Thông tư 85-TT/LB

Thông tư 85-TT/LB năm 1958 về vấn đề quân đội tham gia bầu cử, ứng cử vào Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp do Bộ Nội Vụ ban hành.

Nội dung toàn văn Thông tư 85-TT/LB quân đội tham gia bầu cử ứng cử Hội đồng Nhân dân Ủy ban Hành chính các cấp


BỘ NỘI VỤ-BỘ QUỐC PHÒNG
******

 VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 85-TT/LB

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 1958 

 

THÔNG TƯ

VỀ VẤN ĐỀ QUÂN ĐỘI THAM GIA BẦU CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN HÀNH CHÍNH CÁC CẤP

Điều 2, tiết 1, chương I, sắc luật số 004/SLt ngày 20-07-1957 về bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp quy định:

Các công dân Việt Nam, không phân biệt dân tộc, gái trai, nghề nghiệp, giàu nghèo, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hóa, thời hạn cư trú, từ 18 tuổi trở lên đều có quyền bầu cử và từ 21 tuổi trở lên đều có quyền ứng cử.

Công dân trong quân đội có quyền bầu cử ứng cử như những công dân khác.

Thi hành sắc luật về bầu cử nói trên, để đảm bảo việc thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ chính trị của người công dân trong quân đội trong việc xây dựng chính quyền cho thích hợp với tình hình và đặc điểm của quân đội ta nói chung, với tinh chất và nhiệm vụ của từng loại bộ đội nói riêng, Liên Bộ nhận thấy cần quy định cụ thể việc quân đội tham gia bầu cử và ứng cử vào Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Hành chính các cấp như sau:

1) Các lực lượng bộ đội biên phòng nói chung tham gia bầu cử, ứng cử ở cấp xã và các cấp trên, vì các lực lượng đó có tính chất phân tán, ở cố định, và cùng sinh hoạt với nhân dân địa phương.

2) Bộ đội đi sản xuất nông nghiệp, đánh cá, làm muối, cư trú lâu dài và cố định ở địa phương, có quan hệ mật thiết với nhân dân địa phương về các mặt cũng tham gia bầu cử, ứng cử ở cấp xã và các cấp trên.

3) Các lực lượng bộ đội chủ lực kể cả các đơn vị thuộc các Quân khu, các đơn vị trực thuộc Bộ Tổng tư lệnh và bộ đội bảo vệ ở châu, tỉnh, tùy theo nhu cầu và điều kiện trú quân, có thể tham gia hoặc không tham gia bầu cử, ứng cử ở cấp cơ sở. Ngoài ra, các lực lượng đó sẽ tham gia bầu cử, ứng cử vào Hội đồng Nhân dân các cấp trên ở nơi đóng quân.

4) Theo nguyên tắc bầu cử áp dụng cho các Khu Tự trị và miền núi nới ở điều 1 của sắc luật bầu cử nói trên, Hội đồng Nhân dân từ cấp châu trở lên đều do Hội đồng Nhân dân cấp xã bầu ra. Trong trường hợp bộ đội không tham gia bầu cử ở cấp xã, thì tham gia bầu cử ứng cử vào Hội đồng Nhân dân từ cấp châu trở lên theo thủ tục như sau:

Đơn vị bộ đội đóng ở xã nào, sẽ cử ra một số đại biểu để cùng với các đại biểu Hội đồng Nhân dân xã đó bầu ra đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp trên thuộc đơn vị bầu cử sở tại. Số đại biểu của bộ đội cũng tính theo tỷ lệ nhân khẩu đã áp dụng cho việc tính số đại biểu của Hội đồng Nhân dân xã sở tại (tối đa là 25 đại biểu theo như điều 7, sắc luật về bầu cử). Tuy nhiên tối thiểu cũng được cử một đại biểu nếu đơn vị đóng ở xã là đơn vị nhỏ (thí dụ: một tiểu đội), quân số ít.

5) Quân số bộ đội tham gia bầu cử ở cấp nào, sẽ tính vào số nhân khẩu cấp ấy để tính số đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp ấy (theo như quy định trong tiết 2, chương I, sắc luật về bầu cử nói trên).

6) Các đơn vị bộ đội không tổ chức thành đơn vị bầu cử riêng, mà bầu cử trên một danh sách ứng cử chung với nhân dân, nhưng sẽ tổ chức thành khu vực bỏ phiếu riêng như đã quy định ở điều 12 sắc luật về bầu cử.

Bộ Quốc phòng sẽ có chỉ thị riêng hướng dẫn các cấp bộ đội thuộc quyền để thực hiện cho sát với tình hình cụ thể của từng nơi và từng đơn vị.

Trên đây Liên Bộ quy định một số vấn đề cụ thể để áp dụng trong khi tiến hành bầu cử. Trong khi thi hành có những trường hợp nào khác ngoài quy định trên đây, đề nghị các địa phương báo cáo rõ về Bộ Nội vụ.

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG

 
 

 
Nguyễn Văn Vịnh

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 

 
 
Tô Quang Đẩu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 85-TT/LB

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu85-TT/LB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành...
Ngày hiệu lực...
Ngày công báo...
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Lược đồ Thông tư 85-TT/LB quân đội tham gia bầu cử ứng cử Hội đồng Nhân dân Ủy ban Hành chính các cấp


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 85-TT/LB quân đội tham gia bầu cử ứng cử Hội đồng Nhân dân Ủy ban Hành chính các cấp
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu85-TT/LB
       Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ
       Người kýTô Quang Đẩu, Nguyễn Văn Vịnh
       Ngày ban hành...
       Ngày hiệu lực...
       Ngày công báo...
       Số công báoSố 1
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Quyền dân sự
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Thông tư 85-TT/LB quân đội tham gia bầu cử ứng cử Hội đồng Nhân dân Ủy ban Hành chính các cấp

             Lịch sử hiệu lực Thông tư 85-TT/LB quân đội tham gia bầu cử ứng cử Hội đồng Nhân dân Ủy ban Hành chính các cấp