Thông tư 90-TTg-VG

Thông tư 90-TTg-VG-1964 quy định chính sách và chế độ cụ thể đối với lưu học sinh ở lại trong nước học tập và công tác do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 90-TTg-VG

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 1964 

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH VÀ CHẾ ĐỘ CỤ THỂ ĐỐI VỚI LƯU HỌC SINH Ở LẠI TRONG NƯỚC HỌC TẬP VÀ CÔNG TÁC

 Thi hành chủ trương của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với lưu học sinh về nước học chính trị trong dịp hè 1964, và ở lại trong nước tiếp tục học tập hay công tác, Thủ tướng Chính phủ quy định thêm một số điểm cụ thể về chính sách và chế độ như sau:

1. Nói chung, tất cả lưu học sinh ở lại trong nước đều được sắp xếp vào học trong các trường đại học hoặc được bố trí công tác trong các cơ quan Nhà nước.

2.  Lưu học sinh ở lại học trong nước được hưởng học bổng 22đ một tháng trong năm học 1964-1965. Riêng lưu học sinh miền Nam ở lại học trong nước, nếu là con liệt sĩ, con cán bộ do trung ương quản lý, con mồ côi hay không có gia đình ở miền Bắc thì được hưởng mỗi tháng  32đ hay 28đ, tùy theo anh chị em thuộc loại 1 hay loại 2 như đã quy định trong thông tư số 14-TTg ngày 10 tháng 02 năm 1964 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chế độ học bổng đối với sinh viên, học sinh miền Nam. Từ năm học 1965 - 1966 trở đi, các trường sẽ xét cấp học bổng cho anh chị em theo chế độ hiện hành.

Những lưu học sinh trước khi đi học là cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước nay ở lại học trong nước thì được hưởng chế độ sinh hoạt phí của cán bộ đi học tới khi mãn khóa như đã quy định thông tư số 287-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 21 tháng 11 năm 1960.

3. Trong khi chờ đợi Bộ giáo dục và các Bộ liên quan nghiên cứu xác nhận học vị của lưu học sinh được bố trí công tác, các cơ quan được phân phối lưu học sinh tạm thời thi hành chế độ sinh hoạt phí đối với anh chị em này như sau:

a) Nghiên cứu sinh, thực tập sinh khoa học đã hoàn thành chương trình học tập năm thứ hai trở lên, chưa làm luận án tốt nghiệp được trả sinh hoạt phí bằng lương bậc 1 (60đ) của cán bộ tốt nghiệp đại học 4 năm trở lên và phụ cấp khu vực (ở nơi có phụ cấp khu vực).

b) Nghiên cứu sinh, thực tập sinh khoa học chưa hoàn thành chương trình học tập năm thứ hai được trả sinh hoạt phí bằng 85% lương bậc 1 (60đ) của cán bộ tốt nghiệp đại học 4 năm trở lên và phụ cấp khu vực (ở nơi có phụ cấp khu vực).

c) Lưu học sinh xong năm thứ tư, thứ năm chưa tốt nghiệp đại học được trả sinh hoạt phí bằng lương bậc 1 (45đ) của cán bộ tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp và phụ cấp khu vực (ở nơi có phụ cấp khu vực).

d) Lưu học sinh học xong năm thứ hai, thứ ba đại học được trả sinh hoạt phí bằng 85% lương bậc 1 (45đ) của cán bộ tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp và phụ cấp khu vực (ở nơi có phụ cấp khu vực).

e) Nghiên cứu sinh, thực tập sinh khoa học và lưu học sinh trước khi đi học là cán bộ; công nhân, viên chức Nhà nước thì nay được trả lương đã xếp trước khi đi học và phụ cấp khu vực (ở nơi có phụ cấp khu vực). Nếu bậc lương được xếp trước khi đi học thấp hơn mức sinh hoạt phí đã quy định ở điểm a, b, c, d thì nay được hưởng mức sinh hoạt phí như đã quy định ở điểm a, b, c, d.

Bộ Giáo dục, Bộ Lao động, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính có trách nhiệm thi hành thông tư này.

 

 

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
 
 
 
 
Phạm Hùng

 
 

Thuộc tính văn bản 90-TTg-VG
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 90-TTg-VG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/10/1964
Ngày hiệu lực 20/10/1964
Ngày công báo 16/12/1964
Số công báo Số 43
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Lược đồ văn bản

Thông tư 90-TTg-VG chính sách chế độ lưu học sinh học tập và công tác trong nước


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Thông tư 90-TTg-VG chính sách chế độ lưu học sinh học tập và công tác trong nước
Loại văn bản Thông tư
Số hiệu 90-TTg-VG
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Người ký Phạm Hùng
Ngày ban hành 05/10/1964
Ngày hiệu lực 20/10/1964
Ngày công báo 16/12/1964
Số công báo Số 43
Lĩnh vực Lao động - Tiền lương, Giáo dục
Tình trạng hiệu lực Không còn phù hợp
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

 • 05/10/1964

  Văn bản được ban hành

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 16/12/1964

  Văn bản được đăng công báo

  Trạng thái: Chưa có hiệu lực

 • 20/10/1964

  Văn bản có hiệu lực

  Trạng thái: Có hiệu lực