Thông tư 70/2002/TT-BTC

Thông tư 70/2002/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2001/TT-BTC về phí xăng dầu do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 70/2002/TT-BTC phí xăng dầu hướng dẫn bổ sung Thông tư 06/2001/TT-BTC đã được thay thế bởi Thông tư 152/2011/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 67/2011/NĐ-CP hướng dẫn Luật thuế và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Nội dung toàn văn Thông tư 70/2002/TT-BTC phí xăng dầu hướng dẫn bổ sung Thông tư 06/2001/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70/2002/TT-BTC

Hà Nội, ngày 19 tháng 8 năm 2002

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 70/2002/TT-BTC NGÀY 19 THÁNG 8 NĂM 2002 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 78/2000/NĐ-CP">06/2001/TT-BTC NGÀY 17/1/2001 CỦA BỘ TÀI CHÍNH VỀ PHÍ XĂNG DẦU

Thi hành Nghị định số 78/2000/NĐ-CP ngày 26/12/2000 của Chính phủ về phí xăng dầu, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2000/NĐ-CP">06/2001/TT-BTC ngày 17/1/2001 và Thông tư số 63/2001/TT-BTC ngày 8/9/2001 hướng dẫn thực hiện.

Qua thời gian thực hiện, để phù hợp với đặc điểm tổ chức kinh doanh xăng dầu, bảo đảm thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu kịp thời vào ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 78/2000/NĐ-CP">06/2001/TT-BTC như sau:

1. Sửa đổi tiết a, điểm 1, mục III Thông tư số 78/2000/NĐ-CP">06/2001/TT-BTC như sau:

a) Các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện đăng ký, kê khai, nộp phí xăng dầu vào ngân sách nhà nước tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị giá tăng, cụ thể:

- Các Tổng công ty, Công ty trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu (gọi chung là Tổng công ty, Công ty) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi Tổng công ty, Công ty đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu diezen do Tổng công ty, Công ty trực tiếp xuất, bán (bao gồm cả xuất để tiêu dùng nội bộ, xuất để trao đổi sản phẩm hàng hoá khác, xuất trả hàng nhập khẩu uỷ thác, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, Công ty).

- Các đơn vị thành viên hạch toán độc lập trực thuộc Tổng công ty, Công ty; các Chi nhánh trực thuộc Tổng công ty, Công ty hoặc trực thuộc các đơn vị thành viên (gọi chung là các đơn vị thành viên) thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi các đơn vị thành viên đóng trụ sở chính đối với lượng xăng, dầu diezen do các đơn vị thành viên xuất, bán cho tổ chức, cá nhân khác ngoài hệ thống Tổng công ty, Công ty.

- Tổ chức, cá nhân khác trực tiếp nhập khẩu, sản xuất, chế biến xăng dầu thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu tại địa phương nơi kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng khi xuất, bán xăng, diezen.

2. Tổ chức thực hiện:

- Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2003; các quy định về kê khai, nộp phí xăng dầu trái với Thông tư này đều bãi bỏ.. Những nội dung khác không đề cập tại Thông tư này vẫn tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành.

- Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện kê khai, nộp phí xăng dầu vào ngân sách nhà nước theo đúng chế độ quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ảnh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 70/2002/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 70/2002/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/08/2002
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày công báo 30/09/2002
Số công báo Số 48
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/03/2012
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 70/2002/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 70/2002/TT-BTC phí xăng dầu hướng dẫn bổ sung Thông tư 06/2001/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 70/2002/TT-BTC phí xăng dầu hướng dẫn bổ sung Thông tư 06/2001/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 70/2002/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 19/08/2002
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày công báo 30/09/2002
Số công báo Số 48
Lĩnh vực Thuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 26/03/2012
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 70/2002/TT-BTC phí xăng dầu hướng dẫn bổ sung Thông tư 06/2001/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 70/2002/TT-BTC phí xăng dầu hướng dẫn bổ sung Thông tư 06/2001/TT-BTC