban Hành chính các Liên khu 3, 4, Tả ngạn Ô.Ô.  Chủ tịch Ủy ban Hành chính và Trưởng Ty thương binh các tỉnh Bắc ninh, Thái bình, Hà nam, Thanh hóa, Nghệ an, Hà tĩnh.
- Trường thương binh hỏng mắt
- Trường bổ túc văn hóa thương bệnh binh Liên khu 3

 

Nghị định số 157-NĐ, ngày 10-11-1956 của Bộ quy định một số tiêu chuẩn cung cấp mới, sửa đổi một số tiêu chuẩn cung cấp cũ của nghị định số 3-NĐ ngày 03-3-1955, thống nhất việc cung cấp tính theo đơn vị đồng bạc Ngân hàng Việt nam.

Thông tư này nêu rõ mục đích ý nghĩa của việc cải tiến cung cấp mới, giải thích rõ một số điều khoản cần thiết và hướng dẫn các địa phương cách thức thi hành nghị định trên.

I. Mục đích ý nghĩa của việc cải tiến tiêu chuẩn cung cấp:

Qua hai năm khôi phục kinh tế và phát triển văn hóa, chúng ta đã thu được những thành tích nhất định trong việc hàn gắn vết thương chiến tranh, củng cố miền Bắc làm cơ sở cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Nhưng trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn: Nước ta là một nước nông nghiệp lạc hậu, lại bị 15 năm chiến tranh tàn phá, công nghiệp rất ít.

Trong hai năm khôi phục kinh tế ta lại có nhiều sai lầm, khuyết điểm làm hạn chế thành tích và gây thêm khó khăn cho ta. Trình độ kinh tế nước ta thấp kém nên mức sống của nhân dân ta còn thấp. Đời sống của anh em thương bệnh binh chúng ta cũng không thể tách rời đời sống chung của nhân dân.

Đầu năm 1955, Đảng và Chính phủ đã cải tiến tiêu chuẩn cung cấp cho thương bệnh binh các trại, do đó, đời sống của anh chị em có được nâng lên một phần. Nhưng từ đầu năm 1956 tới nay, giá sinh hoạt ngày một lên cao nên tiêu chuẩn cung cấp cũ không còn phản ảnh đúng sinh hoạt thực tế của anh chị em nữa.

Vì vậy, mặc dầu trước khó khăn hiện nay, theo chủ trương chung của Đảng và Chính phủ cần cải tiến công tác ưu đãi thương bệnh binh để đáp ứng với yêu cầu về đời sống, nâng cao một phần đời sống của anh chị em thương bệnh binh ở trại, nhằm làm cho anh chị em thêm sức khỏe, thêm tinh thần phấn khởi, yên tâm học tập, tu dưỡng tiến bộ để chuẩn bị ra trại canh tác, công tác, góp phần vào việc đấu tranh thống nhất nước nhà.

II. Giải thích một số điểm cần thiết trong tiêu chuẩn cung cấp mới.

Tiêu chuẩn cung cấp của thương bệnh binh trong các trại trước tính theo đơn vị bằng ki-lô gạo. Cách tính đó có nhiều phức tạp cho việc kế toán, sinh hoạt phí hàng tháng của thương bệnh binh, lại không thống nhất vì giá gạo ở mỗi địa phương khác nhau nên đã làm cho anh em thương binh thắc mắc.

Nay tính theo đơn vị đồng bạc Ngân hàng Việt nam sẽ đơn giản cách tính toán hơn, tiêu chuẩn cấp phát do đó được thống nhất hơn. Hơn nữa khi giá gạo thị trường hạ, đời sống anh em thương bệnh binh trại có điều kiện cải tiến hơn, vì không phải phụ thuộc vào giá gạo cấp phát. Tiền gạo, tiền chợ, tiền củi không phân biệt riêng, sẽ để anh em tùy tiền sử dụng, như vậy hợp lý hơn.

Trong hai tiêu chuẩn ăn và tiêu vặt hàng tháng đều được nâng cao hơn trước, song tiêu chuẩn tiêu vặt được nâng cao hơn để phù hợp với yêu cầu chi tiêu cần thiết của mỗi thương bệnh binh hàng tháng, như xà phòng giặt giũ, tiền cắt tóc, diêm thuốc. Trong phụ cấp tiêu vặt của thương bệnh binh là cán bộ có sự chiếu cố một phần chức vụ của anh em ở đơn vị, song không quân bình vì thực tế ở đơn vị cán bộ chức trách công tác có nặng nề hơn, nên cần thiết phụ cấp cao hơn.

Tiêu chuẩn trợ cấp ra trại trước tính theo một phần gạo, một phần tiền đã làm khó khăn cho thương bệnh binh ra trại sản xuất vì thực tế anh em ít khi lĩnh gạo đem về nhà mà thường phải bán đi, giá gạo cao phải bán hạ làm ảnh hưởng đến giá gạo thị trường khi anh em ra trại đông. Phần tiền phụ cấp củi không tính. Nay quy ra tiền anh em ra trại về xã, về gia đình sản xuất được lĩnh cả gọn gàng hơn và tiền trợ cấp cũng được nhiều hơn.

Tiêu chuẩn tập thể phí của thương bệnh binh các loại an dưỡng và huấn luyện thống nhất, còn tiêu chuẩn học tập phẩm có khác nhau: giữa thương bệnh binh học cấp I và cấp II; giữa thương bệnh binh loại an dưỡng và huấn luyện.

Vì học sinh cấp II bài vở phải làm nhiều hơn, chương trình học nặng hơn cấp I, anh em thương bệnh binh loại an dưỡng tuy cũng học tập nhưng học tập nhẹ nhàng hơn nên học tập phẩm ít hơn. Dự tính tiêu chuẩn giấy bìa, dùng cho mọi thương bệnh binh học cấp I hàng tháng là 30 tờ, học cấp II là 40 tờ. Trong tiêu chuẩn học tập phẩm bao gồm cả mực, bút, chì, giấy thấm, phấn, sách giáo khoa, văn phòng phẩm của giáo viên. Các địa phương cần nghiên cứu sử dụng học tập phẩm cho hợp lý, căn cứ trên nguyên tắc thứ nào cần khi cấp pháp không cần thì thôi, thứ cần dùng nhiều mua nhiều, dùng ít cấp ít. Tập thể phí nói chung là dầu đèn, nhật báo, họa báo, các đồ chơi giải trí.

III. Kế hoạch thực hiện tiêu chuẩn mới.

Các Ty sẽ đem thông tư nghị định này phổ biến cho tất cả các cán bộ, công nhân viên trong trại và anh em thương binh nhằm mấy điểm chính sau đây:

1) Đối với anh chị em thương bệnh binh:

- Làm cho anh chị em thấy rõ Đảng và Chính phủ nâng cao tiêu chuẩn cung cấp, cải thiện một phần đời sống cho anh chị em lúc này là một sự cố gắng trong khi đời sống nhân dân còn thấp, khó khăn quá nhiều. Vấn đề cải thiện đời sống của nhân dân ta nói chung và của thương bệnh binh nói riêng đều phải dựa trên cơ sở phát triển sản xuất.

Trên điều kiện và hoàn cảnh kinh tế thực tế của nước ta hiện nay, nó không thể làm theo ý muốn chủ quan vượt ra ngoài quy luật phát triển của nền kinh tế được, cho nên anh chị em thương bệnh binh cần phải có nhận thức cho đúng mà không nên suy bì so sánh, và vui vẻ hoan nghênh sự săn sóc của Đảng và Chính phủ, càng thêm tin tưởng biết ơn Đảng và Chính phủ đối với anh chị em, càng yên tâm phấn khởi ra sức học tập công tác.

- Làm cho anh chị em thương bệnh binh thấy trách nhiệm của mình phải cố gắng để tự cải thiện thêm đời sống, tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ vào biện pháp cải thiện của trên, Đảng và Chính phủ rất quan tâm đến đời sống của thương bệnh binh, nhưng tăng tiêu chuẩn cung cấp cho thương bệnh binh chỉ là một mặt của vấn đề cải thiện đời sống cho thương bệnh binh, mà muốn đời sống của anh chị em thương bệnh binh trại được cải thiện tốt thì mỗi thương bệnh binh phải tích cực tham gia vào việc cải thiện đời sống chung, cụ thể là:

- Tổ chức việc mua bán hợp lý ở trong trại hàng ngày.

- Tăng gia thêm bằng chăn nuôi và trồng trọt.

- Củng cố tốt các tổ chức anh nuôi.

- Giáo dục thương bệnh binh ý thức góp ý kiến xây dựng với Ty, Trại, cùng với Ty Trại đảm bảo thực hiện đúng tiêu chuẩn, bảo vệ những thứ đã được cấp phát.

2. Đối với Ủy ban Hành chính và cán bộ Ty Thương binh các tỉnh:

- Cần nắm vững mục đích ý nghĩa của tiêu chuẩn cung cấp mới để đảm bảo cho các tiêu chuẩn được thực hiện nghiêm chỉnh đầy đủ và kịp thời.

- Phải thấy đấy là một mặt công tác chính trị làm được “tốt” thì động viên được tinh thần phấn khởi tin tưởng của thương bệnh binh trại, làm cho anh em hăng hái yên tâm học tập công tác góp phần vào đẩy mạnh việc xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

Bộ lưu ý các Ty sẽ tiến hành phổ biến kịp thời trong cán bộ công nhân viên và anh chị em thương bệnh binh trại, đồng thời chuẩn bị kế hoạch thực hiện những tiêu chuẩn mới cho anh chị em. Trong khi tiến hành kết quả thế nào, có gặp khó khăn trở ngại gì các địa phương sẽ báo cáo cho Bộ biết.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG BINH
Bác sĩ. Vũ Đình Tụng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 64-TB-QG

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu64-TB-QG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/11/1956
Ngày hiệu lực07/12/1956
Ngày công báo05/12/1956
Số công báoSố 39
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 64-TB-QG quy định tiêu chuẩn cung cấp thương bệnh binh trong trại trường thương binh hướng dẫn Nghị định 157-NĐ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Thông tư 64-TB-QG quy định tiêu chuẩn cung cấp thương bệnh binh trong trại trường thương binh hướng dẫn Nghị định 157-NĐ
        Loại văn bảnThông tư
        Số hiệu64-TB-QG
        Cơ quan ban hànhBộ Thương binh
        Người kýVũ Đình Tụng
        Ngày ban hành22/11/1956
        Ngày hiệu lực07/12/1956
        Ngày công báo05/12/1956
        Số công báoSố 39
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Lao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Thông tư 64-TB-QG quy định tiêu chuẩn cung cấp thương bệnh binh trong trại trường thương binh hướng dẫn Nghị định 157-NĐ

              Lịch sử hiệu lực Thông tư 64-TB-QG quy định tiêu chuẩn cung cấp thương bệnh binh trong trại trường thương binh hướng dẫn Nghị định 157-NĐ

              • 22/11/1956

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 05/12/1956

               Văn bản được đăng công báo

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 07/12/1956

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực