Thông tư 78/2000/TT-BTC

Thông tư 78/2000/TT-BTC hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia do Bộ Tài chính ban hành

Nội dung toàn văn Thông tư 78/2000/TT-BTC hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia


BỘ TÀI CHÍNH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78/2000/TT-BTC

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2000

 

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 78/2000/TT-BTC NGÀY 27 THÁNG 7 NĂM 2000 HƯỚNG DẪN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO, BAN QUẢN LÝ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Căn cứ Nghị định số 178/CP ngày 28/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Tài chính.
Căn cứ Quyết định số 38/2000/QĐ-TTg ngày 24/3/2000 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 531/TTg ngày 8/8/1996 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý các chương trình mục tiêu quốc gia.
Bộ Tài chính hướng dẫn kinh phí quản lý chương trình mục tiêu quốc gia như sau:

1. Về nguyên tắc, từ năm 2000 kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia (gồm Ban chủ nhiệm chương trình mục tiêu quốc gia ở các Bộ, cơ quan Trung ương và ban quản lý chương trình mục tiêu ở một số sở, ban, ngành địa phương được phép thành lập theo quy định) không được trích theo tỷ lệ phần trăm (%) từ nguồn ngân sách đã bố trí cho chương trình mục tiêu quốc gia. Các nhu cầu kinh phí này phải bố trí từ ngân sách Trung ương cho các Bộ, cơ quan Trung ương hoặc từ ngân sách địa phương.

2. Nội dung chi quản lý:

Do tính chất hoạt động của Ban chỉ đạo và các ban quản lý chủ yếu là kiêm nhiệm, gắn liền với các cơ quan quản lý chuyên môn nên chỉ xác định những khoản chi trực tiếp liên quan đến công tác chỉ đạo và quản lý dự án. Cụ thể gồm:

- Chi phí tổ chức các hội nghị để triển khai công tác sơ kết, tổng kết. Chi phí này được tính theo chế độ quy định hiện hành.

- Chi phí văn phòng phẩm phục vụ trực tiếp hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu.

- Các chi phí trực tiếp khác (nếu có).

Các chi phí trên phải tính toán hết sức cụ thể cho các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì (thường trực hoặc chủ trì quản lý) và được ghi thành một dòng riêng trong dự toán ngân sách của đơn vị. Chi công tác phí của cán bộ ở cơ quan nào tính cho cơ quan đó.

Riêng đối với ban quản lý công trình (ban A): kinh phí hoạt động của các ban quản lý công trình được trích từ vốn của công trình theo quy định hiện hành về chế độ quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

3. Lập dự toán, cấp phát, quyết toán kinh phí:

Hàng năm, các đơn vị được giao nhiệm vụ thường trực Ban chỉ đạo hoặc chủ trì quản lý chương trình mục tiêu quốc gia lập dự trù kinh phí trên cùng với kinh phí quản lý chung của đơn vị; cơ quan tài chính có trách nhiệm xem xét cụ thể, tổng hợp vào kinh phí quản lý hành chính của Bộ, cơ quan Trung ương và địa phương. Việc cấp phát, quyết toán theo quy định chung.

4. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ.

Đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc thực hiện theo hướng dẫn trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét giải quyết.

 

Phạm Văn Trọng

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 78/2000/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu78/2000/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/07/2000
Ngày hiệu lực11/08/2000
Ngày công báo30/09/2000
Số công báoSố 36
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 78/2000/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 78/2000/TT-BTC hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 78/2000/TT-BTC hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu78/2000/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýPhạm Văn Trọng
       Ngày ban hành27/07/2000
       Ngày hiệu lực11/08/2000
       Ngày công báo30/09/2000
       Số công báoSố 36
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật17 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Thông tư 78/2000/TT-BTC hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia

           Lịch sử hiệu lực Thông tư 78/2000/TT-BTC hướng dẫn kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo, ban quản lý chương trình mục tiêu quốc gia

           • 27/07/2000

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/09/2000

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 11/08/2000

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực