Thông tư 76/2008/TT-BTC

Thông tư 76/2008/TT-BTC bổ sung Thông tư 57/2003/TT-BTC hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 76/2008/TT-BTC cơ chế thanh toán hàng hóa dịch vụ trả nợ Liên bang Nga bổ sung 57/2003/TT-BTC


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------

Số: 76/2008/TT-BTC

Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008

 

THÔNG TƯ

BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 57/2003/TT-BTC NGÀY 13/6/2003 HƯỚNG DẪN CƠ CHẾ THANH TOÁN HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ TRẢ NỢ CHO LIÊN BANG NGA

Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vu, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Căn cứ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về xử lý nợ của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với Liên bang Nga và Nghị định thư giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Nga về cơ chế trả nợ ký ngày 13/9/2000 (dưới đây gọi tắt là Hiệp định và Nghị định thư);
Căn cứ vào cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ Liên bang Nga theo quy định tại Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003;

Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga như sau:

1. Bổ sung vào phần cuối điểm 2 phần II Thông tư số 57/2003/TT-BTC về thủ tục thanh toán quy định sau:

“Trường hợp phía đối tác Nga ủy thác cho doanh nghiệp Việt Nam tái xuất hàng trả nợ sang nước thứ ba để thu ngoại tệ, nếu doanh nghiệp Việt Nam được ủy thác có đề nghị, Bộ Tài chính sẽ thanh toán trực tiếp bằng đô la Mỹ (USD) vào Tài khoản ngoại tệ (USD) của doanh nghiệp Việt Nam.

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định khác tại Thông tư số 57/2003/TT-BTC ngày 13/6/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế thanh toán hàng hóa và dịch vụ trả nợ cho Liên bang Nga vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Trong quá trình thực hiện Thông tư này nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan và doanh nghiệp có liên quan phản ánh ngay cho Bộ Tài chính để kịp thời giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- VPCP;
- Các Bộ, CQ ngang Bộ, CQ thuộc CP;
- TAND tối cao;
- VKSND tối cao;
- Kiểm toán NN;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TCĐN.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 76/2008/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu76/2008/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/09/2008
Ngày hiệu lực05/10/2008
Ngày công báo20/09/2008
Số công báoTừ số 525 đến số 526
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 76/2008/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 76/2008/TT-BTC cơ chế thanh toán hàng hóa dịch vụ trả nợ Liên bang Nga bổ sung 57/2003/TT-BTC


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 76/2008/TT-BTC cơ chế thanh toán hàng hóa dịch vụ trả nợ Liên bang Nga bổ sung 57/2003/TT-BTC
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu76/2008/TT-BTC
     Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
     Người kýTrần Xuân Hà
     Ngày ban hành03/09/2008
     Ngày hiệu lực05/10/2008
     Ngày công báo20/09/2008
     Số công báoTừ số 525 đến số 526
     Lĩnh vựcThương mại
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật18 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản gốc Thông tư 76/2008/TT-BTC cơ chế thanh toán hàng hóa dịch vụ trả nợ Liên bang Nga bổ sung 57/2003/TT-BTC

         Lịch sử hiệu lực Thông tư 76/2008/TT-BTC cơ chế thanh toán hàng hóa dịch vụ trả nợ Liên bang Nga bổ sung 57/2003/TT-BTC

         • 03/09/2008

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/09/2008

          Văn bản được đăng công báo

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 05/10/2008

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực