Thông tư 84/2009/TT-BTC

Thông tư 84/2009/TT-BTC sửa đổi Thông tư 131/2008/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt Agrotain do Bộ Tài chính ban hành

Thông tư 84/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của Agrotain đã được thay thế bởi Thông tư 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thuế giá trị gia tăng Danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam và được áp dụng kể từ ngày 10/08/2014.

Nội dung toàn văn Thông tư 84/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của Agrotain


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 84/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2009

 

THÔNG TƯ

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI THÔNG TƯ SỐ 131/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 ngày 3 tháng 06 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với mặt Agrotain như sau:

Điều 1. Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của Agrotain:

Mức thuế suất thuế giá trị gia tăng mặt hàng Agrotain (công thức hoá học C4H14N3PS) thuộc mã 2929.90.90.00 tại Biểu thuế giá trị gia tăng ban hành kèm theo Thông tư số 131/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính là 5%.

Điều 2. Hiệu lực thi hành:

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/5/2009./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng và các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Viện kiểm sát NDTC, Tòa án NDTC; Kiểm toán Nhà nước; Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Cục thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố;
- Công báo; Website Chính phủ và Website Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Vụ CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 84/2009/TT-BTC

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu84/2009/TT-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/04/2009
Ngày hiệu lực04/05/2009
Ngày công báo16/05/2009
Số công báoTừ số 255 đến số 256
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 84/2009/TT-BTC

Lược đồ Thông tư 84/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của Agrotain


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 84/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của Agrotain
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu84/2009/TT-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐỗ Hoàng Anh Tuấn
       Ngày ban hành28/04/2009
       Ngày hiệu lực04/05/2009
       Ngày công báo16/05/2009
       Số công báoTừ số 255 đến số 256
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/08/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 84/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của Agrotain

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 84/2009/TT-BTC sửa đổi 131/2008/TT-BTC Thuế suất thuế Giá trị gia tăng của Agrotain