Thông tư 78/1999/TT-BTC

Thông tư 78/1999/TT/BTC hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 78/1999/TT/BTC biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài để hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg đã được thay thế bởi Thông tư 100/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực hải quan và được áp dụng kể từ ngày 02/01/2020.

Nội dung toàn văn Thông tư 78/1999/TT/BTC biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài để hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 53/1999/QĐ-TTg">78/1999/TT-BTC

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 1999

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 78/1999/TT/BTC NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU PHÍ, LỆ PHÍ THEO QUYẾT ĐỊNH 53/1999/QĐ-TTG NGÀY 26/3/1999 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

 

Căn cứ Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ về phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước;
Căn cứ quy định tại Điều 6 Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam công bố ngày 18/2/1997.
Căn cứ Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg ngày 26/3/1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài;
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước như sau:

1. Thống nhất áp dụng mức thu phí, lệ phí tham quan các khu di tích lịch sử, văn hoá, danh lam thắng cảnh đã được Bộ Văn hoá Thông tin công nhận hoặc đã được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ra quyết định đăng ký và bảo vệ, các bảo tàng (bao gồm bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành, bảo tàng địa phương), các nhà truyền thống bằng đồng Việt Nam áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân, không phân biệt là tổ chức, cá nhân Việt Nam hay tổ chức, cá nhân nước ngoài như sau:

a) Đối với các mức thu đã được quy định tại các chế độ thu, nộp phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan có thẩm quyền quy định tại Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ ban hành thì áp dụng mức thu đang thu đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam quy định bằng đồng Việt Nam. Trường hợp, mức thu không còn phù hợp thì cơ quan đang thu phải có văn bản đề xuất với cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong khi chưa có quyết định mới thì vẫn phải tiếp tục thu theo mức thu đã quy định.

b) Đối với các mức thu phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước ban hành trái thẩm quyền quy định tại Nghị định số 04/1999/NĐ-CP ngày 30/1/1999 của Chính phủ thì phải đình chỉ thu. Nếu xét thấy loại và mức thu phí, lệ phí đó cần thiết và phù hợp thì phải có văn bản báo cáo, đề xuất cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định thì mới được tiếp tục thu.

2. Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (bao gồm xí nghiệp liên doanh, xí nghiệp 100% vốn nước ngoài và các tổ chức hợp tác kinh doanh với nước ngoài) khi được các cơ quan, tổ chức của Việt Nam phục vụ hoạt động sự nghiệp, hoạt động công cộng, công việc quản lý hành chính nhà nước mà pháp luật quy định thu phí, lệ phí thì được nộp phí, lệ phí theo mức thu quy định đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam bằng đồng Việt Nam.

3. Thông tư này áp dụng đối với các khoản phí, lệ phí thuộc ngân sách nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 1999. Các quy định khác về phí, lệ phí không quy định tại Thông tư này vẫn áp dụng theo quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ảnh về Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/1999/TT-BTC

Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 78/1999/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 22/06/1999
Ngày hiệu lực 01/07/1999
Ngày công báo 22/08/1999
Số công báo Số 31
Lĩnh vực Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/1999/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 78/1999/TT/BTC biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài để hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg


Văn bản bị đính chính

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 78/1999/TT/BTC biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài để hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 78/1999/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Người ký Phạm Văn Trọng
Ngày ban hành 22/06/1999
Ngày hiệu lực 01/07/1999
Ngày công báo 22/08/1999
Số công báo Số 31
Lĩnh vực Đầu tư
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 17 năm trước

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Thông tư 78/1999/TT/BTC biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài để hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg

Lịch sử hiệu lực Thông tư 78/1999/TT/BTC biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài để hướng dẫn chế độ thu phí, lệ phí theo Quyết định 53/1999/QĐ-TTg