Thông tư 74/2009/TT-BTC

Thông tư 74/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 131/2008/TT-BTC về thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng malt do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 74/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng malt đã được thay thế bởi Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 74/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng malt


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 74/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 131/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 06 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng malt như sau:

Điều 1. Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của malt:

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng malt chưa rang hoặc đã ra thuộc nhóm 11.07 tại Biểu thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính là 10%.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 5 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; Kiểm toán Nhà nước; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Cục thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo; Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 74/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu74/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/04/2009
Ngày hiệu lực18/04/2009
Ngày công báo24/04/2009
Số công báoTừ số 215 đến số 216
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 74/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 74/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng malt


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 74/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng malt
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu74/2009/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
     Ngày ban hành13/04/2009
     Ngày hiệu lực18/04/2009
     Ngày công báo24/04/2009
     Số công báoTừ số 215 đến số 216
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Xuất nhập khẩu
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2014
     Cập nhật7 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Thông tư 74/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng malt

        Lịch sử hiệu lực Thông tư 74/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng malt