Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT

Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 20 Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 20 Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT đã được thay thế bởi Thông tư 46/2015/TT-BNNPTNT chứng nhận hợp quy công bố hợp quy giống cây trồng và được áp dụng kể từ ngày 28/01/2016.

Nội dung toàn văn Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 20 Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT


BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 87/2011/TT-BNNPTNT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2011

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU 20 THÔNG TƯ SỐ 79/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 14 THÁNG 11 NĂM 2011 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG NHẬN VÀ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG GIỐNG CÂY TRỒNG PHÙ HỢP QUY CHUẨN KỸ THUẬT

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về chứng nhận và công bố chất lượng giống cây trồng phù hợp quy chuẩn kỹ thuật (sau đây gọi là Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Thông tư số 79/2011/TT-BNNPTNT như sau:

“ Điều 20. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 41/2007/QĐ-BNN ngày 15/5/2007 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về chứng nhận chất lượng giống cây trồng phù hợp tiêu chuẩn (Quyết định 41/2007/QĐ-BNN); thay thế khoản 4 Điều 3, Điều 5 của Thông tư 42/2009/TT-BNNPTNT ngày 10/7/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng hạt giống lúa siêu nguyên chủng, nguyên chủng, xác nhận, giống lúa bố mẹ lúa lai và hạt lai F1.

2. Đối với số lượng bao bì đã in theo quy định tại Quyết định 41/2007/QĐ-BNN trước khi Thông tư này có hiệu lực được phép sử dụng đến ngày 31 tháng 12 năm 2012.

3. Giao Cục Trồng trọt làm đầu mối theo dõi, tổ chức thực hiện Thông tư này. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổ chức, cá nhân có liên quan cần phản ánh về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Trồng trọt) để kịp thời giải quyết.”

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Trồng trọt, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Tổng cục Hải quan;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- UBND các tỉnh, tp. trực thuộc TW;
- Các Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Công báo Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Bá Bổng

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 87/2011/TT-BNNPTNT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu87/2011/TT-BNNPTNT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/12/2011
Ngày hiệu lực27/12/2011
Ngày công báo06/01/2012
Số công báoTừ số 55 đến số 56
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 87/2011/TT-BNNPTNT

Lược đồ Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 20 Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 20 Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT
       Loại văn bảnThông tư
       Số hiệu87/2011/TT-BNNPTNT
       Cơ quan ban hànhBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
       Người kýBùi Bá Bổng
       Ngày ban hành27/12/2011
       Ngày hiệu lực27/12/2011
       Ngày công báo06/01/2012
       Số công báoTừ số 55 đến số 56
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 28/01/2016
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản gốc Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 20 Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT

       Lịch sử hiệu lực Thông tư 87/2011/TT-BNNPTNT sửa đổi điều 20 Thông tư 79/2011/TT-BNNPTNT