Thông tư 763-BYT-QĐ

Thông tư 763-BYT-QĐ năm 1960 về việc thành lập xưởng y cụ trực thuộc Bộ Y tế do Bộ Y Tế ban hành

BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 763-BYT-QĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 1960 

 

THÔNG TƯ

THÀNH LẬP XƯỞNG Y CỤ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ luật tổ chức Hội đồng Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa do lệnh số 18-LCT của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa công bố ngày 26 tháng 7 năm 1960;
Xét nhu cầu công tác cần thiết;
Theo đề nghị của các ông: Vụ trưởng Vụ Dược chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế;
Đã có sự trao đổi thống nhất ý kiến với Bộ Nội vụ;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tách bộ phận sửa chữa y cụ ở Quốc doanh y dược phẩm, thành phẩm, thành xưởng y cụ trực thuộc Bộ Y tế.

Điều 2. Xưởng y cụ có nhiệm vụ:

- Sản xuất và sửa chữa các loại máy móc y cụ và dụng cụ của ngành.

- Nghiên cứu sản xuất, cải tiến các loại máy móc dụng cụ về y và dược, cho thích hợp với hoàn cảnh thực tế của Việt Nam.

- Sản xuất hàng loạt các loại dụng cụ, máy móc thông thường cho các chuyên khoa, sản xuất một số bộ phận thay thế cần thiết cho việc sửa chữa máy móc cũ.

Điều 3. Xưởng y cụ gồm có một Quản đốc phụ trách và một hay hai Phó Quản đốc giúp việc, tổ chức cụ thể của xưởng có văn bản quy định riêng.

Điều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Dược chính, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Bộ Y tế, ông Giám đốc quốc doanh y dược phẩm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG

Vũ Văn Cẩn

 

Thuộc tính văn bản 763-BYT-QĐ
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 763-BYT-QĐ
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 18/11/1960
Ngày hiệu lực 03/12/1960
Ngày công báo 28/12/1960
Số công báo Số 54
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 763-BYT-QĐ thành lập xưởng y cụ thuộc Bộ Y tế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 763-BYT-QĐ thành lập xưởng y cụ thuộc Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 763-BYT-QĐ
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Vũ Văn Cẩn
Ngày ban hành 18/11/1960
Ngày hiệu lực 03/12/1960
Ngày công báo 28/12/1960
Số công báo Số 54
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 11 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản hợp nhất

 • 18/11/1960

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 28/12/1960

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 03/12/1960

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực