Thông tư 75/2003/TT-BTC

Thông tư 75/2003/TT-BTC sửa đổi TT 18/2002/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ 26/2001/NĐ-CP và NĐ 30/1998/NĐ-CP thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 75/2003/TT-BTC thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn sửa đổi TT 18/2002/TT-BTC đã được thay thế bởi Quyết định 57/2004/QĐ-BTC Danh mục văn bản pháp luật Bộ Tài chính ban hành đến 31/12/2003 hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 08/08/2004.

Nội dung toàn văn Thông tư 75/2003/TT-BTC thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn sửa đổi TT 18/2002/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 75/2003/TT-BTC

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2003

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 75/2003/TT-BTC NGÀY 04 THÁNG 08 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 26/2001/NĐ-CP30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC NGÀY 20/02/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 26/2001/NĐ-CP NGÀY 4/6/2001 CỦA CHÍNH PHỦ VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 30/1998/NĐ-CP NGÀY13/5/1998 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Căn cứ Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được Quốc hội khoá IX thông qua ngày 10 tháng 5 năm 1997;
Căn cứ Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ;
Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi điểm 3, mục IV, Phần C Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Thông tư số 26/2001/NĐ-CP30/1998/NĐ-CP">18/2002/TT-BTC ngày 20/02/2002 của Bộ Tài chính như sau:

Điểm 3, mục IV, Phần C sửa lại như sau:

"3. Cơ sở kinh doanh phải nộp báo cáo quyết toán thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Đối với trường hợp sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản, thời gian nộp báo cáo quyết toán thuế là sau 45 ngày kể từ ngày có Quyết định sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản của cơ quan có thẩm quyền"

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và áp dụng quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2002.

 

Trương Chí Trung

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/2003/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 75/2003/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 04/08/2003
Ngày hiệu lực 02/09/2003
Ngày công báo 18/08/2003
Số công báo Số 132
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/08/2004
Cập nhật 7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/2003/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 75/2003/TT-BTC thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn sửa đổi TT 18/2002/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 75/2003/TT-BTC thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn sửa đổi TT 18/2002/TT-BTC
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 75/2003/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 04/08/2003
Ngày hiệu lực 02/09/2003
Ngày công báo 18/08/2003
Số công báo Số 132
Lĩnh vực Doanh nghiệp, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 08/08/2004
Cập nhật 7 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 75/2003/TT-BTC thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn sửa đổi TT 18/2002/TT-BTC

Lịch sử hiệu lực Thông tư 75/2003/TT-BTC thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn sửa đổi TT 18/2002/TT-BTC